Uzņēmuma "Schindler" privātuma politika

Pēdējā aktualizācija 2021. gada aprīlis

Pateicamies par to, ka apmeklējat (vienu no) koncerna „Schindler Group” tīmekļa vietni/-ēm (tālāk – „Tīmekļa Vietne/-s vai Vietne/-s”), kas atrodas uzņēmuma „Schindler Holding Ltd” un/vai to meitasuzņēmumu (tālāk – „Schindler”) pārvaldībā. Tāpat pateicamies par Jūsu interesi produktos un pakalpojumos, kurus sniedz Schindler.


1. Ievads

Uzņēmumā Schindler mēs cenšamies ievērot mūsu lietotāju, klientu un piegādātāju, kā arī to pārstāvju konfidencialitāti un drošību attiecībā uz visiem uzņēmuma „Schindler Holding Ltd” sniegtajiem produktiem, pakalpojumiem, lietojumprogrammām un Vietnēm, kā arī attiecībā uz jebkuru uzņēmuma filiāli, kas darbojas kā datu apstrādātājs saskaņā ar attiecīgajiem datu aizsardzības noteikumiem un normatīviem. Šādu koncerna Schindler datu kontroliera uzņēmumu sarakstu un kontaktinformāciju iespējams atrast šajā Vietnē: https://www.schindler.com/schindler-in-europe


2. Tīmekļa vietņu darbības mērķis

Vietnes nodrošina informāciju par Schindler
Vietnes sniedz vispārīgu informāciju par uzņēmumu Schindler, tā produktiem, risinājumiem un pakalpojumiem, karjeras iespējām un informāciju investoriem.

Atsevišķām Vietnēm ir īpaši formulāri, ar kuriem ieinteresētie Vietnes apmeklētāji var pieprasīt papildu informāciju par Schindler produktiem un pakalpojumiem.

Informācija par datu apstrādes darbībām saistībā ar Schindler darbā iekārtošanas portālu tiek sniegta atsevišķi pirms reģistrēšanās. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzam sekot šai saitei: https://job.schindler.com/.


3. Šīs Privātuma politikas mērķis

Šī Privātuma politika skaidro, kā mēs apstrādājam un apkopojam Jūsu datus
Schindler apstrādā personas datus saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības likumiem. Šādā nolūkā esam izstrādājuši Privātuma politiku (tālāk – „Privātuma politika”). Tajās ir aprakstīts, kā mēs ievācam un tālāk apstrādājam personas datus, ja (i) apmeklējat group.schindler.com Vietnes vai saistītās Vietnes, vai (ii) izmantojat pakalpojumus, kurus Schindler nodrošina.

Šī Privātuma politika apraksta personas datu veidus, ko Schindler ievāc; šo datu, kurus Schindler var izmantot, kopīgot vai atklāt, ievākšanas metodes un mērķus.

Termins "personas dati" šajā Privātuma politikā nozīmē jebkādu informāciju, kas identificē, vai saprātīgā veidā var tikt izmantota, lai identificētu jebkādu fizisku personu.

Šī Privātuma politika ne vienmēr ir visaptverošs mūsu uzņēmuma datu apstrādes apraksts. Iespējams, ka konkrētiem apstākļiem ir piemērojami citi datu aizsardzības paziņojumi (vai vispārīgie noteikumi, dalības nosacījumi vai līdzīgi dokumenti).

Gadījumi, kuros Jūs sniedzat mums savus, vai citu personu, personas datus
Ja Jūs sniedzat mums savus personas datus vai personu datus par citām personām (piemēram, ģimenes locekļiem, darba kolēģiem), Jūsu pienākums ir nodrošināt, ka attiecīgās personas ir informētas par šo datu aizsardzības ziņojumu, un sniedz tikai tos datus, kurus Jums ir atļauts sniegt, un, ka šādi personas dati ir pareizi.

Jūsu sniegtais šīs Privātuma politikas apstiprinājums
Izmantojot Vietnes, Jūs apliecināt, ka Jūsu personas datus var savākt, izmantot un izpaust saskaņā ar šo Privātuma politiku. Ja Jūs nepiekrītat šai Privātuma politikai attiecībā uz Vietņu lietošanu, pārliecinieties, ka tālāk neizmantojat Vietnes.
 

4. Sazināšanās ar mūsu uzņēmumu

Ja Jums ir jautājumi vai komentāri saistībā ar šo Privātuma politiku, par Jūsu personas datiem vai datu konfidencialitāti uzņēmumā Schindler, lūdzu, sazinieties ar mums:

Akciju sabiedrība „Latvijas lifts –Šindlers”, Brīvības iela 200B, Rīga, LV 1012; Latvija
Tālrunis:+371 67 311 311
Elektroniskā pasta adrese: ruta.stiebrina@schindler.com


5. Veids, kādā mēs ievācam un apstrādājam personas datus

Gadījumi un veidi, kādos mēs ievācam personas datus; ievākto datu veidi
Schindler apstrādā personas datus saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības likumiem. Mūsu uzņēmums var apkopot Jūsu personas datus mūsu uzņēmējdarbības gaitā, tostarp izmantojot mūsu Vietnes.

Atsevišķām Vietnēm ir īpaši formulāri, ar kuriem Jūs varat pieprasīt papildu informāciju par Schindler produktiem un pakalpojumiem. Ja Jūs iesniedzat šādu pieprasījumu vai elektroniski nododat informāciju Schindler jebkādā veidā (piemēram, izmantojot tiešsaistes kontaktinformāciju, e-pastu, aizpildot klientu aptauju vai atsauksmju veidlapu, piedaloties konkursos, u. tml.), Jums var tikt pieprasīts sniegt noteiktu informāciju, tostarp, bet ne tikai, kontaktinformāciju, piemēram, Jūsu vārdu, uzvārdu, uzņēmuma nosaukumu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi vai uzņēmējdarbības jomu.

Mēs varam apkopot Jūsu ierīces un konta datus
Jūs varat arī sniegt mums datus par Jūsu ierīci, datu apstrādes klientu vai piegādātāja kontu, u. tml. Šādi dati daudzos gadījumos tiek uzskatīti par personas datiem saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Ja Jūs izvēlēsieties nesniegt visus pieprasītos personas datus, iespējams, ka nevarēsiet piekļūt Vietnes daļām, pakalpojumiem vai funkcijām, vai izmantot tās, un iespējams, ka mēs nevarēsim sniegt atbildes uz Jūsu jautājumiem.

Mēs varam automātiski reģistrēt noteiktu tehnisko informāciju
Izmantojot mūsu Vietnes, operētājsistēmas un drošības nolūkos jūsu dators automātiski atklāj noteiktu tehnisku un citu informāciju (piemēram, Jūsu tīkla adresi, pārlūkprogrammas veidu, vietni, kas novirza Jūs uz mūsu Vietni), kas tiek veikts, lai ļautu mums labāk izprast mūsu Vietņu izmantošanu. Lūdzam skatīt sadaļu 15 šajā Privātuma politikā „Sīkdatnes un citi identifikācijas līdzekļi”.

6. Datu apstrādes mērķi, apstrādāto personīgo datu kategorijas, apstrādes tiesiskais pamatojums

Lūdzam skatīt tālāk esošo tabulu, lai spētu pārskatīt, kādiem nolūkiem mēs apstrādājam (izmantojam, uzglabājam, kopīgojam u. tml.) personas datus, kādu personas datu kategorijas tiek apstrādātas, kā arī šādas apstrādes tiesisko pamatojumu.

Mērķis

Personas datu veidi

Tiesiskais pamatojums

Abonējot jaunumu biļetenu

Personas dati, ko mēs apkopojam, ļauj mums nosūtīt Jums jaunumus, lai Jūs iegūtu atjauninātu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem.

Vārds un uzvārds, uzņēmuma nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, informācija par iegādāto vai Jūs interesējošo produktu vai pakalpojumu

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, balstoties uz Jūsu piekrišanu, lai būtu iespējams saņemt mūsu jaunumu biļetenus. Jūsu personas datu apstrāde ir likumīga, jo tā ir nepieciešams, lai mēs varētu Jums sniegt mūsu jaunumus. Jūs varat jebkurā laikā atteikties no šī pakalpojuma abonēšanas.

Iesniedzot kontaktēšanās pieprasījumu

Mūsu apkopotie personas dati ļauj apstrādāt Jūsu konkrēto pieprasījumu un mūsu atbildi uz to.

Kontaktinformācija un informācija par Jūsu kontaktēšanās pieprasījumuJūsu personas datu apstrāde ir likumīga, jo ir nepieciešams pārvaldīt Jūsu pieprasījumu, un sniegt atbilstošu atbildi.

Iesniedzot papildu mediju pieprasījumu

Mūsu apkopotie personas dati ļauj apstrādāt Jūsu konkrēto papildu mediju pieprasījumu un mūsu atbildi uz to.

Kontaktinformācija un informācija par Jūsu papildu mediju pieprasījumuJūsu personas datu apstrāde ir likumīga, jo ir nepieciešams pārvaldīt Jūsu papildu mediju pieprasījumu, un sniegt atbilstošu atbildi.

Izveidojot kontu kādā no mūsu Vietnēm

Personas dati, kurus mēs apkopojam un apstrādājam, ļauj mums izveidot un pārvaldīt Jūsu kontu mūsu Vietnēs.

Vārds un uzvārds, uzņēmuma nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, kā arī piešķirtais konta numurs un Jūsu izvēlētā parole

Jūsu personas datu apstrāde ir likumīga, jo ir nepieciešams pārvaldīt un uzturēt Jūsu kontu. Jūs varat jebkurā laikā aizvērt savu kontu.

Piesakoties amatam uzņēmumā

Mūsu apkopotie personas dati ļauj apstrādāt Jūsu konkrēto pieteikumu amatam uzņēmumā.

Lai iegūtu vairāk informāciju, apmeklējiet konkrēto karjeras Vietni, kurā sniegta atsevišķas konfidencialitātes nostādnes https://job.schindler.com/.

Kontaktinformācija, Jūsu rakstiska iesnieguma vēstule, CV un sertifikāti, izziņas un diplomiMēs apstrādājam Jūsu personas datus, paredzot darba līguma noslēgšanu. Mēs to darām, balstoties uz soļiem, kas nepieciešami, lai noslēgtu līgumu.

Papildu apstrādes mērķi koncerna uzņēmuma- akciju sabiedrības „Latvijas lifts –Šindlers” līmenī.

Sazinoties ar mūsu klientu zvanu centru ārkārtas situācijās

Mūsu apkopotie personas dati ļauj mums sazināties ar Jums ārkārtas situācijās un noteikt labāko glābšanas dienestu.

Mēs varam ierakstīt ziņojuma detaļas, ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi.

Vārds un uzvārds, atrašanās vieta, tālruņa numurs, kontaktinformācija, cita informācija, lai atbildētu uz Jūsu zvanu un noteiktu labāko glābšanas dienestu

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai tie atbilstu likumdošanas prasībām. Jūsu personas datu apstrāde ir likumīga, jo ir nepieciešams novērtēt ārkārtas situāciju un sniegt labāko glābšanas dienestu.

Sazinoties ar mūsu klientu zvanu centru vispārēju prasījumu gadījumos Mūsu apkopotie personas dati ļauj apstrādāt Jūsu pieprasījumu un mūsu atbildi uz to.Vārds un uzvārds, uzņēmuma nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, informācija par Jūsu pieprasījumu un par produktu vai pakalpojumu, kas ar šo pieprasījumu saistīts.

Jūsu personas datu apstrāde ir likumīga, jo ir nepieciešams pārvaldīt Jūsu papildu mediju pieprasījumu, un sniegt atbilstošu atbildi.

Gadījumos, kad mēs izmantojam jūsu personas datus mārketinga nolūkos

Mūsu ievāktie un apstrādātie personas dati ļauj mums piedāvāt jums savus produktus un pakalpojumus, kā arī īstenot ar tiem saistītas darbības, piemēram, uzaicināt uz pasākumiem, zvanot, sūtot e-pastu vai citādi.
Vārds un uzvārds, uzņēmuma nosaukums, amats, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, papildu dati, kas nepieciešami mārketinga mērķiem.Jūsu personas datu apstrāde ir likumīga, jo tā ir nepieciešama, piedāvājot jums mūsu produktus un pakalpojumus.

7. Automatizēta lēmumu pieņemšana, ieskaitot profilēšanu

Mēs neveicam automātisku lēmumu pieņemšanu attiecībā uz profiliem
Mēs neplānojam izmantot no Jums iegūtos personas datus, lai pieņemtu lēmumus, pamatojoties tikai uz automātisku apstrādi. Turklāt mēs neplānojam automātiski apstrādāt Jūsu datus, lai novērtētu noteiktus personiskos aspektus.


8. Periods, cik ilgi mēs uzglabājam personas datus

Periods, cik ilgi mēs uzglabājam personas datus
Schindler veic visus saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti tikai minimālajam periodam, kas vajadzīgs šiem Privātuma politikas noteiktajiem mērķiem. Mēs apstrādājam un saglabājam Jūsu personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai

  • izpildītu tos mērķus, kuru nepieciešamībai tie ievākti;
  • mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai īstenotu mūsu līgumsaistību izpildi, t.i., visā uzņēmuma sadarbības vai darba attiecību laikā (sākot no līguma uzsākšanas, līguma izpildes laikā un līdz tā izbeigšanai);
  • mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nodrošinātu atbilstību juridiskajām saistībām vai citiem ar apstrādi saistītiem mērķiem, kā arī pēc šāda termiņa beigām saskaņā ar juridiskās saglabāšanas un dokumentēšanas pienākumiem.

Personas datus tāpat var arī saglabāt

  • un uzglabāt periodā, kurā var iesniegt prasījumus pret uzņēmumu Schindler, vai
  • tik ilgi, cik citos gadījumos mums to paredz citi tiesiskie pamati;
  • ja likumīgas uzņēmējdarbības intereses pieprasa papildu uzglabāšanu (piemēram, pierādījumu un dokumentācijas nolūkos).

Tiklīdz Jūsu personas dati vairs nav nepieciešami iepriekšminētajiem mērķiem, tie pēc iespējas tiks dzēsti vai anonimizēti.


9. Personas datu pārsūtīšana citām pusēm (ārpus EEZ vai tās ietvaros)

Trešās puses, kurām ir piekļuve Jūsu personas datiem
Saskaņā ar spēkā esošu tiesas procesu, piemēram, izmeklēšanas vai kratīšanas orderi, tiesas pavēsti vai tiesas/varas iestāžu rīkojumu, mēs varam piekļūt jebkurai informācijai (ieskaitot tādas personas datu kategorijas), kas sniegta uzņēmumam Schindler, lai ievērotu šos procesus un aizsargātu mūsu tiesības un īpašumu. Ja tas ir pamatoti, mēs varam arī atļaut piekļuvi šai informācijai īpašās ārkārtas situācijās, kad ir apdraudēta fiziskā drošība.

Turklāt uzņēmums Schindler patur tiesības izpaust jebkādu informāciju, kas iegūta no Jums vai par Jums no trešajām personām saistībā ar visu vai galveno uzņēmuma Schindler aktīvu apvienošanu, iegūšanu, nodošanu, bankrotu vai pārdošanu.

Mēs dalāmies ar Jūsu personas datiem ar citām Schindler vienībām un trešajām pusēm ārpus Schindler
Jūsu personas datus iespējams nodot citām Schindler vienībām, kā arī citām trešajām personām, ar kurām attiecīgajai Schindler vienībai ir apakšuzņēmēja līgums par visu vai daļu no šīs datu apstrādes. Piemēram, tas var ietvert e-mārketinga pakalpojumu sniedzējus, izmitināšanas pakalpojumu sniedzējus, tehnisko atbalstu un citas būtiskas jomas.

Tie apstrādā šādus personas datus tikai šajā Privātuma politikā minētajiem mērķiem un piekrīt tos izskatīt saskaņā ar tām. Tie var apstrādāt Jūsu personas datus tikai tādā pašā veidā, kā uzņēmums Schindler tos atļauj apstrādāt.

Mēs varam pārsūtīt personas datus ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ)
Ņemot vērā, ka Schindler ir globāls un visā pasaulē strādājošs uzņēmums, Jūsu personas datus var pārsūtīt uz valstīm ar atšķirīgu datu aizsardzības līmeni, nekā valstī, no kuras esat iesniedzis personas datus. Gadījumā, ja personas dati tiek pārsūtīti uz valsti, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valsts, uzņēmums Schindler sistemātiski nodrošina atbilstīgu personas datu aizsardzības līmeni ar apstiprinātiem līdzekļiem (piemēram, standarta līguma klauzulu ieviešanu par personas datu apstrādi saskaņā ar ES Komisijas parauga klauzulām). Jūs varat pieprasīt plašāku informāciju par šādiem pasākumiem (tostarp kopijas, ja tādas ir nepieciešams), sazinoties ar Schindler, un izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju.

Mēs nepārdodam Jūsu personas datus
Ja vien šajā Tiešsaistes privātuma politikā vai citos datu aizsardzības paziņojumos, kas piemērojami īpašos apstākļos, nav noteikts citādi, mēs nepārdodam, netirgojam, neesam licencējuši un neiznomājam Jūsu personas datus trešajām personām ārpus uzņēmuma Schindler.


10. Jūsu tiesības

Veids, kā piekļūt personas datiem un izmantot citas savas tiesības
Ievērojot piemērojamos tiesību aktus, Jums var būt atsevišķas vai visas turpmāk minētās tiesības attiecībā uz Jūsu personas datiem. Jūs varat izmantot šīs tiesības, iesniedzot savu pieprasījumu- elektroniskā pasta adrese- ruta.stiebrina@schindler.com

Jums būs jāiekļauj sava personas informācija, kā arī atsevišķi identitātes verifikācijas līdzekļi (piemēram, identitātes kartes vai vadītāja apliecības kopija). Ja pieprasījumu iesniedz persona, kas neesat Jūs, nesniedzot pierādījumus par to, ka pieprasījums ir likumīgi iesniegts Jūsu vārdā, pieprasījums tiks noraidīts.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Schindler var noraidīt pieprasījumus, kas ir pārmērīgi, vai kas nepareizi pielieto tiesisko pamatojumu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas no šīm tiesībām var būt ierobežotas, gadījumos, kad uzņēmumam Schindler ir primāras intereses vai juridisks pienākums turpināt apstrādāt Jūsu personas datus.

1. Piekļuves tiesības un datu pārnesamība
Jums ir tiesības saņemt apstiprinājumu, ka uzņēmums Schindler apstrādā personas datus saistībā ar Jums, un, ja tādi pastāv, piekļūt to kopijai. Ja Jums ir nepieciešamas papildu kopijas, mums var nākties iekasēt saprātīgu samaksu.

Dažiem datu veidiem Jums var būt arī tiesības uz datu pārnesamību.

2. Datu precizitāte: tiesības uz labojumiem un datu dzēšanu
Jums ir iespēja labot vai nodrošināt Jūsu personas datu dzēšanu, ja tiek izpildītas piemērojamās juridiskās prasības. Tiesības dzēst ir atkarīgas no dažādiem izņēmumiem, it īpaši attiecībā uz personas datiem, kuru apstrāde ir nepieciešama, lai atbalstītu tiesvedību vai atbilstību tiesību aktos paredzētajām saglabāšanas prasībām.

3. Ierobežojumi apstrādei: tiesības uz ierobežojumiem un tiesības iebilst un atsaukt piekrišanu
Jums var būt tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, un mēs tos ņemsim vērā:

  • ja mēs balstāmies uz mūsu vai kādas citas puses likumīgām interesēm apstrādāt Jūsu personas datus, izņemot:
  • ja mēs varam pierādīt pārliecinošu juridisku pamatojumu Jūsu personas datu apstrādei.

Attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, Jums var būt tiesības iebilst pret to jebkurā laikā.

Ja jebkāds apstrāde veids ir balstīts uz piekrišanu, Jums var būt tiesības jebkurā laikā atsaukt šādu piekrišanu (tas neietekmē apstrādi pirms atļaujas anulēšanas).

4. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādēm
Jums var būt tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādēm, jo īpaši datu aizsardzības iestādei, kas ir kompetenta Jūsu dzīvesvietā, vai galvenajai datu uzraudzības iestādei, kuras jurisdikcijā atrodas uzņēmums Schindler, proti:

Datu valsts inspekcija, reģ.Nr.90001037264, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV 1011, Latvija; tālr.+371 67 223 131; elektroniskā pasta adrese- info@dvi.gov.lv


11. Mūsu īstenotās Jūsu personīgo datu aizsardzības metodes

Jūsu personīgo datu drošība un konfidencialitāte
Mēs esam apņēmušies nodrošināt Jūsu personas datu drošību un mēs esam ieviesuši atbilstošas informācijas drošības politikas, noteikumus un tehniskus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas informāciju, uz kuru mums pastāv kontroles līdzekļi, lai kontrolētu šādus to aspektus: nesankcionētu piekļuvi, nepareizu izmantošanu vai izpaušanu, neatļautas izmaiņas un nelikumīgu iznīcināšanu, vai nejaušu to zaudējumu.

Visiem mūsu darbiniekiem, partneriem, konsultantiem, darba ņēmējiem un datu apstrādātājiem (t. i, tiem, kas Jūsu vārdā apstrādā personas datus iepriekšminētajiem mērķiem), kuriem ir piekļuve un kas ir saistīti ar Jūsu personas datu apstrādi, ir pienākums ievērot šādu datu konfidencialitāti.


12. Bērnu personas dati

Bērnu personas datu ievākšana nenotiek
Uzņēmums Schindler apzināti neievāc informāciju no bērniem. Ja uzņēmums Schindler noskaidro, ka bērns to ir iesniedzis ar personas datiem, uzņēmums pieliks saprātīgu pūliņu apjomu, lai šo informāciju dzēstu no saviem failiem.


13. Saites uz citām vietnēm

Mēs varam nodrošināt saites uz tīmekļa vietnēm, kas neietilpst Schindler koncernā
Šī Privātuma politika attiecas tikai uz Vietnēm, un nevis trešajām personām piederošām mājas lapām. Mēs varam nodrošināt saites uz citām mājas lapām, kas, mūsuprāt, var Jūs interesēt. Tomēr, ievērojot interneta būtību, mēs nevaram garantēt šādu tīmekļa vietņu konfidencialitātes standartus vai uzņemties atbildību par to vietņu saturu, kas nav uzņēmuma Schindler Vietnes.

Šī Privātuma politika nav paredzēta, lai to varētu piemērot jebkurai saistītai, nevis uzņēmuma Schindler, mājas lapai. Katru reizi, kad atverat saiti uz citām mājas lapām, Jums vajadzētu piesardzīgi izlasīt attiecīgās vietnes privātuma politiku.


14. Sociālo vietņu mediju spraudņu izmantošana

Veids, kādā mēs izmantojam sociālo vietņu grāmatzīmes (piemēram, Facebook, Twitter, Google+ vai LinkedIn)
Ja izmantojat Sociālo vietņu grāmatzīmes, Jūs nosūtiet identificējamu informāciju attiecīgajai sociālo mediju platformai. Visas komentārus vai darbības, kas cēlušās no personām, kuras izmanto sociālās grāmatzīmes, nekontrolē uzņēmums Schindler un neuzņemas par tām atbildību, ne arī aicina tās izmantot, un no uzņēmuma Schindler nevar pieprasīt atbildību par šādiem aspektiem. Personas, kas koplieto uzņēmuma Schindler saturu ar sociālo grāmatzīmju starpniecību, nav pilnvarotas pārstāvēt uzņēmumu Schindler vai uzstāties tā vārdā. Viņu viedokļi un uzskati kategoriski jāuzskata par to individuāliem, un nevis uzņēmuma Schindler, viedokļiem un uzskatiem.

Šī Privātuma politika nav paredzēta, lai to varētu piemērot jebkurai saistītai, nevis uzņēmuma Schindler, mājas lapai. Katru reizi, kad atverat saiti uz citām mājas lapām, Jums vajadzētu piesardzīgi izlasīt attiecīgās vietnes privātuma politiku.

Uzņēmuma Schindler noteikumi un šīs Tiešsaistes pPrivātuma politika, kas attiecas uz saitēm uz citām vietnēm, attiecināmai arī uz sociālajām grāmatzīmēm.

Trešo personu vietnes un sociālo mediju platformas var ievākt Jūsu personas datus

Ja izmantojat Sociālo vietņu grāmatzīmes, Jūs nosūtiet identificējamu informāciju attiecīgajai sociālo mediju platformai. Visas komentārus vai darbības, kas cēlušās no personām, kuras izmanto sociālās grāmatzīmes, nekontrolē uzņēmums Schindler un neuzņemas par tām atbildību, ne arī aicina tās izmantot, un no uzņēmuma Schindler nevar pieprasīt atbildību par šādiem aspektiem. Personas, kas koplieto uzņēmuma Schindler saturu ar sociālo grāmatzīmju starpniecību, nav pilnvarotas pārstāvēt uzņēmumu Schindler vai uzstāties tā vārdā. Viņu viedokļi un uzskati kategoriski jāuzskata par to individuāliem, un nevis uzņēmuma Schindler, viedokļiem un uzskatiem.

Šī Privātuma politika nav paredzēta, lai to varētu piemērot jebkurai saistītai, nevis uzņēmuma Schindler, mājas lapai. Katru reizi, kad atverat saiti uz citām mājas lapām, Jums vajadzētu piesardzīgi izlasīt attiecīgās vietnes privātuma politiku.


15. Sīkdatnes un citi identifikācijas līdzekļi

Sīkdatnes definīcija
Sīkdatne ir neliela datu vienība, ko vietne uzglabā apmeklētāja datorā vai mobilajā ierīcē. Tos plaši izmanto, lai tīmekļa vietnes strādātu, vai strādātu efektīvāk, kā arī sniegtu informāciju tīmekļa vietnes īpašniekiem.

Mūsu īstenotais sīkdatņu pielietojums
Mūsu vietnes izmanto sīkdatnes, pikseļu tagus un citus identifikācijas veidus un vietējo krātuvi (tālāk visi kopā apzīmēti ar „Sīkdatnes”), lai identificētu individuālu personu no citiem mūsu vietnes un mūsu tīkla vietņu lietotājiem. Tas palīdz mums nodrošināt augstvērtīgu lietotāja pieredzi, kad Jūs pārlūkojat mūsu tīmekļa vietni un mūsu mājaslapas, kā arī ļauj mums uzlabot mūsu mājas lapas un mūsu pakalpojumus.

Jūs varat uzzināt vairāk informācijas par sīkdatnēm, kuras mēs izmantojam mūsu vietnēs, izlasot mūsu Sīkdatņu pamatnostādnes.


16. Izmaiņas šajā Privātuma politikā

Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā mainīt, koriģēt, papildināt vai dzēst daļu no šīs Privātuma politikas. Mēs paziņosim par šādām izmaiņām saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem.