Schindler - Jogi kifejezések és feltételek

Jelen Jogi feltételek (a továbbiakban: „Feltételek”) hatálya a Schindler Holding Ltd. és leányvállalatai (továbbiakban: "Schindler") weboldalainak (továbbiakban: "Oldalak") használatára terjed ki.
 

1. Oldalakhoz történő hozzáférés és a Feltételek elfogadása

Az Oldalakra történő belépéssel Ön korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja jelen Feltételeket. Az Oldalak és az ott található szolgáltatások kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha a látogató betartja a vonatkozó jogszabályok és a Feltételek rendelkezéseit. Amennyiben Ön nem fogadja el jelen Feltételeket, akkor ne lépjen be az Oldalakra.
 

2. Cél és használat

Az Oldalakon található tartalmak és információk az érdeklődők tájékoztatását szolgálják és csak tájékoztatási célokra használhatók fel. A termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információk bizonyos esetekben földrajzilag korlátozott területekre és piacokra vonatkoznak. Az Oldalon található termékekre vagy szolgáltatásokra való hivatkozás nem jelenti kifejezetten azt, hogy az ilyen termék vagy szolgáltatás az Ön tartózkodási helyén is elérhető, elérhető marad vagy elérhető lesz.
 

3. Nem minősül ajánlatnak

Az Oldalakon található tartalmak és információk nem minősülnek Schindler által tett ajánlatnak. A Schindler kizárja, hogy vele szemben kizárólag az Oldalak tartalma alapján bárki igényt támasszon.

A z Oldalakon keresztül a Schindler termékeinek megrendelése nem bonyolítható le.
 

4. Felelősségvállalás kizárása

A Schindler kizárja a felelősségvállalását az Oldalakra történő belépésből és/vagy azok használatából eredő vagy azzal kapcsolatban keletkező károkért a törvény által megengedett legnagyobb mértékben.

A Schindler semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget gondatlan, közvetlen vagy közvetett károkért, elmaradt haszonért, adatvesztésért, üzemszünetekért, harmadik fél követeléseiért illetve késedelemből, vagy büntetésekből keletkező károkért.

A Schindler nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre olyan károkért, amelyek az Ön számítógépében, vagy egyéb tulajdonában levő tárgyakban vírusok, az Oldalak használata vagy bármilyen anyagok letöltése során keletkeznek. Az Oldalakról kizárólag saját felelősségére tölthetők le anyagok.

5. Garancia kizárása

Az Oldalakon elhelyezett tartalmak és információk nem minősülnek ajánlatnak és szerződésnek, így azokra garancia és/vagy szavatosság nem érvényesíthető. A Schindler kizár - a törvény által megengedett legnagyobb mértékben - minden kifejezett és hallgatólagos garanciavállalást vagy szavatosságot, beleértve az Oldalak kereskedelmi és meghatározott célokra vonatkozó garanciavállalásait.

A Schindler különösen nem vállal - kifejezett vagy hallgatólagos - garanciát vagy szavatosságot az Oldalakon elhelyezett tartalmak és információk aktualitásáért, pontosságáért, minőségéért, teljességéért vagy valódiságáért.

A Schindler különösen nem vállal - kifejezett vagy hallgatólagos - garanciát vagy szavatosságot az Oldalak műszaki elérhetőségéért, megfelelő és hibátlan működéséért.

A Schindler különösen nem vállal garanciát vagy szavatosságot azért, hogy az Oldalakon elhelyezett tartalmak és információk használata nem sérti harmadik fél jogait.

6. Szellemi tulajdon

Az Oldalak tartalma a Schindler szellemi tulajdonát képezi. Erre vonatkozóan a Schindler minden, törvény által biztosított jogot fenntart. Az Oldalakon elhelyezett márkák, logók, szolgáltatási nevek és cégnevek védettek és regisztráltak.

Az Oldalakon található tartalmak és információk engedély nélküli használata, másolása, feldolgozása vagy az Oldalak bármely részének egyéb használata sértheti a Schindler vagy harmadik fél szerzői jogát, márkavédelmét, adatvédelmét, reklám vagy egyéb jogait.

A másolásra és feldolgozásra vonatkozó kérelmeket kérjük az info@hu.schindler.com címre küldeni.

7. Linkek

Az Oldalak tartalmazhatnak harmadik fél által elhelyezett tartalmakat, vagy más weboldalakra átirányító linkeket. A Schindler nem ellenőrzi az ilyen weboldalakat, ezért harmadik fél weboldala kizárólag saját felelősségre használható.

A Schindler Oldalairól más weboldalakra átirányító linkek kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. A Schindler nem ellenőriz harmadik személyek által működtetett, illetve olyan honlapokat, amelyek linkeket tartalmaznak a Schindler oldalaihoz. A Schindler nem vállal felelősséget ilyen kapcsolódó és a Schindler oldalaihoz linket tartalmazó weboldalak tartalmáért.

A Schindler nem vállal felelősséget külső weboldalak és források elérhetőségéért, továbbá nem vállal felelősséget az ilyen weboldalakon található tartalmakért, termékekért vagy egyéb anyagokért. Az Oldalakon framek, hiperlinkek és scrapink alkalmazása nem engedélyezett, ezek alkalmazásáért a Schindler felelősséget nem vállal. Ezzel kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az Adatvédelmi nyilatkozat oldalt.
 

8. Adatvédelmi nyilatkozat

Az internet alapvetően nem biztonságos környezet. Az internetre való csatlakozással Ön tudomásul veszi, hogy az internet egy nyitott hálózat, amelyhez mindenki hozzáférhet. A Schindler a személyes adatokat a vonatkozó adatvédelmi törvények szerint kezeli. További információkért kérjük tekintse meg az Adatvédelmi nyilatkozat oldalt.
 

9. Egyedi használati feltételek

Oldalaink egyes weblapjainak, vagy azok egyes részeinek használata egyedi feltételekhez kötött. A Feltételek eltérő rendelkezései kiegészítik egymást. Egymással ellentétes rendelkezések esetén az Egyedi használati feltételek elsőbbséget élveznek a Feltételekkel szemben.
 

10. Feltételek módosítása

A Schindler jogosult jelen Feltételeket előzetes tájékoztatás nélkül tetszőleges módon, időben és okból módosítani az egyes rendelkezések hozzáadása vagy törlése illetve egyéb módon történő aktualizálása útján. Az Oldalak használatával Ön elismeri és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a Feltételek módosításának lehetőségét.

11. Következmények

Amennyiben a Schindler tudomására jut jelen Feltétek megszegése, úgy Schindler jogosult minden előzetes figyelmeztetés nélkül a szükséges intézkedéseket megtenni, beleértve a Schindler által nyújtott szolgáltatásokból való kizárást vagy használó által elhelyezett információk, adatok és tartalmak Oldalakról történő eltávolítását. A Schindler jogosult a Feltételek megszegéséből eredő károkért a károkozóval szemben kártérítést követelni.

12. Alkalmazandó jog és illetékes bíróság

Az Oldalak használatából keletkező jogviták a magyar jog hatálya alá tartoznak, ezen esetekben kizárólag a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék illetékes.
 

Utolsó módosítás: 2013. december