CleanSpace של שינדלר ריחוק חברתי דרך בקרת אכלוס

אחת מהדרכים העילות למנוע הפצה של ווירוסים ובקטריות הינה שליטה באכלוס שלחללים סגורים. הדבר מבטיח שמירה על הנחיות הריחוק החברתי ושאנשים ירגישו נינוחים של חברת שינדלר מבצעת תיאום של  ומוגנים בחללים ציבוריים.  טכנולוגיית CleanSpace הקיבולת המרבית בתאי מעליות בכדי למנוע מהם להיות צפופים יתר על המידה.

קל ומהיר

קל ומהיר

העומס המרבי יכול להיות מוגדר על ידי הטכנאים שלנו תוך פרק זמן קצר

ישיר

ישיר

דרך פשוטה לטפל בדאגות של דיירים או נוסעים לגבי ריחוק חברתי במעליות.

חסכוני

חסכוני

צמצום מספר המשתמשים במעלית ללא השקעה בחומרה חדשה.


כיצד פועלת המערכת?

באמצעות מערכת CleanSpace  של שינדלר ניתן לקבוע את המעמס המרבי בהתאם להנחיות הריחוק החברתי. ההגדרה המקובלת הינה90% מהעומס המירבי אולם כדי לעודד שמירת ריחוק, ניתן לשנות את ההגדרה לעד 50% מהעומס המירבי. כאשר מושג העומס המוגדר, המעלית לא תעצור בהתאם לקריאות בקומות לאסוף נוסעים נוספים ותמשיך ישירות לקומה המיועדת. עם התפנות הנוסעים מהמעלית, היא תחזור אוטומטית לקומות מהן התקבלו הקריאות.

CleanSpace -התרחקות באמצעות שליטה בבקרה

בכל שאלה, צרו עמנו קשר

Form captcha

*שדות חובה

למכירות

 

טלפון:03-7214422
פקס: 03-7214420

jacob.razlan@schindler.com