CO2 prestatieladder

Op basis van de maatregelenlijst van SKAO beoordelen wij onszelf als vooruitstrevend bedrijf. Schindler heeft de hoogst haalbare score (trede 5) op de CO2-prestatieladder van ProRail (KIWA certificering). Centraal thema voor het behalen van deze score zijn keteninitiatieven. Dit zijn initiatieven die verder gaan dan het meten en constateren van de eigen CO2-gerelateerde inspanningen. We stimuleren ook onze externe partijen om duurzaam te produceren en zodoende CO2-uitstoot te reduceren.


Voorbeelden van initiatieven die we binnen Schindler hebben uitgevoerd zijn de invoer van emissievrije voertuigen, revisie van ons autobeleid en de verdere optimalisatie van het logistieke proces.

We willen met gerichte investeringen en slimme innovaties onze eigen ecologische footprint steeds verder blijven verkleinen.

Green operation

Over de CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder kent zes niveaus (niveau 0 t/m niveau 5). Per niveau is een vast aantal eisen gedefinieerd waaraan een bedrijf minimaal moet voldoen om dit bepaalde niveau te behalen.

Enkele belangrijke voorbeelden hiervan zijn het verkrijgen van inzicht in de eigen carbon footprint (de CO2 uitstoot), het omschrijven van de CO2-reductiedoelstellingen, het communiceren van deze doelstellingen (zowel in- als extern) en het deelnemen aan keteninitiatieven (het samenwerken met collega-bedrijven op gebied van CO2-reductie).

Contact

Schindler Liften B.V.

Verheeskade 4
2521 BN Den Haag

Tel. 070-384 37 00
Stuur een contactverzoek

Storingsnummer: 0900 7 900 900
(gebruikelijke belkosten)