Schindler – Online feltételek

Utolsó frissítés: 2018. május

Köszönjük, hogy meglátogatta a Schindler Csoport vagy a Schindler Holding Ltd. és/vagy leányvállalatainak (“Schindler”) (egyik) weblapját (“Oldalak”) és érdeklődik a Schindler termékei és szolgáltatásai iránt.


1. Bevezetés

A Schindler oldalaihoz való hozzáférés és azok használatának feltétele az alábbi online feltételek (”Online feltételek”), az Online adatvédelmi szabályzatunk, a Cookie szabályzatunk és valamennyi vonatkozó törvény elfogadása.


2. Hozzáférés és elfogadás

Az Oldalakhoz való hozzáféréssel és az oldalakon való böngészéssel Ön korlátozás nélkül elfogadja az Online feltételeket. Csak abban az esetben használhatja az Oldalakat és azok szolgáltatásait, ha betartja az összes vonatkozó törvényt és az Online feltételeket. Amennyiben Ön nem fogadja el az Online feltételeket, akkor ne menjen tovább az Oldalakra.

A Schindler nem garantálja, hogy az Oldalai vagy azok tartalma mindig elérhető lesz megszakítás nélkül. Oldalainkhoz csak ideiglenes hozzáférést biztosítunk. Előzetes bejelentés nélkül zárolhatjuk, visszavonhatjuk, felfüggeszthetjük vagy megváltoztathatjuk az Oldalak egyes vagy összes részét. Nem vállalunk felelősséget azért, ha az Oldalaink bármely okból, bármely időpontban és bármely időtartamig nem elérhetők. Nem vállalunk felelősséget az Oldalakon keresztül szerzett információkért, és nem garantáljuk, hogy minden elektronikus kereskedelem vagy kommunikáció teljesen biztonságos.


3. Az Oldalak célja

Az Oldalakon közzétett tartalmak és információk tájékoztatás célját szolgálják érdeklődők számára és kizárólag tájékoztatási célra használhatók. A termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információk bizonyos földrajzi területekre és piacokra korlátozottak lehetnek. Az Oldalainkon található, termékekre és szolgáltatásokra való hivatkozás nem jelenti azt, hogy az ilyen termék vagy szolgáltatás elérhető vagy elérhető lesz az Ön országában.


4. Oldalaink használata

Ön kizárólag törvényes célokra használhatja az Oldalainkat. Nem használhatja az Oldalainkat: a vonatkozó törvényekkel és szabályokkal ellentétes módon, törvénytelen és tisztességtelen módon vagy olyan módon, amely célja vagy következménye törvénytelen vagy tisztességtelen; ártó céllal vagy kiskorúaknak bármely módon ártani szándékozó céllal; a jelen Online feltételekkel ellentétes anyagok küldése, szándékos fogadása, feltöltése, letöltése vagy felhasználása céljából; bármely nem kívánt vagy nem engedélyezett hirdetési vagy promóciós anyag vagy egyéb hasonló reklámok (spam) továbbítása vagy letöltése céljából; bármely vírust, trójait, kémprogramot (spyware), agresszív reklám (adware) vagy egyéb ártalmas programot vagy hasonló számítógépes kódot tartalmazó adatok és anyagok szándékos továbbítására vagy feltöltésére, amelyek célja a számítógépes szoftverek és hardverek ill. az Oldalak működésének negatív befolyásolása vagy egyéb módon történő veszélyeztetése.

Tilos jogosulatlanul hozzáférést szerezni az Oldalakhoz, az Oldalakat tartalmazó szerverhez vagy bármely az Oldalakhoz kapcsolódó szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz.

Ön tudomásul veszi, hogy nem sokszorosíthatja, másolhatja vagy értékesítheti az Oldalainkon található tartalmakat vagy azok egyes részeit az Online feltételek rendelkezéseivel ellentétesen. Engedély nélkül nem lehet hozzáférése az Oldalainkhoz, továbbá nem okozhat zavart, rongálást és károkat az Oldalainkban vagy azok egyes részeiben, az Oldalaink által használt szoftverekben vagy harmadik fél által birtokolt vagy használt felszerelésben, hálózatban vagy szoftverben.


5. Nem minősül ajánlatnak

Az Oldalakon közzétett tartalmak és információk nem tekinthetők ajánlatnak a Schindler részéről. A Schindler kifejezetten fenntartja magának a jogot arra, hogy elutasítson minden olyan kérést, amelyet az Oldalak tartalma alapján Schindler tenderekhez kívánnak felhasználni. A Schindler termékek megrendelése nem posztolható az Oldalakon.


6. Felelősségvállalás kizárása

A Schindler a törvény által engedett legszélesebb terjedelemben kizárja a felelősségvállalását Oldalak hozzáférésével és/vagy használatával kapcsolatos károkért.

A Schindler semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget semmilyen véletlen, közvetett vagy következményes kárért, profit elmaradásáért, megtakarítások kényszerű felhasználásáért, adatvesztésért, üzlet megszűnéséért, ügyfelek elvesztéséért, harmadik fél kártérítési igényéért, késedelemből vagy kötbérből származó károkért.

A Schindler kifejezetten nem vállal szavatosságot vagy felelősséget olyan vírusok miatt elszenvedett vagy előidézett veszteségekért, amelyek a számítógépét vagy egyéb tulajdonát megfertőzik az Oldalaink használata vagy az ott található anyagokhoz való hozzáférés vagy azok letöltése során. Az Oldalakról csak a saját felelősségére tölthet le tartalmakat.


7. Szavatosság kizárása

A Schindler megtesz minden tőle telhetőt azért, hogy a tartalmak és információk pontosak és aktuálisak legyenek, ennek ellenére nem zárhatók ki pontatlanságok és elírások. Az Oldalakon közzétett tartalmak és információk mindenkori feltöltött formában és tartalommal állnak rendelkezésre bárminemű szavatosság vagy kötelezettségvállalás nélkül. A Schindler elutasít és kizár mindennemű kifejezett vagy vélelmezett szavatosságot és kötelezettségvállalást, beleértve az Oldalak forgalomképességéért és bizonyos célra való alkalmasságáért vállalt szavatosságot a törvény által megengedett legnagyobb mértékben.

A Schindler nem vállal kifejezett vagy vélelmezett szavatosságot és kötelezettséget az Oldalakon közzétett tartalmak és információk aktualitásáért, pontosságáért, minőségéért, teljességéért vagy meglétéért.

A Schindler nem vállal kifejezett vagy vélelmezett szavatosságot és kötelezettséget az Oldalak műszaki elérhetőségéért, alkalmasságáért vagy kifogástalanságáért.

A Schindler nem vállal garanciát vagy kötelezettséget azért, hogy az Oldalakon az Ön által használt tartalmak és közzétett információk sértik harmadik fél jogait.


8. Szellemi tulajdonjog fenntartása

Fenntartjuk az Oldalak és tartalmuk szerzői jogi vagy más jogszabályok szerinti védelmét. A Schindler az Oldalakon és az ott közzétett anyagokban található összes szellemi tulajdonjog tulajdonosa vagy engedményese. Az Oldalakon megjelenített munkák, védjegyek, logók és cégnevek regisztráltak és a szerzői jogi törvények és szerződések védik világszerte.

Az Oldalakhoz való hozzáférés nem alapozza meg a Schindler bármely szellemi tulajdonjogának másolási vagy felhasználási jogát. Az Oldalakon közzétett tartalmak, munkák vagy információk jogosulatlan felhasználása ill. az Oldalak egyes részeinek engedély nélküli sokszorosítása, terjesztése vagy egyéb jogosulatlan felhasználása sértheti a Schindler vagy harmadik fél szerzői jogát, védjegyét, magánéletét vagy egyéb jogát, ezért nem megengedett.

Ön nem használhatja fel kereskedelmi célokra az Oldalainkon levő tartalmakat sem részben sem egészben a Schindler vagy a licensztulajdonosok erre vonatkozó engedélye nélkül. Sokszorosítási vagy továbbadási kérelmeket az alábbi címre kérjük küldeni: on-line_feltetelek.hu@schindler.com


9. Más weboldalakra átirányító linkek

Oldalaink tartalmazhatnak harmadik fél tulajdonát képező tartalmakat vagy más weboldalakra átirányító linkeket. A Schindler nem rendelkezik befolyással az ilyen oldalak felett, ezért Ön a saját felelősségére férhet hozzá harmadik fél weboldalaihoz. Az Oldalainkról más weboldalakra átirányító linkek csak az Ön tájékoztatását és kényelmét szolgálják. A Schindler nem vizsgál felül harmadik fél tulajdonát képező weboldalakat, amelyek az Oldalakra átirányító linkeket tartalmaznak. A Schindler nem vállal felelősséget a saját oldalain kívül más weboldalak vagy az Oldalakhoz linkelt bármely más weboldal tartalmáért.

A Schindler nem vállal felelősséget a külsős weboldalak és források elérhetőségéért, továbbá nem támogat és nem vállal felelősséget olyan tartalmakért, termékekért és egyéb anyagokért, amelyek ilyen weboldalakról származnak. Tilos az Oldalak framelése, deep linkelése vagy scrapelése, a Schindler nem vállal felelősséget ilyen műveletekért. További információkat az Online adatvédelmi szabályzat tartalmaz.


10. Schindler Online adatvédelmi szabályzat

Az Internet általában véve nem tekinthető biztonságos környezetnek. Ön tudomásul veszi, hogy az Internet nyílt hálózat, amelyet bárki elérhet. A Schindler a személyes adatokat a vonatkozó adatvédelmi törvények szerint kezeli. További információkat az Online adatvédelmi szabályzat tartalmaz.


11. Schindler Cookie szabályzat

Információkat gyűjtünk cookiek segítségével arról, hogy Ön miként használja az Oldalainkat. A cookiekkal és a cookiek Ön által történő engedélyezésével vagy letiltásával kapcsolatos további információkat a Cookie szabályzatunkban találhat.


12. Különleges használati feltételek

Az Oldalak bizonyos lapjaihoz vagy részeihez való hozzáférést vagy használatát a Különleges használati feltételek szabályozzák. A különböző feltételek kiegészítik egymást. Ellentétes rendelkezések esetén a Különleges használati feltételek előírásai előnyt élveznek a jelen Online feltételekkel szemben.


13. Az Online feltételek módosítása

A Schindler saját mérlegelése alapján bármilyen módon, bármikor, bármely okból előzetes bejelentés nélkül módosíthatja, egészítheti ki vagy törölheti ill. más módon aktualizálhatja a jelen Online feltételeket. Ön hozzájárul ezen módosításokhoz és a módosított Online feltételeket tekinti kötelező érvényűnek, ha használja az Oldalainkat.


14. Feltételek megszegésének következményei

Ha tudomást szerzünk arról, hogy Ön megszegi az Online feltételeket, korrektív intézkedéseket teszünk, beleértve az Ön kizárását a Schindler által nyújtott szolgáltatásokból és az Ön által az Oldalakon elhelyezett minden információ, adat és tartalom eltávolítását, bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül. Amennyiben a feltételek megszegésével Ön kárt okoz számunkra, akkor kártérítési igényt érvényesíthetünk Ön ellen.


15. Alkalmazandó jog és illetékes bíróság

Az alkalmazandó jogszabályok függvényében az Oldalak használata és az ebből keletkező jogviták a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), hatálya alá tartozik.

Amennyiben az Érintettnek az Adatkezelővel nem sikerül megnyugtató módon elintézni a személyes adataival kapcsolatos kérelmét, panaszát, tiltakozását, illetőleg az Érintett – személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan - bármilyen jogsérelmet tapasztal, vagy annak bekövetkeztét véli felfedezni, ez esetben az Érintett jogosult bejelentést tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


16. Hogyan léphet kapcsolatba velünk?

Jelen Online feltételekkel kapcsolatos kérdések vagy észrevételek esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot. E-mail: on-line_feltetelek.hu@schindler.com