Schindler Liften officieel groen

24.02.2011

CO2-bewust certificaat uitgereikt aan Schindler Liften

Schindler Liften en roltrappen heeft deze maand het CO2- bewust certificaat behaald. Dit certificaat is gekoppeld aan de CO2 prestatieladder van ProRail. Middels dit instrument wil ProRail haar leveranciers uitdagen en stimuleren hun eigen CO2-productie in kaart te brengen en te verminderen.

Schindler ging deze uitdaging graag aan en herkent zichzelf in deze aanpak. Zo wil de producent van liften en roltrappen met gerichte investeringen en slimme innovaties haar ecologische footprint verkleinen. Hierin gaat Schindler verder dan alleen de milieueisen die de wet stelt. Het initiatief van ProRail past dan ook perfect bij deze aanpak.

 

De CO2-prestatieladder kent zes niveaus (niveau 0 t/m niveau 5). Per niveau is een vast aantal eisen gedefinieerd waaraan een bedrijf minimaal moet voldoen om dit bepaalde niveau te behalen. Schindler Liften is gecertificeerd op niveau 3. Om tot dit resultaat te komen heeft Schindler verschillende acties ondernomen. Enkele belangrijke voorbeelden hiervan zijn het verkrijgen van inzicht in de eigen carbon footprint (de  CO2 uitstoot van Schindler), het omschrijven van de CO2-reductiedoelstellingen, het communiceren van deze doelstellingen (zowel in- als extern) en het deelnemen aan keteninitiatieven (het samenwerken met collega-bedrijven op gebied van CO2-reductie).

Marco van der Broeck, General Marketing Manager Benelux Schindler NV: “We zijn trots op dit resultaat. Schindler Liften streeft er naar het milieu zo min mogelijk te belasten. Zo realiseren we jaarlijks flinke energiebesparingen, zijn we steeds beter in staat de uitstoot van CO2 te reduceren en gebruiken we zo min mogelijk verpakkingen.

De materialen die Schindler gebruikt zijn duurzaam en garanderen een langere levensduur voor onze eindproducten. Ook wordt het afval dat we produceren gescheiden en waar mogelijk gerecycled. Met al deze initiatieven en de CO2-prestatieladder willen wij een groter milieubesef creëren bij al onze medewerkers. We zijn realistisch en zien voldoende ruimte voor nog meer verbetering. Het is onze ambitie om binnen afzienbare tijd niveau 4 te behalen”

 

Contact

Schindler Liften B.V.

Verheeskade 4
2521 BN Den Haag

Tel. 070-384 37 00
Stuur een contactverzoek

Storingsnummer: 0900 7 900 900
(gebruikelijke belkosten)