service

האיכות והשירות של שינדלר

אחריות

חברת שינדלר נחושתן מעניקה אחריות מלאה לכל חלקי המעליות (למעט נזקי מים וונדליזם), במסגרת חוזה שירות מקיף.

בטיחות

ערך עליון זה ללא פשרות של שמירה על בטיחות משתמשי המעליות מודגש ומועבר לכל עובדי החברה, על ידי יצירת פעולות המתמקדות בבטיחות.

רמת השירות

לחברת שינדלר נחושתן מערך שירות הפרוס בכל חלקי הארץ ומצויד במוקד שירות מאוייש 24 שעות ביממה, המבטיח לך הלקוח זמינות לכל תקלה ו/או בעיה בפעולת המעלית באופן רציף ושוטף. למידע נוסף

קשר ארוך טווח

ראיית הקשר עם הלקוח בקשר ארוך טווח. אין הפתעות לאחר מספר שנים. אמינות, יושר ושקיפות ללקוח לאורך שנים.

מחסן חלקי חילוף

לחברתינו יש מחסני חלקי חילוף בכל הארץ ובהם חלקים מקוריים של שינדלר העולמית כך שבאפשרותינו לטפל בכל בעיה ולהחליף כל חלק במיידי, ובכך לחסוך לך הלקוח עלויות וזמן מיותר.

יצירת ערך ללקוח

שמירה על הציוד המותקן במעלית במצב חדש. המעלית לאחר עשרות שנים עדין מתוחזקת ושמורה. אין צורך להיכנס לעלויות גבוהות לאחר מספר שנים.

מחלקת הנדסה

מעניקה ליווי ותמיכה טכנית צמודה למחלקת השירות בכל העיניין הקשור להיבט התפעולי של המעלית.
המחלקה עושה שימוש בסביבות מחשב מתקדמות והיא מעסיקה מהנדסים מנוסים בעלי תואר בהנדסת מכונות, חשמל ואלקטרוניקה.

ביטוח

חברתינו מבטחת את כל המעליות בביטוח צד ג' בשווי של 5,000,000 $ על כל תקלה הנגרמת כתוצאה מכשל טכני של המעלית. בכך אנו מבטיחים כיסוי ביטוח מלא לנוסעים במעלית.

מחלקת בקרת איכות

מבטיחה לך הלקוח כי המעלית תעבוד בהתאם לכללים של מכון התקנים.

איכות

איכות מוצריה ושרותיה של חברת שינדלר הינם שם דבר בשוק העולמי. שיטות העבודה המחמירות והקפדניות מקנים לנו באופן קבוע מספר שנים את גביע השירות הנבחר.