Schindler privatumo politika

Paskutinį kartą atnaujinta 2021 m. balandžio mėn

Ačiū, kad apsilankėte Schindler Holding Ltd. ir (arba) jos filialams (toliau –„Schindler“) priklausančioje Schindler įmonių grupės interneto svetainėje (arba vienoje iš jų) (toliau – „Interneto svetainės“) ir kad domitės Schindler produktais ir paslaugomis.


1. Įžanga

Schindler įmonės, kaip duomenų valdytojos, veikiančios pagal atitinkamas duomenų apsaugos taisykles ir teisės aktus, siekia gerbti savo vartotojų, klientų ir tiekėjų, taip pat jų atstovų privatumą ir saugumą, kiek tai susiję su visais Schindler Holding Ltd. ar bet kurio jos filialo siūlomais produktais, paslaugomis, programėlėmis (taikomosiomis programomis) ir interneto svetainėmis. Toliau nurodytame puslapyje rasite visų Schindler įmonių, kurios yra duomenų valdytojos, sąrašą ir duomenis ryšiams: https://www.schindler.com/schindler-in-europe


2. Interneto svetainių paskirtis

Interneto svetainėse teikiama informacija apie Schindler
Interneto svetainėse teikiama informacija apie Schindler, jos produktus, sprendimus ir paslaugas, karjeros galimybes, taip pat investuotojams skirta informacija.

Kai kuriose Interneto svetainėse yra specialių formų, per kurias susidomėję Interneto svetainių lankytojai gali prašyti išsamesnės informacijos apie Schindler produktus ir paslaugas.

Informacija apie duomenų tvarkymo veiklą, susijusią su Schindler įdarbinimo portalu, yra pateikiama atskirai prieš registruojantis. Išsamiau apie tai skaitykite spustelėję šią nuorodą: https://job.schindler.com/.


3. Šios privatumo politikos paskirtis

Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kaip tvarkome ir apdorojame jūsų duomenis. Schindler su asmens duomenimis elgiasi pagal taikytinus duomenų apsaugos įstatymus. Šiuo tikslu mes parengėme šią privatumo politiką (toliau – „P privatumo politika“). Joje aprašyta, kaip renkame ir toliau tvarkome asmens duomenis, kai jūs (i) lankotės Interneto svetainėse, group.schindler.com arba susijusiose Interneto svetainėse arba (ii) kreipiatės į mus dėl Schindler teikiamų paslaugų.

Šioje privatumo politikoje aprašytos asmens duomenų, kuriuos Schindler renka , rūšys, rinkimo būdas ir tikslai, kuriems Schindler gali panaudoti ar atskleisti tokius asmens duomenis arba jais dalytis.

Sąvoka „asmens duomenys“ šioje I privatumo politikoje reiškia bet kokią informaciją, pagal kurią nustatoma arba pagrįstai galėtų būti nustatoma kurio nors fizinio asmens tapatybė.

Šioje privatumo politikoje nebūtinai išsamiai aprašomas mūsų vykdomas duomenų tvarkymas. Gali būti, kad konkrečiomis aplinkybėmis taikomos kitos duomenų apsaugos sąlygos (arba Bendrosios sąlygos, Dalyvavimo sąlygos ar panašūs dokumentai).

Jei mums pateikiate kitų žmonių asmens duomenis
Jei mums pateikiate kitų žmonių asmens duomenis (tarkime šeimos narių ar bendradarbių), jūsų pareiga yra užtikrinti, kad atitinkami asmenys būtų susipažinę su šiuo Pareiškimu dėl duomenų apsaugos ir mums jų duomenis pateiktumėte tik, jeigu jums leista tai padaryti ir tokie asmens duomenys teisingi.

Jūsų patvirtinimas dėl šios privatumo politikos
Naudodamiesi Interneto svetainėmis patvirtinate, kad jūsų asmens duomenys gali būti renkami, naudojami ir atskleidžiami laikantis šios privatumo politikos. Jei su šia privatumo politika nesutinkate, nebesinaudokite Interneto svetainėmis.


4. Kaip su mumis susisiekti

Jei jums kilo klausimų ar pastabų dėl šios privatumo politikos, jūsų asmens duomenų ar duomenų privatumo Schindler įmonėse, prašom kreiptis į mus šiais adresais ir telefonais:

A.P. Kavoliuko g. 4, Vilnius
Tel. +370 5 210 6500
El.p.: jovita.zymante@schindler.com


5. Kaip renkame ir tvarkome asmens duomenis

Kada, kaip ir kokių rūšių asmens duomenis renkame
Schindler asmens duomenis tvarko pagal taikytinus duomenų apsaugos įstatymus. Jūsų asmens duomenis galime rinkti vykdydami savo veiklą, taip pat ir jums naudojantis mūsų Interneto svetainėmis.

Kai kuriose Interneto svetainėse yra specialių formų, per kurias galite prašyti išsamesnės informacijos apie Schindler produktus ir paslaugas. Kai pateikiate tokį prašymą arba kokiu nors elektroniniu būdu perduodate informaciją Schindler (pvz., per internete esančią kreipimosi formą, elektroniniu laišku, pildydami kliento klausimyną ar atsiliepimų formą, dalyvaudami konkurse ir pan.), jūsų gali būti prašoma pateikti tam tikrą informaciją, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) kontaktinius duomenis, pvz., jūsų vardą ir pavardę, pareigas, įmonę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą arba veiklos sritį.

Mes galime rinkti duomenis apie jūsų įrenginį ir paskyrą
Jūs taip pat galite mums pateikti duomenis apie savo įrenginį, kliento ar tiekėjo paskyrą ir pan. Tokių rūšių duomenys daugeliu atvejų bus laikomi asmens duomenimis pagal taikytinus duomenų apsaugos teisės aktus. Jei pasirinksite nepateikti jokių mūsų prašomų asmens duomenų, gali būti, kad negalėsite pasiekti ar naudoti tam tikrų Interneto svetainių dalių, paslaugų ar funkcijų, o mes negalėsime atsakyti į jūsų užklausą.

Mes galime automatiškai fiksuoti tam tikrą techninę informaciją
Naudojantis mūsų Interneto svetainėmis, jūsų kompiuteris automatiškai atskleidžia tam tikrą techninę ir kitą informaciją, kurią mes fiksuojame (pvz., jūsų tinklo adresą, naršyklės tipą, interneto svetainę, kuri jus nukreipė į mūsų interneto svetainę) funkcionalumo ir saugumo tikslais, taip pat siekdami geriau suprasti, kaip naudojamasi mūsų interneto svetainėmis. Dar prašome žr. šios svetainių privatumo politikos 15 dalį „Slapukai ir kitos tapatybės nustatymo priemonės“.


6. Tvarkymo tikslas, asmens duomenų kategorijos, teisiniai pagrindai

Toliau esančioje lentelėje rasite informaciją apie tai, kokiais tikslais tvarkome jūsų asmens duomenis (juos naudojame, saugome, jais dalijamės ir pan.), kokių kategorijų asmens duomenys yra tvarkomi ir kokie tokio tvarkymo teisiniai pagrindai.

Tikslas
Asmens duomenų kategorijosTeisiniai pagrindai
Kai užsisakote naujienlaiškį
Mūsų renkami asmens duomenys leidžia mums siųsti jums naujienlaiškius, kad sužinotumėte naujienas apie mūsų produktus ir paslaugas.
Vardas ir pavardė, įmonės pavadinimas, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, informacija apie jūsų įsigytą ar jus dominantį produktą ar paslaugą.
Jūsų asmens duomenis tvarkome jūsų sutikimo gauti mūsų naujienlaiškius pagrindu. Toks jūsų asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, nes būtinas, kad galėtume jums pateikti savo naujienlaiškius. Bet kuriuo metu galite atsisakyti šios paslaugos.
Kai pateikiate prašymą susisiekti
Mūsų renkami asmens duomenys leidžia mums tvarkyti jūsų konkretų prašymą ir pateikti atsakymą.
Kontaktiniai duomenys ir informacija, kurią pateikėte savo prašyme susisiekti
Toks jūsų asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, nes būtinas, kad galėtume administruoti jūsų prašymą ir pateikti atitinkamą atsakymą.
Kai pateikiate žiniasklaidos užklausą
Mūsų renkami asmens duomenys leidžia mums tvarkyti jūsų žiniasklaidos užklausą ir pateikti atsakymą.
Contact details and information on your media enquiryThe processing of your personal data is lawful as it is necessary to administer your inquiry and to provide an appropriate response.  
Kai susikuriate paskyrą mūsų Interneto svetainėse
Mūsų renkami ir tvarkomi asmens duomenys leidžia mums sukurti ir administruoti jums skirtą paskyrą mūsų Interneto svetainėse.
Vardas ir pavardė, įmonės pavadinimas, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, taip pat jums skirtas paskyros numeris ir jūsų pasirinktas slaptažodis
Toks jūsų asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, nes būtinas, kad administruotume ir prižiūrėtume jūsų paskyrą. Savo paskyrą galite uždaryti bet kuriuo metu.
Kai kreipiatės dėl darbo
Mūsų renkami asmens duomenys leidžia mums tvarkyti jūsų prašymus dėl darbo.
Norėdami sužinoti daugiau, žr. konkretų interneto svetainės karjeros puslapį, kur pateikta atskira Privatumo politika https://job.schindler.com/.
Kontaktiniai duomenys, jūsų rašytinis prašymas, CV ir pažymėjimai / diplomai
Jūsų asmens duomenis tvarkome tikėdamiesi sudaryti darbo sutartį. Tokios tvarkymo veiklos pagrindas – veiksmai, būtini sutarčiai sudaryti.
Kai skambinate į mūsų skambučių centrą avarinių situacijų atvejais
Mūsų renkami asmens duomenys leidžia mums su jumis bendrauti avarinių situacijų atvejais ir skirti pagalbos paslaugą.
Tokio bendravimo duomenis galime įrašyti įstatymų leidžiama apimtimi.
Vardas ir pavardė, vietovė, telefono numeris, kontaktiniai duomenys, kita informacija, reikalinga atsiliepiant į jūsų skambutį ir skiriant pagalbos paslaugąJūsų asmens duomenis tvarkome siekdami atitikti teisinius saugumo reikalavimus. Toks jūsų asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, nes būtinas norint įvertinti avarinę situaciją ir skirti pagalbos paslaugą.

Kai skambinate į mūsų skambučių centrą bendro pobūdžio klausimais
Mūsų renkami asmens duomenys leidžia mums tvarkyti jūsų užklausą ir į ją atsakyti.

Vardas ir pavardė, įmonės pavadinimas, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, informacija apie jūsų užklausą ir su ja susijusį produktą ar paslaugąToks jūsų asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, nes būtinas, kad galėtume administruoti jūsų užklausą ir pateikti atitinkamą atsakymą.
Kai dalyvaujate klientų apklausose
Mūsų renkami asmens duomenys leidžia mums gauti jūsų atsiliepimus apie mūsų produktus ir paslaugas, įvertinti, analizuoti ir tobulinti mūsų produktus ir paslaugas, taip pat mokyti savo darbuotojus.
Vardas ir pavardė, įmonės pavadinimas, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, jūsų atsiliepimai apie produktus ar paslaugas.Toks jūsų asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, nes būtinas, kad puoselėtume tarpusavio santykius su jumis bei tobulintume savo produktus ir paslaugas.

Kai jūsų asmens duomenis naudojame rinkodaros tikslais

Rinkdami asmens duomenis ir juos tvarkydami galime jums pasiūlyti savo produktus ir paslaugas bei juos naudojame susijusiai veiklai, pvz., kviesdami į jus renginius naudodami telefoną, e.paštą arba kitu būdu

Vardas ir pavardė, bendrovės pavadinimas, pareigos, adresas, e.pašto adresas, telefono numeris, galimai rinkodaros tikslais būtini kiti duomenys.Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, nes juos privaloma tvarkyti siekiant jums pasiūlyti produktus ir paslaugas.

7. Automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą

Mes nepriimame sprendimų automatizuotai ir neprofiliuojame
Iš jūsų surinktų asmens duomenų neketiname panaudoti priimant sprendimus, kurie grindžiami vien automatizuotu duomenų tvarkymu. Taip pat neketiname jūsų asmens duomenų tvarkyti automatiškai, kad įvertintume tam tikrus jūsų asmeninius aspektus.

8. Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis

Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis
Schindler imasi visų pagrįstų priemonių siekdama užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tik minimalų laikotarpį, reikalingą šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams. Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome tiek laiko, kiek reikia:

  • tikslams, kuriems tokius duomenis renkame;
  • mūsų sutartiniam įsipareigojimui vykdyti, t.y. visą dalykinių ar darbo santykių laikotarpį (nuo sutarties pradžios, jos vykdymo metu ir iki jos nutraukimo);
  • siekiant vykdyti teisinius įsipareigojimus ar kitais tikslais, dėl kurių tvarkomi asmens duomenys, taip pat ilgesnį laikotarpį, laikydamiesi teisinių duomenų ir dokumentų saugojimo įsipareigojimų.


Taip pat asmens duomenys gali būti saugomi

  • tokį laikotarpį, per kurį Schindler atžvilgiu gali būti reiškiami reikalavimai, arba
  • tiek, kiek esame teisiškai įpareigoti juos saugoti, arba
  • jei teisėtiems verslo interesams reikalingas tolesnis duomenų saugojimas (pvz., įrodymų ir dokumentacijos tikslais).


Kai jūsų asmens duomenų nebereikės pirmiau minėtiems tikslams, jūsų asmens duomenys bus iškart ištrinami arba nuasmeninami visa įmanoma apimtimi.


9. Asmens duomenų perdavimas kitiems asmenims (EEE teritorijoje ir už jos ribų)

Kas turi prieigą prie jūsų asmens duomenų
Pagal galiojančius teisinio proceso dokumentus, pvz., kratos orderį, teismo šaukimą pateikti nurodytus dokumentus arba teismo / valdžios institucijos įsakymą, mes galime suteikti prieigą prie bet kokios informacijos (įskaitant atitinkamas asmens duomenų kategorijas), kuri buvo pateikta Schindler, kad įvykdytume tokius procesinius reikalavimus ir apgintume savo teises bei turtą. Esant pagrindui, mes galime suteikti prieigą prie tokios informacijos konkrečiais avarijų atvejais, kai kyla pavojus fiziniam saugumui.

Schindler taip pat pasilieka teisę bet kokią iš jūsų ar apie jus gautą informaciją atskleisti tretiesiems asmenims, kai tai susiję su visų ar iš esmės visų Schindler valdomų aktyvų ar įmonių susijungimu, įsigijimu, bankrotu ar pardavimu.

Jūsų asmens duomenimis dalijamės su kitomis Schindler įmonėmis ir trečiaisiais asmenimis, nepriklausančiais Schindler grupei
Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti kitoms Schindler įmonėms, taip pat tretiesiems asmenims, kuriuos atitinkamos Schindler įmonės pasitelkia visam ar daliniam tokių asmens duomenų tvarkymui. Prie tokių, pavyzdžiui, gali būti priskirti elektroninės rinkodaros paslaugų teikėjai, prieglobos (angl. hosting) paslaugų teikėjai, techninio aptarnavimo ir kitas panašias funkcijas atliekantys asmenys.

Jie tokius asmens duomenis tvarkys tik šioje privatumo politikoje išvardytais tikslais ir sutinka su jais elgtis laikydamiesi šios politikos nuostatų. Jūsų asmens duomenis jie gali tvarkyti tik tokiu pat būdu, kokiu leidžiama juos tvarkyti Schindler.

Jūsų asmens duomenis galime perduoti už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų
Kadangi Schindler yra visame pasaulyje veikianti įmonė, jūsų asmens duomenys gali būti perduodami į valstybes, kuriose taikomas kitoks duomenų apsaugos lygis nei toje valstybėje, kurioje jūs pateikėte asmens duomenis. Kai asmens duomenys perduodami į valstybę, esančią už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, Schindler sistemingai užtikrina, kad būtų taikomas tinkamas tokių asmens duomenų apsaugos lygis patvirtintomis priemonėmis (pvz., nustatant tipines sutarčių nuostatas dėl asmens duomenų tvarkymo pagal ES Komisijos pavyzdinių sutarčių sąlygas). Jei norite plačiau sužinoti apie tokias priemones (taip pat gauti kopijas, jei taikytina), susisiekite su Schindler toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Mes neparduodame jūsų asmens duomenų
Išskyrus atvejus, kai šioje svetainių privatumo politikoje ar kituose konkrečiomis aplinkybėmis taikomuose pareiškimuose dėl duomenų apsaugos nurodyta kitaip, mes neparduodame jūsų asmens duomenų, neprekiaujame jais, nesuteikiame į juos leidimo ir jų nenuomojame jokiems tretiesiems asmenims, nepriklausantiems Schindler grupei.


10. Jūsų teisės

Kaip susipažinti su savo asmens duomenimis ir pasinaudoti kitomis savo teisėmis
Vadovaujantis taikytinais įstatymais, jūs galite turėti kai kurias ar visas toliau nurodytas teises savo asmens duomenų atžvilgiu. Šiomis teisėmis galite pasinaudoti pateikdami prašymą el. paštu jovita.zymante@schindler.com.

Jums reikės nurodyti asmens duomenis ir pateikti tam tikras priemones jūsų tapatybei patikrinti (pvz., tapatybės kortelės ar vairuotojo pažymėjimo kopiją). Jeigu prašymą susipažinti su jūsų asmens duomenimis pateiks kitas asmuo, o ne jūs, bet nepateiks įrodymų, kad toks prašymas teikiamas teisėtai jūsų vardu, toks prašymas bus atmestas.

Atkreipkite dėmesį, kad Schindler gali atmesti prašymus, kurie yra pernelyg plačios apimties arba kuriais piktnaudžiaujama atitinkama teise.

Taip pat atkreipkite dėmesį, kad šios teisės gali būti ribojamos tais atvejais, kai Schindler turi svarbesnį interesą ar teisinį įsipareigojimą toliau tvarkyti jūsų asmens duomenis.

1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis ir teisė į duomenų perkeliamumą
Jūs galite turėti teisę gauti patvirtinimą, ar Schindler tvarko su jumis susijusius asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jų kopija. Jei pageidaujate gauti papildomų kopijų, mums gali tekti joms taikyti pagrįstą mokestį.

Tam tikrų duomenų atžvilgiu jūs galite turėti ir teisę į duomenų perkeliamumą.

2. Duomenų tikslumas: teisė į duomenų ištaisymą ir ištrynimą
Jūs galite turėti galimybę prašyti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištaisyti ar ištrinti su sąlyga, kad laikomasi taikytinų teisės aktų reikalavimų. Teisei į duomenų ištrynimą taikomos įvairios išimtys, ypač dėl asmens duomenų, kurių tvarkymas reikalingas įrodymams teisminiame ginče ar siekiant laikytis įstatymais nustatytų asmens duomenų saugojimo reikalavimų.

3. Duomenų tvarkymo apribojimai: teisė apriboti duomenų tvarkymą, teisė prieštarauti ir atšaukti sutikimą
Jūs galite turėti teisę prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi ir mes tai padarysime,

  • jei vadovaujamės savo ar kieno kito teisėtais interesais tvarkyti jūsų asmens duomenis, išskyrus atvejus
  • jei galėsime įrodyti, kad jūsų duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių.

Dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais galite turėti teisę tam bet kada prieštarauti.

Kai jūsų asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, galite turėti teisę bet kuriuo metu atšaukti tokį sutikimą (tačiau tai neturės įtakos iki sutikimo atšaukimo vykdytam asmens duomenų tvarkymui).

4. Teisė pateikti skundą priežiūros institucijoms
Galite turėti teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, ypač konkrečiai duomenų apsaugos institucijai, kuri yra kompetentinga jūsų gyvenamojoje vietoje arba Schindler viršiausiai priežiūros institucijai, t.y.:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. paštas ada@ada.lt
Interneto svetainė http://www.ada.lt/


11. Kaip saugome jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenų saugumas ir konfidencialumas
Esame pasiryžę užtikrinti jūsų asmens duomenų saugumą ir įgyvendinome atitinkamas informacijos saugumo politikas, taisykles ir technines priemones, kad apsaugotume mūsų žinioje esančią jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, netinkamo panaudojimo ar atskleidimo, neteisėto pakeitimo ir sunaikinimo arba netyčinio praradimo.

Visi mūsų darbuotojai, partneriai, konsultantai ir duomenų tvarkytojai (t.y. tie, kurie tvarko jūsų asmens duomenis mūsų vardu pirmiau minėtais tikslais), turintys prieigą ir susiję su jūsų asmens duomenų tvarkymu, yra prisiėmę tokių duomenų konfidencialumo įsipareigojimus.


12. Vaikų asmens duomenys

Iš vaikų asmens duomenys nerenkami
Schindler nevykdo sąmoningo informacijos rinkimo iš vaikų. Sužinojusi, kad vaikas pateikė savo asmens duomenis, Schindler dės pagrįstas pastangas pašalinti tokią informaciją iš savo failų.


13. Nuorodos į kitas interneto svetaines

Galime pateikti nuorodų į Schindler nepriklausančias interneto svetaines
Ši privatumo politika taikoma tik mūsų Interneto svetainėms, bet ne tretiesiems asmenims priklausančioms interneto svetainėms. Mes galime pateikti nuorodų į kitas interneto svetaines, kurios, mūsų nuomone, jus galėtų dominti. Tačiau dėl interneto pobūdžio negalime garantuoti tokių privatumo standartų ar prisiimti atsakomybės už kitų svetainių, išskyrus Schindler Interneto svetainės, turinį.

Ši privatumo politika netaikoma jokiai kitai interneto svetainei, į kurią pateikta nuoroda ir kuri nepriklauso Schindler. Kai tik atidarote nuorodą į kitas interneto svetaines, turėtumėte elgtis atsargiai ir susipažinti su atitinkamos privatumo politika.


14. Socialinių tinklų papildinių naudojimas

Kaip mes naudojame socialinius adresynus (angl. Social Bookmarks) (pvz., Facebook, Twitter arba LinkedIn)

Jei naudositės socialiniais adresynais, jūs išsiųsite identifikuojamą informaciją atitinkamo socialinio tinklo platformai. Schindler nekontroliuoja ir nepalaiko jokių asmenų, kurie naudojasi socialiniais adresynais, komentarų ar veiklos ir negali būti laikoma už tai atsakinga. Asmenys, kurie pasidalija Schindler turiniu per socialinius adresynus, neįgalioti kalbėti už Schindler ar jai atstovauti. Jų pažiūros ir nuomonė griežtai vertintina kaip asmeninė, o ne Schindler pozicija.

Ši privatumo politika netaikoma jokiai kitai interneto svetainei, į kurią pateikta nuoroda ir kuri nepriklauso Schindler. Kai tik atidarote nuorodą į kitas interneto svetaines, turėtumėte elgtis atsargiai ir susipažinti su atitinkamos privatumo politika.

Schindler Naudojimosi interneto svetainėmis sąlygos ir ši privatumo politika, susijusi su nuorodomis į kitas interneto svetaines, taip pat taikoma ir socialiniams adresynams.

Trečiųjų asmenų interneto svetainės ir socialinių tinklų platformos gali rinkti jūsų asmens duomenis

Jei naudositės socialiniais adresynais, jūs išsiųsite identifikuojamą informaciją atitinkamo socialinio tinklo platformai. Schindler nekontroliuoja ir nepalaiko jokių asmenų, kurie naudojasi socialiniais adresynais, komentarų ar veiklos ir negali būti laikoma už tai atsakinga. Asmenys, kurie pasidalija Schindler turiniu per socialinius adresynus, neįgalioti kalbėti už Schindler ar jai atstovauti. Jų pažiūros ir nuomonė griežtai laikoma kaip asmeninė, o ne Schindler pozicija.

Ši privatumo politika netaikoma jokiai kitai interneto svetainei, į kurią pateikta nuoroda ir kuri nepriklauso Schindler. Kai tik atidarote nuorodą į kitas interneto svetaines, turėtumėte elgtis atsargiai ir susipažinti su atitinkamos privatumo politika.

15. Slapukai ir kitos tapatybės nustatymo priemonės

Kas yra slapukas
Slapukas yra nedidelis kiekis informacijos, kurį interneto svetainė išsaugo lankytojo kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje. Jie plačiai naudojami siekiant, kad interneto svetainės veiktų arba veiktų efektyviau, taip pat pateiktų informaciją interneto svetainių savininkams.

Kaip mes naudojame slapukus
Mūsų interneto svetainėse naudojami slapukai, pikselių žymomis vadinami švyturiai (angl. pixel tags) ir kitos identifikavimo ir išsaugojimo vietoje formos (toliau kartu vadinamos „Slapukais“), kad būtų galima jus išskirti iš kitų mūsų interneto svetainės ir mūsų tinklo interneto svetainių naudotojų. Tai padeda mums užtikrinti, kad galėsite sklandžiai naršyti mūsų interneto svetainėje ir mūsų tinklo interneto svetainėse, taip pat leidžia mums tobulinti savo interneto svetaines ir paslaugas.

Plačiau apie mūsų Interneto svetainėse naudojamus slapukus galite sužinoti susipažinę su mūsų Slapukų naudojimo politika.


16. Šios Interneto svetainių privatumo politikos pakeitimai

Pasiliekame teisę bet kada, išimtinai savo nuožiūra, keisti, modifikuoti, pildyti ar išbraukti teksto dalis iš šios privatumo politikos. Apie bet kokius pakeitimus informuosime pagal taikytinus duomenų apsaugos įstatymus.