Schindler – Konfidencialitātes politika

Paldies, ka apmeklējat Schindler Holding Ltd. tīmekļa vietnes ( „Vietnes”) un interesējaties par mūsu produktiem un pakalpojumiem. Jūsu privātums ir mums svarīgs, un mēs vēlamies, lai Jūs justos ērti, apmeklējot mūsu Vietnes. Tādēļ esam radījuši šo Konfidencialitātes politiku.

Internets kopumā nav droša vide. Jūs atzīstat, ka Internets ir atvērts tīkls un tam var piekļūt ikviens. Schindler rīkojas ar personas datiem atbilstoši personas datu aizsardzību regulējošiem tiesību aktiem.

1. Kāds ir šīs Konfidencialitātes politikas mērķis un darbības joma?

Šī Konfidencialitātes politika apraksta privāto informāciju, kādu Schindler ievāc no Vietņu lietotājiem, ievākšanas metodi un šādas informācijas atklāšanas vai noklusēšanas mērķus. Šajā Konfidencialitātes politikā lietotais termins „Privātā informācija” attiecas uz tādu informāciju kā jūsu vārds, e-pasta adrese, pasta adrese vai tālruņa numurs u.c., kas var tikt izmantota, lai jūs identificētu.

Lietojot Schindler Vietnes, jūs piekrītat Privātās informācijas ievākšanai, izmantošanai un atklāšanai, kā ir norādīts tālāk šajā Konfidencialitātes politikā. Ja jūs nepiekrītat šai Konfidencialitātes politikai, neturpiniet darbu Schindler Vietnēs.

2. Kādu informāciju mēs ievācam par jums?

Mēs ievācam Privāto informāciju, ko jūs sniedzat vai padarāt mums pieejamu (piemēram, ar e-pasta starpniecību vai aizpildot reģistrācijas veidlapu) vai kura ir nepieciešama, lai mēs varētu jums sniegt savus pakalpojumus un /vai tos uzlabot, sazināties ar jums, veikt izpēti un sagatavot iekšējos ziņojumus.

Mēs ievācam Privāto informāciju par jums, kad jūs reģistrējaties mūsu Vietnē (piemēram, aizpildot reģistrācijas veidlapu vai parakstoties par informatīvo vēstuļu saņemšanu) vai labprātīgi aizpildāt, piemēram, klientu aptauju, sniedzat atsauksmes, piedalāties konkursos vai piesakāties vakancēm, ievietojot savu Curriculum Vitae (CV) mūsu tiešsaistes darbinieku atlases vietnēs. Ja jūs vēlaties nesniegt Privāto informāciju, ko esam pieprasījuši, iespējams, ka jūs nevarēsiet piekļūt noteiktām Vietņu daļām, pakalpojumiem vai funkcijām vai tās izmantot, un mēs - atbildēt uz jūsu pieprasījumu.

Mēs ievācam informāciju arī par jūsu tīmekļa vietni, izmantojot sīkdatnes. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzam skatīt Konfidencialitātes politikas sadaļas „Sīkdatnes” un „Tīmekļa analīze/Atteikšanās”.

Visbeidzot, lietojot mūsu tīmekļa vietni, jūsu dators automātiski atklāj mums noteiktu tehnisko un citu informāciju, un mēs to reģistrējam (piemēram, jūsu tīkla adrese, pārlūkprogrammas veids, vietne, no kuras nokļuvāt mūsu vietnē) darbības un drošības nolūkiem, kā arī, lai labāk izprastu, kā mūsu Vietnes tiek izmantotas.

3. Kā mēs izmantosim informāciju par jums?

Jūsu Privātā informācija tiks izmantota tādiem mērķiem, kādi ir norādīti šajā Konfidencialitātes politikā informācijas iegūšanas laikā, kas izriet no apstākļiem vai ir noteikts tiesību aktos. Tā tiks izmantota, lai vadītu, atbalstītu mūsu pakalpojumus un iegūtu atsauksmes par to līmeni un novērstu drošības, likumu vai mūsu līguma noteikumu pārkāpumus.

Mēs varam izmantot Privāto informāciju arī, lai sniegtu jums informāciju par jūsu pieprasītajiem produktiem vai pakalpojumiem. Mēs varam to izmantot arī tādu produktu vai pakalpojumu realizācijai, kuri pēc mūsu uzskatiem varētu jums interesēt (tai skaitā ar e-pasta ziņojumu starpniecību), vai arī, lai sazinātos ar jums. Ja jūs vēlaties atteikties no šādu paziņojumu saņemšanas, lūdzam par to informēt, rakstot uz e-pasta adresi email@schindler.com.

Visi ziņojumi vai materiāli, ko jūs nosūtāt Schindler ar elektroniskā pasta vai citas elektroniskas ierīces palīdzību, tai skaitā visi dati, jautājumi, komentāri, ieteikumi u.c., netiks uztverti kā konfidenciāli vai aizsargāti. Jūs piekrītat, ka Schindler drīkst izmantot šādus ziņojumus vai materiālus augstākminētajiem mērķiem.

4. Informācijas apmaiņa | Datu pārsūtīšana uz ārzemēm

Tā kā Schindler ir globāls uzņēmums, kas darbojas visā pasaulē, mēs drīkstam atklāt jūsu privāto informāciju citiem Schindler koncerna uzņēmumiem, kas var izmantot šo Privāto informāciju šajā Konfidencialitātes politikā uzskaitītajiem mērķiem, bet arī piekrītam rīkoties ar to atbilstoši šai Konfidencialitātes politikai. Jūsu Privātā informācija var tikt pārsūtīta uz valstīm, kurās ir citādāks datu aizsardzības līmenis nekā valstī, no kuras jūs iesniedzāt savu Privāto informāciju.


Jūsu Privātā informācija var tikt atklāta trešajām personām, ja tas tiek mums pieprasīts saskaņā ar tiesību aktiem, tiesvedību vai tiesību aktu piemērošanu, valdības iestāžu vai citu tiesisku prasību dēļ, vai ja šāda informācijas atklāšana ir nepieciešama krimināllietas vai citas tiesas izmeklēšanai šeit vai ārzemēs vai Schindler primāro interešu dēļ. Mēs neiznomāsim un nepārdosim jūsu Privāto informāciju trešajām personām.

Jūsu Privātā informācija var tikt atklāta trešajām personām, kuras darbojas mūsu vārdā vai mūsu labā, arī ārzemēs, turpmākai apstrādei atbilstoši mērķim(-iem), kādiem dati sākotnēji tika iegūti. Jūsu Privāto informāciju trešās personas var likumīgi apstrādāt pakalpojumu sniegšanai (piemēram, Vietņu noderīguma novērtēšanai, mārketinga datu vadībai vai tehniskā atbalsta sniegšanai). Šīs trešās personas var apstrādāt jūsu Privāto informāciju tikai tādā veidā, kādā to drīkst apstrādāt Schindler.

5. Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Šī Konfidencialitātes politika attiecas tikai uz Schindler Vietnēm, bet ne uz tīmekļa vietnēm, kas pieder trešajām personām. Mēs varam sniegt saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuras pēc mūsu uzskatiem varētu jums interesēt. Tomēr interneta rakstura dēļ mēs nevaram garantēt šādu tīmekļa vietņu konfidencialitātes standartus vai uzņemties atbildību par citu tīmekļa vietņu saturu.

Šī Konfidencialitātes politika nav paredzēta tam, lai to piemērotu jebkurai saistītai vietnei, kas nav Schindler tīmekļa vietne. Kad jūs atverat saiti uz citām tīmekļa vietnēm, esiet uzmanīgi un izlasiet attiecīgās tīmekļa vietnes konfidencialitātes politiku.

6. Sīkdatnes

Kad jūs apmeklējat kādu no mūsu Vietnēm, mēs varam saglabāt noteiktus datus jūsu datorā sīkdatnes veidā. Sīkdatne ir īss teksts, ko tīmekļa vietne ievieto jūsu pārlūkprogrammas sīkdatņu failā un kas ļauj Vietnēm atpazīt jūsu personālo datoru nākošajā reizē, kad apmeklējat Vietnes.

Tas nozīmē, ka tad, kad jūs apmeklējat kādu no mūsu Vietnēm, mūsu tīmekļa serveris automātiski reģistrē jūsu IP adresi, tīmekļa vietni, no kuras jūs nokļuvāt mūsu Vietnē, un pārlūkprogrammas veidu, kādu jūs izmantojat. Tas reģistrē arī to, kādas Vietnes jūs apmeklējat, kādā datumā un cik ilgi. Šāda informācija tiek izmantota, lai uzlabotu Vietņu saturu un apkopotu statistiku par Vietņu izmantojumu iekšējām un tirgus izpētes vajadzībām.

Pašas sīkdatnes nenorāda mums jūsu e-pasta adresi un nekā citādi jūs personīgi neidentificē. Sīkdatnes nevar tikt izmantotas, lai darbinātu programmas vai inficētu jūsu datoru ar vīrusiem. Schindler izmanto sīkdatnes tikai atbilstoši tiesību aktiem.

Lūdzu, nodrošiniet, ka jūsu datora iestatījumos ir norādīts, vai jūs saņemat sīkdatnes vai arī tās ir atspējotas vai deaktivētas. Jūs varat iestatīt savu pārlūkprogrammu tā, lai saņemtu brīdinājumu pirms šādu sekošanas tehnoloģiju saņemšanas, vai arī iestatīt to tā, lai atteiktos no šādām tehnoloģijām. Norādījumi, kā to izdarīt, ir sniegti jūsu pārlūkprogrammas lietošanas pamācībā. Tomēr ievērojiet, ka šādu ierīču atspējošana vai deaktivēšana var izraisīt ierobežotu pieejamību mūsu Vietņu piedāvātajiem pakalpojumiem, vai arī to daļas var nefunkcionēt pareizi.

Papildu informāciju par sīkdatnēm varat iegūt šeit: www.allaboutcookies.org vai www.aboutcookies.org.

7. Sociālo mediju spraudņi

Sociālās grāmatzīmes (piemēram, Facebook, Twitter, Google+ vai LinkedIn) ļauj noteiktu sociālo mediju platformu lietotājiem ievietot saites uz izvēlētām Schindler Vietnēm savos sociālo mediju profilos, lai tām ātrāk piekļūtu vai kopīgotu tās ar saviem kontaktiem sociālajos medijos.

Schindler Vietnes var saturēt īpašas grāmatzīmes, kuras var identificēt ar kopīgošanas pogu palīdzību. Kādas mūsu Vietnes atvēršanas rezultātā jūsu datorā var tikt ievietotas sīkdatnes no sociālajām grāmatzīmēm un, ja esat parakstījies uz sociālo mediju platformu, ļauj tās operatoriem izsekot to, kā jūs izmantojat Vietnes, ja vien neesat sava datora iestatījumos atspējojis vai deaktivējis sīkdatņu saņemšanas un uzglabāšanas iespēju.

Ja jūs izmantojat „kopīgot” pogas mūsu Vietnēs, jūs tiksiet novirzīts uz tīmekļa vietnēm, ko kontrolē AddThis un ShareThis. Mums nav kontroles pār sīkdatnēm, ko AddThis un ShareThis saglabā jūsu datorā, kad jūs izmantojat to pakalpojumus. Tomēr jūs varat atteikties no Addthis.com un Sharethis.com sīkdatnēm.

Ja jūs izmantojat sociālās grāmatzīmes, jūs nosūtāt identificējamu informāciju uz attiecīgo sociālo mediju platformu. Schindler nekontrolē un neuzņemas saistības par komentāriem un aktivitātēm, ko veic sociālo grāmatzīmju lietotāji. Personas, kuras kopīgo Schindler Vietņu saturu, izmantojot sociālās grāmatzīmes, nav pilnvarotas pārstāvēt Schindler. To uzskati un viedokļi ir jāvērtē kā viņu pašu, un nevis Schindler uzskati un viedokļi.

Turklāt, Schindler Vietņu lietošanas noteikumi un šī Konfidencialitātes politika, kas attiecas uz saitēm, attiecas arī uz sociālajām grāmatzīmēm.

8. Tīmekļa analīze | Atteikšanās

Mūsu Vietnēs tiek uzmantotas tīmekļa analīzes programmas Adobe SiteCatalyst® tehnoloģijas, lai ievāktu un apkopotu neidentificējamu informāciju mūsu Vietņu uzlabošanai vai arī iekšējiem un tirgus izpētes nolūkiem apkopotu anonīmu statistiku par cilvēkiem, kas izmanto mūsu Vietnes.

Ja jūs nevēlaties, lai Adobe SiteCatalyst® izseko gadījumus, kad apmeklējat mūsu Vietnes, jūs varat no tā atteikties, izmantojot šo saiti: Atteikšanās no tīmekļa analīzes

9. Drošības pasākumi jūsu Privātās informācijas aizsargāšanai

Schindler lieto atbilstošus drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu Privāto informāciju pret neatļautu piekļuvi vai pārveidošanu, tīšu vai netīšu manipulāciju veikšanu, zaudēšanu un iznīcināšanu.

10. Izmaiņas mūsu Konfidencialitātes politikā

Mēs varam jebkādā veidā, jebkurā laikā, jebkāda iemesla dēļ bez iepriekšēja paziņojuma un pēc savas izvēles mainīt, pievienot, izņemt vai citādi atjaunināt šo Konfidencialitātes politiku, kā arī Vietnēs ietverto informāciju un materiālus. Mēs ievietosim visus atjauninājumus šajā vietnē. Pēdējā rindiņa šajā Konfidencialitātes politikā norāda, kad politika pēdējo reizi ir tikusi atjaunināta.

11. Kā ar mums sazināties

Ja jums ir jautājumi par mūsu Konfidencialitātes politiku vai Privāto informāciju, ko ievācam par jums, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi email@schindler.com.

Atjaunināts: 2013. gada jūnijā