תגמול

שיטת תגמול

שינדלר מאמינה בתגמול תחרותי והוגן.כל החברות בקבוצת שינדלר פועלות על פי מדיניות התגמול של הקבוצה תוך התחשבות בריווחיות, בהון העצמי הפנימי, בביצועים האישיים ובנוהגי השוק הרלוונטיים.

שינדלר מעודדת את השימוש בתמריצים ובבונוסים בכל מקרה שיש הצדקה לכך.כחברה עסקית מובילה, אנו משתמשים בשיטות להערכת ביצועים היוצרות קשר בין תפוקה, יעילות, יוזמה ומקצועיות לבין תגמול וקידום. לפיכך, ישנה התאמה בין תפוקת העובד, רמת ביצועיו ומסירותו לחברה לבין התמורה שיקבל והאפשרויות שייפתחו בפניו בחברה.שינדלר מתגמלת את עובדיה ברמות המקובלות בשוק הרלוונטי והיא עורכת בקביעות סקרי שוק על מנת לוודא שמיצובה תחרותי ונכון.

לשליחת קורות חיים