Darbas biure

Jūs galite prisidėti kuriant vertę mūsų klientams, teikdami jiems tiesioginę naudą ir tuo pačiu kopdami karjeros laiptais, jei prisijungsite prie Schindler atlikdami bet kurią iš apačioje išvardintų funkcijų. 

Contact

General questions:
Corporate Human Resources
Tel: +41 41 445 5500
career@schindler.com

Open positions:
Schindler Jobs Portal

Finansai

Dirbdami finansų skyriuje, prisidėsite prie trijų pagrindinių finansų funkcijų vykdymo: įmonės finansinių išteklių valdymo, kokybiško ir efektyvaus finansų ir jų kontrolės procesų užtikrinimo bei verslo planavimo valdymo ir kontrolės.


Žmogiškieji ištekliai

Dirbdami Schindler žmogiškųjų išteklių komandoje, teiksite pagalbą padalinių vadovams ir darbuotojams. Prisidėsite prie mūsų verslo sėkmės, užtikrindami, kad įmonėje dirbtų pareigingi, atsakingi bei aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Žmogiškųjų išteklių skyriuje įdiegtos sistemos, įrankiai ir procesai, padedantys veiksmingam verslo procesų vykdymui bei užtikrinantys vienodas sąlygas visiems darbuotojams.