Schindler jau įgyvendina naujuosius liftų standartus

25.01.2016

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. tampa privalomi naujieji liftų standartai LST EN 81-20 ir LST EN 81-50, kurie užtikrins didesnį saugumą ir patogesnį judėjimą liftais. 

2014 metais Europos standartizacijos komitetas (CEN), o 2015 metais Lietuvos standartizacijos departamentas patvirtino naujuosius standartus LST EN 81-20 ir LST EN 81-50, kurie pakeis šiuo metu galiojančius standartus LST EN 81-1 ir LST EN 81-2. Minėti standartai taikomi tiek keleiviniams, tiek ir krovininiams liftams.

Taikant naujuosius liftų standartus LST EN 81-20 ir LST EN 81-50, liftai Europoje bus saugesni ir patogesni keleiviams. Šis standartas privalomas visiems liftams, kurie bus pradėti eksploatuoti nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Be kita ko, standarte nustatyti reikalavimai tvirtesnėms kabinos sienoms ir durims. Prie durų įmontuotos tankesnės šviesos užtvaros paskirtis – saugoti pirštus nuo prispaudimo. Nors LST EN 81-20/50 šiuo metu dar neprivalomi, UAB „Schindler-Liftas“ nuo šiol laikysis visų patobulintų reikalavimų. Nuo šių metų sausio mėnesio visi UAB „Schindler-Liftas“ naujų liftų pasiūlymai rengiami naujųjų standartų pagrindu.  

Schindler yra EN 81-20/50 taikymo pradininkė

„Manome, jog, būdami rinkos lyderiai Lietuvoje, esame atsakingi už kuo spartesnį atnaujintų saugos reikalavimų diegimą, kad apsaugotume keleivius ir savo darbuotojus“, – sako UAB „Schindler-Liftas“ generalinis direktorius Aivijus Čerauskas. Jis paaiškino, kad investuota daug išteklių į visą gamybos procesą, pradedant tyrimais ir medžiagomis, baigiant tiekėjais ir sertifikavimu, kad jis atitiktų naujuosius liftų standartus. Todėl Schindler yra pirmoji tiekėja rinkoje, siūlanti liftus, atitinkančius LST EN 81-20/50 reikalavimus.

Svarbiausi pokyčiai, įdiegti vadovaujantis LST EN 81-20/50

  • Patobulinta gaisrų prevencija: ateityje kabinos bus dar atsparesnės ugniai.
  • Tvirtesnės ir patvaresnės kabinos sienos, lubos ir durys: jos užtikrina didesnį saugumą ir tylesnį judėjimą.
  • Saugaus stiklo veidrodžiai kabinose: daugiau saugumo keleiviams.
  • Tankesnė šviesos užtvara: apsaugo rankų pirštus nuo suspaudimo durimis.
  • Ryškesnis kabinos apšvietimas: sumažėja rizika suklupti, ypač žmonėms, kurių rega silpnesnė.
  • Didesnis techninės priežiūros personalo saugumas: jis užtikrinamas praplėtus saugos zonas ant lifto kabinos stogo bei lifto šachtoje, įdiegus ryškesnį šachtos apšvietimą bei kontrolės ir tikrinimo įrangą šachtoje.

Iki 5 proc. didesnė kaina

Dėl papildomų LST EN 81-20/50 saugos reikalavimų, kurių įgyvendinimui taip pat reikalingos ir tvirtesnės medžiagos, nedidelis kainų kilimas neišvengiamas. Tai taikoma visiems naujiems liftams, kuriuos siūlo UAB „Schindler–Liftas“. Mainais klientai gauna saugesnį, tvaresnį ir komfortiškesnį liftą, jau atitinkantį aukštesnius LST EN 81-20/50 standartų reikalavimus.

Svarbiausi pokyčiai, įdiegti vadovaujantis LST EN81-20/50

Susisiekite su mumis

UAB „Schindler-Liftas“
A. P. Kavoliuko g. 4
04326 Vilnius
Lietuva

Telefonas: +37052106500
El.paštas: info.lt@schindler.com