2017 m. liepos 30 d. tarpinė finansinė ataskaita

15.08.2017

Ilgalaikis augimas ir gerėjantys rezultatai

Pirmąjį 2017 metų pusmetį „Schindler“ pasiekė nepertraukiamą augimą, padarė veiklos pažangą ir žymiai padidino veiklos pelną. Dėl subalansuoto geografinio pasiskirstymo gauti užsakymai išaugo 5,2 % iki 5 346 mln. CHF, o tai atitinka 5,6 % padidėjimą vietinėmis valiutomis. Pajamos padidėjo 2,7 % iki 4 769 mln. CHF (+ 2,9 % vietinėmis valiutomis). Veiklos pelnas (EBIT) išaugo 10,7 % iki 558 mln.

CHF (+ 10,1 % vietinėmis valiutomis), o EBIT marža pasiekė 11,7 % (2016 m. pirmąjį pusmetį 10,9 %). Grynasis pelnas augo 12,6 % iki 419 mln. CHF (2016 m. pirmąjį pusmetį 372 mln. CHF), o pagrindinės veiklos pinigų srautai buvo 441 mln. CHF (2016 m. pirmąjį pusmetį 427 mln. CHF).

Susisiekite su mumis

UAB „Schindler-Liftas“
A. P. Kavoliuko g. 4
04326 Vilnius
Lietuva

Telefonas: +37052106500
El.paštas: info.lt@schindler.com