25.05.2016

פרויקט הארבעה

פרויקט הארבעה מכיל:

20 מעליות מסוג 7700 במהירות של 4-6 מטר לשניה

4 מעליות מסוג 5500 (parking) במהירות של 1.6 מטר לשניה  

2 מעליות מסוג 5500 (galleries) במהירות של 1 מטר לשניה