Schindler - teisinės sąvokos ir sąlygos

Prieigai prie bet kurių Schindler Holding Ltd. ir/arba jos bendrovių (“Schindler”) svetainių (“Svetainės”) yra taikomos šios teisinės sąvokos ir sąlygos (“Sąvokos ir Sąlygos”).

1. Prieiga ir sutikimas

Prisijungdami prie Svetainių Jūs be jokių apribojimų ar išlygų priimate šias Sąvokas ir Sąlygas. Svetaines ir jose teikiamas paslaugas Jūs galite naudoti tik tokiu atveju, jei griežtai laikotės taikomų teisės aktų bei šių Sąvokų ir Sąlygų. Jei Jūs nesutinkate su šiomis Sąvokomis ir Sąlygomis, toliau netęskite naršymo Svetainėse.

2. Paskirtis ir naudojimas

Svetainėse patalpintas turinys ir informacija yra pateikiama besidomintiems asmenims ir gali būti naudojama tik informaciniais tikslais. Informacija apie produktus ir paslaugas gali būti susijusi tik su tam tikromis geografinėmis teritorijomis ar rinkomis. Svetainėse esanti nuoroda į produktą ar paslaugą nereiškia, kad produktas ar paslauga yra ar bus prieinama Jūsų vietovėje.
 

3. Pasiūlymo nebuvimas

Joks Svetainėse pateikiamas turinys ir informacija negali būti laikomas sudarančiu Schindler pasiūlymą (ofertą). Schindler aiškiai nurodo, kad pasilieka teisę atmesti bet kokį kreipimąsi dėl Schindler pasiūlymo, kuris grindžiamas Svetainių turiniu. Schindler produktų užsakymai negali ir negalėtų būti pateikti per Svetaines.

4. Atsakomybės nebuvimas

Bet kokia Schindler atsakomybė už nuostolius, kilusius dėl ar susijusius su prieiga ir/arba Svetainių panaudojimu netaikoma plačiausia įstatymo leidžiama apimtimi.
Jokiomis aplinkybėmis Schindler neatsakys už atsitiktinius, netiesioginius ar pasekminius nuostolius, pelno netekimą, tikėtinus sutaupymus, duomenų praradimą, verslo sutrikdymą, reputacijos pablogėjimą, trečiųjų šalių reikalavimus, delspinigius arba baudines netesybas.
Ypatingai Schindler neatsakys ir neturės apskritai jokių įsipareigojimų dėl bet kokios žalos, patirtos ar kilusios dėl virusų, kurie gali užkrėsti jūsų kompiuterinę įrangą ar kitą nuosavybę dėl naudojimosi, prieigos prie ar bet kokios medžiagos siuntimosi iš Svetainių. Jei jūs nutariate siųstis medžiagą iš Svetainių, tai jūs tai darote savo rizika.

5. Garantijos nebuvimas

Svetainėse patalpintas turinys ir informacija jums yra pateikiama “tokia, kokia yra” ir “tokia, kokia yra prieinama” be bet kokių garantijų ar patvirtinimų. Schindler pačiu plačiausiu įstatymų leidžiamu būdu nepripažįsta ir atsisako bet kokių išreikštų ar numanomų garantijų ar patvirtinimų, įskaitant bet kokias garantijas dėl Svetainių komercinių savybių ar tinkamumo konkrečiam poreikiui.

Ypatingai Schindler neteikia jokių garantijų ar patvirtinimų, išreikštų ar numanomų, dėl Svetainėse patalpinto turinio ir informacijos savalaikiškumo, tikslumo, kokybės, baigtumo ar egzistavimo.
Ypatingai Schindler neteikia jokių išreikštų ar numanomų garantijų ar patvirtinimų dėl Svetainių techninio prieinamumo, tinkamumo ar sklandumo.
Ypatingai Schindler neteikia jokių išreikštų ar numanomų garantijų ar patvirtinimų dėl to, kad jūsų naudojimasis Svetainėse patalpintu turiniu ir informacija nepažeis trečiųjų asmenų teisių.

6. Intelektinės nuosavybės teisių išsaugojimas

Taikoma Svetainių ir jų turinio autorių teisių ir kitų įstatymų suteikiama apsauga. Prekių ženklai, logotipai, paslaugų ženklai ir verslo vardai pateikiami Svetainėse yra saugomi ir įregistruoti.
Bet koks Svetainėse esančio turinio ar informacijos panaudojimas be leidimo, bei bet koks atgaminimas, perdavimas ar kitoks bet kokių Svetainių dalių panaudojimas be leidimo gali pažeisti Schindler ar trečiosios šalies autorių teises, prekių ženklus, privatumo, viešumo ar kitas teises ir nėra leidžiamas.
Prašymai dėl leidimo atgaminti ar perduoti gali būti adresuojami email@schindler.com.

7. Nuorodos

Svetainėse gali būti patalpintas trečiųjų asmenų turinys ar būti pateiktos nuorodos į kitas svetaines. Schindler nekontroliuoja tokių svetainių ir jūs įeinate į trečiųjų asmenų svetaines savo rizika.
Nuorodos iš Schindler Svetainių į kitas svetaines yra pateikiamos tik jūsų informavimo ir patogumo tikslais. Schindler neperžiūrėjo jokių trečiųjų šalių svetainių ir svetainių, kuriose yra nuorodų į Svetaines. Schindler neatsako už tokių ne Svetainės puslapių turinį ar bet kurias kitas svetaines, nuoroda sujungtas su Svetainėmis.

Schindler neatsako už tokių išorinių svetainių prieinamumą ir resursus bei neskatina ir nėra atsakinga jokia prasme už jų turinį, produktus ar kitą medžiagą prieinamą tokiose svetainėse. Svetainių naudojimas rėmuose, giliose nuorodose, atkartojime ir kt. nėra leidžiami ir Schindler neatsako už tokius veiksmus. Detaliau prašome žiūrėti mūsų Privatumo politikoje.

8. Privatumo politika

Internetas paprastai nėra saugi aplinka. Jūs pripažįstate, kad internetas yra atviras tinklas ir gali būti pasiektas bet kieno. Schindler asmens duomenis tvarko pagal taikytinus duomenų apsaugos įstatymus. Detaliau prašome žiūrėti mūsų Privatumo politikoje.

9. Paskirtis ir naudojimas

Prieigai prie ar naudojimuisi tam tikrais puslapiais ar Svetainių dalimis gali būti taikomos specialios naudojimosi sąlygos. Skirtingos sąlygos vieną kitą papildys. Prieštaravimo atveju specialios naudojimosi sąlygos turės viršenybę prieš šias Sąvokas ir Sąlygas.

10. Sąvokų ir Sąlygų pakeitimai

Schindler gali bet kokiu būdu, bet kada, dėl bet kokios priežasties, be išankstinio įspėjimo savo nuožiūra keisti, papildyti ar pašalinti, ar kitaip atnaujinti šias Sąvokas ir Sąlygas. Jūs sutinkante su tokiais pakeitimais ir naudodamiesi Svetainėmis esate saistomi pakeistų Sąvokų ir Sąlygų.

11. Pasekmės

Jei mums taptų žinoma, kad Jūs pažeidėte šias Sąvokas ir Sąlygas, mes galime nedelsdami imtis korekcinių veiksmų, įskaitant apribojimą jums naudotis Schindler siūlomomis paslaugomis ir bet kokios Svetainėse jūsų patalpintos informacijos, duomenų ir turinio pašalinimą bet kuriuo metu ir be įspėjimo. Jei mes patyrėme nuostolių dėl jūsų pažeidimo, mes, išimtinai savo nuožiūra, galime siekti, kad jūs atlygintumėte nuostolius.

12. Taikytina teisė ir jurisdikcijos vieta

Vadovaujantis privalomomis teisės normomis, bet koks naudojimasis Svetainėmis ir visi teisiniai ginčai, kylantys iš ar su tuo susiję yra išimtinai reguliuojami Šveicarijos teisės ir bus pateikiami išimtinei Hergiswil/Kantono Nidwalden, Šveicarija teismų jurisdikcijai.
 

Paskutinis atnaujinimas: 2014, lapkritis