Schindler Holding: Izmaiņas direktoru valdē

22.03.2016

Savā 88. kopsapulcē Schindler Holding Ltd. akcionāri apstiprināja vadības atskaiti, finanšu pārskatu un konsolidētos grupas finanšu pārskatus par 2015. gadu. Tika apstiprināti arī visi pārējie direktoru valdes priekšlikumi. 

Schindler Holding Ltd. noslēdza 2015. gada finanšu gadu ar tīro peļņu CHF 490 miljonu apmērā (iepriekšējā gadā: CHF 761 miljons). Kopsapulcē tika apstiprināti priekšlikumi attiecībā uz peļņas sadali. Kā rezultātā 2016. gada 30. martā tiks izmaksātas parastās dividendes CHF 2,70 apmērā uz vienu reģistrēto akciju peļņdalības sertifikātu. Turklāt akcionāri apstiprināja ierosināto fiksēto kompensāciju par 2016. gadu un mainīgo kompensāciju par 2015. gadu direktoru valdei un grupas izpildkomitejai. Papildus arī direktoru valdei un grupas izpildkomitejai tika piešķirta samaksa.

Reģistrētā pamatkapitāla samazinājums, likvidējot 984 350 reģistrēto akciju CHF 6 707 745,20 jaunajā apmērā, kā arī peļņdalības sertifikātu kapitāla samazinājums, likvidējot 3 519 480 peļņdalības sertifikātus CHF 4 071 683,10 apmērā, arī tika apstiprināts. 

Direktoru valdē tika no jauna ievēlēts Silvijo Napolī (Silvio Napoli). Viņš uzņēmumā strādā jau kopš 1994. gada. Kopš 2014. gada viņš ir galvenais izpilddirektors (CEO); viņš pildīja grupas izpildkomitejas locekļa pienākumus un bija atbilstīgas par Āzijas-Klusā okeāna reģionu no 2008. gada līdz 2013. gadam; no 2005. gada līdz 2008. gadam viņš vadīja Jardine Schindler Group; pirms tam viņš bija Schindler Honkongā galvenais vadītājs.

Turklāt kopsapulcē līdz nākamās kopsapulces noslēgumam tika apstiprināta Alfrēds N. Šindlers (Alfred N. Schindler) (priekšsēdētājs), Luks Bonārds (Luc Bonnard), Dr. Rūdolfs V. Fišers (Rudolf W. Fischer), Prof. Dr. Pijuss Basčera (Pius Baschera), Prof. Dr. Monika Bjūtlere (Monika Bütler), Prof. Dr. Karls Hofsteters (Karl Hofstetter), Entonijs Nitingeils (Anthony Nightingale), Rolfs Švaigers (Rolf Schweiger), Kerola Viskere (Carole Vischer) un Prof. Dr. Klauss V. Vellershofs (Klaus W. Wellershoff) pārvēlēšana.

Kopsapulcē pieņemtie lēmumi un detalizēti balsojumu rezultāti tiks publicēti www.schindler.com 2016. gada 23. martā.

Sazinies ar mums

SIA "Schindler lifts"
Ventspils iela 50, k-6,
Rīga, LV-1002

Tālrunis: +371 67 311 311
E-pasts: info.lv@schindler.com

Mūsu kontakti