2017 m. liepos 30 d. tarpinė finansinė ataskaita

15.08.2017

Susisiekite su mumis

UAB „Schindler-Liftas“
A. P. Kavoliuko g. 4
04326 Vilnius
Lietuva

Telefonas: +37052106500
El.paštas: info.lt@schindler.com

Ilgalaikis augimas ir gerėjantys rezultatai

Pirmąjį 2017 metų pusmetį „Schindler“ pasiekė nepertraukiamą augimą, padarė veiklos pažangą ir žymiai padidino veiklos pelną. Dėl subalansuoto geografinio pasiskirstymo gauti užsakymai išaugo 5,2 % iki 5 346 mln. CHF, o tai atitinka 5,6 % padidėjimą vietinėmis valiutomis. Pajamos padidėjo 2,7 % iki 4 769 mln. CHF (+ 2,9 % vietinėmis valiutomis). Veiklos pelnas (EBIT) išaugo 10,7 % iki 558 mln.

CHF (+ 10,1 % vietinėmis valiutomis), o EBIT marža pasiekė 11,7 % (2016 m. pirmąjį pusmetį 10,9 %). Grynasis pelnas augo 12,6 % iki 419 mln. CHF (2016 m. pirmąjį pusmetį 372 mln. CHF), o pagrindinės veiklos pinigų srautai buvo 441 mln. CHF (2016 m. pirmąjį pusmetį 427 mln. CHF).