Schindler Safety

בטיחות בשינדלר

בטיחות היא ערך עליון בחברה. זה גלום במוצרים ובשירותים שלנו ובדרך בה אנו עובדים. אנו לא מתפשרים על הבטיחות והבריאות של עובדינו.

שינדלר משקיעה מחשבה בשימוש הבטוח במוצריה. אנו מתכננים ובונים מעליות ודרגנועים אשר מצוידים במאפייני בטיחות רבים שמטרתם להעניק לנוסעים שלוות נפש בזמן השימוש.אנו גם פעילים במתן מידע לנוסעים ועובדים ביחדעם לקוחותינו האחראים על פעילות תקינה של המעליות והדרגנועים לשיפור השימוש וההפעלה הבטוחים.אנו מאמינים כי כל הפציעות והתאונות ניתנות למניעה.

אנו שואפים לסטנדרטים גבוהים בנושא של בטיחות ובריאות.הבטיחות שלנו מבוססת על מניעה, מודעות לסכנה, שיפור מתמיד ועמידה בנהלי זהירות.אנו מייחסים ערך עליון לשמירת בריאות עובדינו ופועלים ללא הרף להורדת רמת הסיכונים ושיפור מתמיד של הבטיחותהתרבות הארגונית שלנו אשר דוגלת בבטיחות כערך עליון תהייה אפקטיבית כאשר החברה ועובדיה יונחו לפיה בכל פעולותיה.כל חברות הקבוצה בתחום של מעליות ודרגנועים צריכות לעמוד בתקני הבטיחות. זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמדיניות שלנו ונדרש ליישום באמצעות תקני הבטיחות של הקבוצה.

לשליחת קורות חיים