Darbas vadovaujančiose pozicijose

Būdamas Schindler vadovu, planuosite verslo procesus, į juos įtrauksite darbuotojus ir taip sieksite pačių aukščiausių rezultatų.

Contact

General questions:
Corporate Human Resources
Tel: +41 41 445 5500
career@schindler.com

Open positions:
Schindler Jobs Portal

Tikimės, kad visi Schindler vadovai kurs ir palaikys saugią darbo aplinką, atitinkančią mūsų vertybes ir prisidedančią prie nuolatinės verslo sėkmės.

Schindler lyderystės programoje apibūdinams elgesys, kurio tikimės iš savo vadovų. Tai vadovų atrankos, veiklos vertinimo ir tobulėjimo pagrindas.

Kasmet atliekama lyderystės ugdymo peržiūra, skatinanti darbuotojo ir vadovo dialogą. Metinės peržiūros metu siekiant gerinti darbuotojų lyderystės įgūdžius, nustatomi ir inicijuojami veiksmai jų tobulėjimui.

Visų lygių Schindler darbuotojams suteikiamos lyderystės tobulinimo galimybės, tokios kaip: mokymo programos, specialios projektų užduotys bei užduotys tarptautiniu mastu, darbų rotacija ir kt.