נגישות וניידות

מבני ציבור צריכים לספק ניידות וגישה לכולם ללא כל הפרעה.
שינדלר לוקחת בחשבון את הפרט ההכרחי הזה בכל השלבים, החל מקביעת מפרטים, תכנון, הסכמי שירות ותחזוקה לאחר ההתקנה.

גישה לכולם

נכה המרותק לכיסא גלגלים מגיע למקום ציבורי, אך כניסתו נמנעת בשל מדרגות בכניסה, ללא שיפוע גישה. שטחים ציבוריים חייבים להיות נגישים לכולם ללא כל מכשול, שינדלר עומדת בכל תקנות הנכים.
שינדלר מוודא שזה נעשה באמצעות על ידי מתן סיוע בתכנון, בחירה ומיקום של המעלית המתאימה או מדרגות נעות.

איזורי גישה נוחים

ישנם אזורים מוגבלים שאין אליהם גישה. לכן שינדלר מתכננת איזורי גישה נוחים במהלך פיתוח הפרויקט ודרך ההתקנה. לשינדלר יש ניסיון משמעותי עם פרויקטים בניהול ממשלתי אשר נדרשים לעמוד בתקנות ובנורמות רשמיות. המוצרים שלנו הם בטוחים ואמינים.