Schindler Beszállítói irányelvek

A Schindler minden külsős beszállítójától elvárja, hogy az alább felsorolt kiemelkedő fontosságú szabályok szerinti üzleti magatartást tanúsítsa munkája során, és teljes egészében alkalmazza azt az üzleti életben.

A szabályozás nemcsak a Schindlerrel való kapcsolattartásra vonatkozik, hanem kiterjed a Beszállító más ügyfelekkel, beszállítókkal, munkavállalókkal, versenytársakkal, illetve egyéb kollektívákkal történő viszonyára is. Schindler Beszállítóknak az alább felsoroltaknak kell megfelelniük:

 1. Be kell tartaniuk az összes érvényes törvényt és előírást

 2. El kell fogadniuk, hogy a Schindler zéró toleranciát tanúsít a megvesztegetéssel és korrupcióval kapcsolatban. Beszállítóit arra kéri, hogy kerüljék el mindenféle ajándék juttatását munkavállalói számára, mely alól kivételt képezhetnek a csekély anyagi értéket képviselő naptárak és határidő naplók. Meghívások felajánlása pedig, csak és kizárólag üzleti minőségben és érdekből alkalmazható.

 3. Ragaszkodniuk kell azon magas etikai szabályok betartásához, melyek tiszteletben tartják minden egyén jogait és méltóságát Különös tekintettel az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának idevágó kikötéseire, illetve a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (ILO) szabályaira:

  –  Gyermekmunka tilalma
  –  Foglalkoztatás és Egyesülés szabadsága
  –  Egyéni méltóság tiszteletben tartása és a társadalmi kirekesztés elleni harc
  –  Egészséges és biztonságos munkavégzés feltételei
  –  Minimálbér fizetés és rendszeres foglalkoztatási jogosultságok
  –  Méltányos munkaidő

 4. Bizalmas információként kezeli a Schindlerrel való üzleti kapcsolat során tudomására jutott üzleti, pénzügyi, technikai adatokat és nem használja fel jogellenesen sem Schindler sem más cégek vagyoni vagy intellektuális értékeit.

 5. Aktívan segíti Schindlert ezen Magatartási irányelvek betartásában, illetve betartatásában. Ha tudomására jut valamilyen fent felsorolt irányelvet sértő magatartás, akkor köteles informálni a Schindler Konszert a következő telefonszámon +41 41 632 8566, vagy e-mail címen cls@ch.schindler.com, illetve a helyi Schindlert. A fentieken túl Schindler elvárja beszállítóitól, hogy bevezessenek, illetve használjanak olyan eljárásokat, melyek elősegítik a környezet-hatékonyságot. A víz, energia, irodai anyagok, üzleti utazások és hosszú szállítmányozások, nyersanyagok felhasználását, illetve minden fajta hulladék mennyiségének minimalizálását és az újrahasznosítás növelésének lehetőségét, ahol csak lehet. Általánosságban a Beszállítóktól alapvető elvárás az ISO14001 szabvány használata. Minden olyan vétség, mely megsérti a fent leírt Magatartási irányelveket a Beszállítói szerződés felbontásához vezet. Kérdés esetén kérjük, forduljon kollégánkhoz a mellékelt elérhetőségek valamelyikén: Jochen Weyandt Head of Corporate Purchasing & Strategic Sourcing Schindler Management AG Zugerstrasse 13 6030 Ebikon, Switzerland

Kapcsolat

Keressen minket az ország területén lévő elérhetőségeinken