Schindler – Uvjeti Korištenja

Pristup bilo kojoj web stranici („Stranice“) Schindler Holding Ltd. i/ili povezanih društava („Schindler“) uređen je odredbama slijedećih uvjeta korištenja („Uvjeti korištenja“).
 

1. Pristup i prihvat

Pristupom Stranicama Vi prihvaćate, bez ograničenja ili uvjeta, ove Uvjete korištenja. Stranice i njihove usluge možete koristiti isključivo u skladu s pravnim propisima i ovim Uvjetima korištenja. Ako se ne slažete s Uvjetima korištenja, nemojte nastavljati s pretraživanjem Stranica.
 

2. Svrha i korištenje

Sadržaj i podaci objavljeni na Stranicama su isključivo informativnog karaktera te su namijenjeni zainteresiranim osobama. Podaci o proizvodima i uslugama se mogu odnositi na ograničena zemljopisna područja i tržišta. Pozivanje na proizvod ili uslugu na Stranicama ne znači da je takav proizvod ili usluga trenutno dostupna ili će biti dostupna na Vašem području.
 

3. Nepostojanje ponude

Niti jedan podatak ili sadržaj na Stranicama se ne može smatrati ponudom od Schindler-a. Schindler izričito zadržava pravo odbiti svaki zahtjev na davanje ponude od strane Schindler-a koji se temelji na sadržaju Stranica.

Narudžbe za Schindler-ove proizvode ne mogu i ne smiju biti poslane putem Stranica.
 

4. Nepostojanje odgovornosti

Svaka odgovornost Schindler-a za štetu zbog ili u svezi s pristupom i/ili korištenjem Stranica je isključena do najšire moguće mjere dopuštene zakonom.

Ni pod kojim okolnostima Schindler nije/neće biti odgovoran za bilo koju štetu, uključujući ali se ne ograničavajući na slučajnu, neizravnu ili posljedičnu štetu, gubitak zarade/izmaklu dobit, očekivane uštede, gubitak podataka, prekid poslovanja, nematerijalne štete i/ili gubitaka/posebne naknade i koristi (engl. „Loss of goodwill), zahtjeve trećih osoba, odgođenu štetu ili ugovorne kazne.

Naročito Schindler nije odgovoran u pogledu bilo kakvih gubitaka prouzročenih ili uzrokovanih virusima koji mogu zaraziti Vašu računalnu opremu ili drugu imovinu, a koji su nastali kao posljedica Vašeg korištenja, pristupa te pohranjivanja podataka sa Stranica. Ako se odlučite za pohranjivanje podataka sa Stranica, činite to na vlastitu odgovornost.
 

5. Nepostojanje jamstva

Sadržaj i podaci objavljeni na Stranicama su Vam pruženi „kao takvi“ i „kao dostupni“ bez izjava i jamstava/ garancija bilo kakve vrste. Schindler se odriče i isključuje svaku izjavu i jamstvo/garanciju koje je izričito spomenuto ili se na isto upućuje, uključujući ali se ne ograničavajući na jamstva za tržišnu konkurentnost ili prikladnost Stranica za određene svrhe najšire moguće mjere dopuštene zakonom.

Schindler naročito ne izjavljuje i ne jamči, izričito ili pretpostavljeno, za pravodobnost, točnost, kvalitetu, potpunost ili postojanje sadržaja i podataka objavljenih na Stranicama.

Schindler naročito ne izjavljuje i ne jamči, izričito ili pretpostavljeno, za tehničku dostupnost, prikladnost ili nepostojane mana Stranica.

Schindler naročito ne izjavljuje i ne jamči niti da Vaše korištenje sadržaja i podataka objavljenih na Stranicama neće predstavljati kršenje prava trećih osoba.
 

6. Rezervacija prava intelektualnog vlasništva

Zaštita prava intelektualnog vlasništva u vezi sa Stranicama ili sadržajem ostaje rezervirana. Znaci, logotipi, znaci usluga i poslovna imena prikazana na Stranicama su zaštićeni i registrirani.

Svako neovlašteno korištenje sadržaja ili podataka objavljenih na Stranicama i svako neovlašteno umnožavanje, prijenos/retransmisija i drugo korištenje bilo kojeg dijela Stranica može kršiti Schindler-ova ili trećih osoba prava intelektualnog vlasništva, žiga, znaka, privatnosti, prava promidžbe ili drugih prava te isto nije dopušteno.

Zahtjevi za dozvolu za umnožavanje i prijenos/retransmisiju mogu biti postavljeni na info@hr.schindler.com.
 

7. Poveznice

Stranice mogu sadržavati sadržaj trećih osoba ili poveznice na druge web stranice. Schindler nema kontrolu nad takvim stranicama te je Vaš pristup istima na vlastitu odgovornost.

Poveznice sa Schindler-ovih Stranica na druge stranice su dostupne isključivo radi Vaše informacije i pogodnosti. Schindler nije pregledao niti jednu stranicu treće osobe koja sadrži poveznicu na Stranice. Schindler nije odgovoran za sadržaj takvih stranica ili bilo kojih drugih stranica koje sadrže poveznice na Stranice.

Schindler nije odgovoran za dostupnost takvih vanjskih stranica i izvora te ne odobrava niti je odgovoran za sadržaj, proizvode ili druge materijale dostupne na takvim stranicama. Framing, deep-linking, scraping i sl. bilo koje od Stranica nije dozvoljeno i Schindler ne odgovara za takve radnje. Za dodatne informacije, molimo Vas da razmotrite naša Pravila privatnosti.
 

8. Pravila Privatnosti

Internet općenito nije sigurno okruženje. Svjesni ste činjenice da je Internet otvorena mreža kojoj svatko može pristupiti. Schindler obrađuje i postupa s osobnim podacima u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka. Za dodatne informacije, molimo Vas da razmotrite naša Pravila privatnosti.
 

9. Posebni Uvjeti Korištenja

Pristup ili korištenje određenih stranica ili dijelova Stranica mogu biti uređeni posebnim uvjetima korištenja. Drugačiji uvjeti će se nadopunjavati. U slučaju sukoba/nepodudarnosti između ovih Uvjeta korištenja i posebnih uvjeta korištenja, primijenit će se posebni uvjeti korištenja.
 

10. Izmjena Uvjeti Korištenja

Schindler može, ove Uvjete korištenja, na bilo koji način, u bilo koje vrijeme te iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti, prema vlastitom nahođenju, izmijeniti, dopuniti, smanjiti ili na drugi način ažurirati. Vi pristajete na takve izmjene i vezani ste izmijenjenim Uvjetima korištenja, kadgod koristite Stranice.
 

11. Posljedice

Ako saznamo da ste prekršili ove Uvjete korištenja, možemo odmah poduzeti sve odgovarajuće i potrebe radnje, uključujući one u svrhu ispravljanja povreda, onemogućavanja usluga koje Schindler nudi te micanja svih informacija, podataka i sadržaja koje ste Vi objavili na Stranicama, u svakom trenutku i bez obavijesti. Ukoliko smo pretrpjeli štetu Vašim kršenjem, možemo, prema vlastitom nahođenju, poduzeti radnje radi naknade cjelokupne štete.
 

12. Primjenjivo pravo i mjesto nadležnosti

Uz primjenu načela sukoba zakona, svako korištenje Stranica te svi pravni sporovi koji proizlaze iz navedenog, su uređeni isključivo švicarskim pravom te će isključivo nadležni biti sudovi u Hergiswilu / Canton Nidwalden, Švicarska.

Posljednja izmjena: Studeni 2016