Saugos patarimai važiuojant eskalatoriumi

 • Žiūrėkite, kuria kryptimi juda laiptai. Atsargiai ant jų užlipkite ir nulipkite.
 • Būkite atsargūs, jei nešiojate dvižidinius ar panašius akinius.
 • Viena ranka tvirtai laikykite vaikus.
 • Viena ranka tvirtai laikykite daiktus, o kitą ranką visada palikite laisvą, kad galėtumėte įsikibti į turėklą.
 • Įsikibkite į turėklą užlipdami ant judančių laiptų pakopos.
 • Neikite priešinga kryptimi nei juda eskalatorius.
 • Nevažiuokite eskalatoriumi su invalido vežimėliais, elektriniais motoroleriais, prekių, rankiniais ar bagažo vežimėliais ir panašiais daiktais.
 • Važiuodami eskalatoriumi, stenkitės, kad laisvi drabužiai būtų toliau nuo laiptų ir eskalatoriaus šonų.
 • Dėvėkite uždarą avalynę su tvirtu padu.
 • Stovėkite toliau nuo eskalatoriaus šonų.
 • Žiūrėkite į priekį ir būkite tvirtai įsikibę į turėklą.
 • Lėtai atleiskite ranką turėklui judant į priekį ar už laiptų.
 • Nelipkite ant turėklo.
 • Vaikams neleiskite sėdėti ant laiptų ar stovėti arti eskalatoriaus šonų.
 • Nulipdami nuo eskalatoriaus, nedelskite ir skubiai nuženkite.
 • Įsitikinkite, kad peržengėte eskalatoriaus šukas; neleiskite, kad jūsų pėdos slystų nuo eskalatoriaus laipto galo.
 • Nulipę nuo eskalatoriaus, tuoj pat pasitraukite į šoną; nesustokite pasikalbėti ar apsižvalgyti, nes už jūsų gali būti ir kitų keleivių.

Susisiekite su mumis

UAB „Schindler-Liftas“
A. P. Kavoliuko g. 4
04326 Vilnius
Lietuva

Telefonas: +37052106500
El.paštas: info.lt@schindler.com