Schindler – Uvjeti poslovanja na internetu

Posljednji puta ažurirani u svibnju 2018.
Hvala vam što ste posjetili stranicu (jednu od stranica) Schindler grupe („Stranice“) društva Schindler Holding Ltd. i/ili njegovih povezanih društava („Schindler“) i na vašem zanimanju za Schindlerove proizvode i usluge.

1. Uvod

Pristup bilo kojoj Schindlerovoj Stranici i njezino korištenje podliježe sljedećim pravnim uvjetima poslovanja na internetu („Uvjeti poslovanja na internetu“), našim Pravilima zaštite privatnosti na internetu i Pravilima o kolačićima i svim primjenjivim zakonima.


2. Pristup i prihvaćanje

Pristupanjem i pregledavanjem Stranica prihvaćate, bez ograničenja ili uvjeta, ove Uvjete poslovanja na internetu. Jedino možete koristiti Stranice i njezine usluge ako se pridržavate svih primjenjivih zakona i ovih Uvjeta poslovanja na internetu. Ako se ne slažete s ovim Uvjetima poslovanja na internetu, nemojte nastaviti s korištenjem Stranica.

Schindler ne jamči da će njegove Stranice ili bilo koji njihov sadržaj uvijek biti dostupan ili bez prekida. Pristup našim Stranicama dopušten je na privremenoj osnovi. Možemo privremeno prekinuti, povući, prekinuti pružanje ili izmijeniti sve ili svaki dio naših Stranica bez prethodne obavijesti. Nećemo vam biti odgovorni, bez obzira na razlog, ako su naše Stranice u bilo kojem trenutku nedostupne tijekom bilo kojeg razdoblja. Ne možemo preuzeti odgovornost za informacije prenošene putem Stranica i ne možemo jamčiti da je bilo koje elektroničko trgovanje ili komunikacija potpuno sigurno.


3. Svrha Stranica

Sadržaj i informacije na Stranicama pružaju se kao informacije zainteresiranim osobama i mogu se koristiti samo u informativne svrhe. Informacije o proizvodima i uslugama mogu se odnositi samo na ograničena geografska područja i tržišta. Upućivanje na proizvod ili uslugu na Stranicama ne implicira da takvi proizvodi ili usluge jesu ili ostaju ili će biti dostupni na vašoj lokaciji.


4. Vaše korištenje Stranica

Možete koristiti naše Stranice samo u zakonite svrhe.

Ne možete koristiti naše Stranice: na bilo koji način kojim se krši bilo koji primjenjiv zakon ili propis; na bilo koji način koji je nezakonit ili predstavlja prijevaru ili ima bilo kakvu nezakonitu svrhu ili učinak odnosno svrhu ili učinak koji predstavlja prijevaru kao što je nanošenje ili pokušaj nanošenja štete maloljetnicima na bilo koji način; radi slanja, svjesnog primanja, postavljanja na internet, preuzimanja, korištenja ili ponovnog korištenja bilo kojeg materijala koji nije u skladu s ovim Uvjetima poslovanja na internetu; radi slanja ili osiguravanja da se pošalje bilo kakav nezatraženi ili neovlašteni oglašivački ili promotivni materijal ili bilo koji oblik slične promocije (neželjena pošta/engl. spam); radi svjesnog prenošenja bilo kakvih podataka, slanja ili postavljanja na internet bilo kakvog materijala koji sadrži viruse, trojanske konje, špijunski softver, oglašivački softver ili bilo koje druge štetne programe ili sličan računalni kod osmišljen tako da nepovoljno utječe ili na drugi način ugrozi rad bilo kojeg računalnog softvera ili hardvera Stranice.

Ne smijete pokušati steći neovlašteni pristup Stranicama, poslužitelju na kojemu su pohranjene naše Stranice ili bilo kojem drugom poslužitelju, računalu ili bazi podataka povezanima sa Stranicama.

Također ste suglasni ne reproducirati, duplicirati, kopirati ili preprodavati bilo koji dio naše Stranice suprotno odredbama ovih Uvjeta poslovanja na internetu, ne pristupati bez odobrenja, ometati, oštećivati ili remetiti bilo koji dio naših Stranica, bilo koju opremu ili mrežu na kojima su naše Stranice pohranjene, bilo koji softver korišten za pružanje naših Stranica ili bilo koju opremu ili mrežu ili softver koji su u vlasništvu ili upotrebi od strane bilo koje treće osobe.


5. Nema ponude

Ništa od sadržaja i informacija objavljenih na Stranicama ne može se smatrati da sačinjava Schindlerovu ponudu. Schindler izrijekom zadržava pravo odbiti svaki zahtjev za ponudu od strane Schindlera podnesen na temelju sadržaja Stranica. Narudžbe Schindlerovih proizvoda ne mogu i ne smiju biti dane putem Stranica.


6. Nema odgovornosti

Svaka odgovornost Schindlera za štete uslijed ili u vezi s pristupanjem i/ili korištenjem Stranica isključena je u najširem opsegu koji je dopušten zakonom.

Ni pod kojim okolnostima Schindler nema nikakvu odgovornost za bilo kakvu povezanu, neizravnu ili posljedičnu štetu, gubitak zarade, očekivane uštede, gubitak podataka, prekid poslovanja, gubitak goodwilla, potraživanje trećih osoba, štetu zbog kašnjenja ili kaznenu naknadu štete.

Posebice, Schindler nije odgovoran na bilo koji način za bilo kakav gubitak pretrpljen ili prouzročen virusima koji mogu zaraziti vašu računalnu opremu ili drugu imovinu zbog toga što vi koristite, pristupate k ili preuzimate bilo koji materijal sa Stranica. Ako odaberete preuzeti materijal sa Stranica, činite to na vlastiti rizik.


7. Nema jamstva

Premda Schindler koristi razumne napore kako bi osigurao da sadržaj i informacije budu točni i ažurni, oni mogu sadržavati netočnosti ili tipografske greške. Sadržaj i informacije objavljene na Stranicama pružaju se „u viđenom stanju“ i „u dostupnom stanju“ bez jamstava ili izjava ikakve vrste. Schindler se odriče i isključuje svakog izričitog ili implicitnog jamstva ili izjave uključujući sva jamstva u pogledu primjerenosti Stranica za trgovanje ili prikladnosti Stranica za određenu svrhu u najširem opsegu dopuštenom zakonom.

Posebice, Schindler ne daje nikakva jamstva ili izjave, izričita ili implicitna, u pogledu pravovremenosti, točnosti, kvalitete, potpunosti ili postojanja sadržaja i informacija objavljenih na Stranicama.

Posebice, Schindler ne daje nikakva jamstva ili izjave, izričite ili implicitne, u pogledu tehničke dostupnosti, podesnosti ili besprijekornosti Stranica.

Posebice, Schindler ne daje nikakva jamstva ili izjave da vaše korištenje sadržaja i informacija objavljenih na Stranicama ne krši prava trećih osoba.


8. Zadržavanje prava intelektualnog vlasništva

Zadržavamo zaštitu Stranica i njihovog sadržaja zakonom o autorskim pravima ili drugim zakonima. Schindler je vlasnik ili imatelj dozvole za sva prava intelektualnog vlasništva na našim Stranicama i u pogledu materijala objavljenih na njima. Ti radovi, žigovi, logotipi, znakovi usluga i imena poduzeća prikazana na Stranicama su registrirani i zaštićeni zakonima o autorskim pravima i ugovorima širom svijeta.

Pristup Stranici ne sačinjava pravo kopiranja ili korištenja bilo kojeg Schindlerovog intelektualnog vlasništva. Svako neovlašteno korištenje sadržaja, radova ili informacija objavljenih na Stranicama i svako neovlašteno reproduciranje, ponovno prenošenje ili drugo korištenje bilo kojeg dijela Stranica može kršiti vlasnička prava, žigove, prava privatnosti, prava publiciteta i druga prava i nije dopušteno.

Ne smijete koristiti niti jedan dio sadržaja naših Stranica u komercijalne svrhe bez pribavljanja dopuštenja za to od Schindlera ili osoba koje nama izdaju dozvolu. Zahtjevi za dopuštenja za reproduciranje i ponovno prenošenje mogu se uputiti na info.hr@schindler.com


9. Poveznice na druge internet stranice

Stranice mogu sadržavati sadržaj trećih osoba ili mogu nuditi poveznice na druge internet stranice. Schindler nema nadzor nad takvim internet stranicama i pristupate internet stranicama trećih osoba na vlastiti rizik. Poveznice sa Stranica na druge internet stranice daju se samo radi vašeg informiranja i pogodnosti. Schindler nije pregledao niti jedne internet stranice trećih osoba ni internet stranice koje sadrže poveznice na Stranice. Schindler nije odgovoran za sadržaj bilo koje takve internet stranice izvan svojih Stranica i svih drugih internet stranica koje nude poveznice na Stranice.

Schindler nije odgovoran za dostupnost takvih vanjskih internet stranica i resursa i ne podržava i nije odgovoran za bilo koji sadržaj, proizvode ili druge materijale dostupne s takvih internet stranica. Izrada farmi poveznica, postavljanje poveznica na pojedinačne stranice unutar Stranica, izdvajanje informacija (engl. scraping) itd. s bilo koje Stranice nije dopušteno i Schindler ne snosi odgovornost za bilo koju takvu aktivnost. Za dodatne pojedinosti, molimo pogledajte naša Pravila zaštite privatnosti na internetu.


10. Schindler - Pravila zaštite privatnosti na internetu

Internet općenito nije sigurno okruženje. Potvrđujete da je internet otvorena mreža i da mu svatko može pristupiti. Schindler postupa s osobnim podacima u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka. Za dodatne pojedinosti, molimo pogledajte naša Pravila zaštite privatnosti na internetu.


11. Schindler - Pravila o kolačićima

Prikupljamo informacije o vašem korištenju Stranica pomoću kolačića. Za dodatne informacije o kolačićima i pojedinosti o vašem odabiru da date privolu za njihovu upotrebu ili da ih onemogućite, molimo pogledajte naša Pravila o kolačićima.


12. Posebni uvjeti upotrebe

Pristup određenoj stranici ili dijelovima Stranica ili njihovo korištenje mogu podlijegati posebnim uvjetima upotrebe. Različiti se uvjeti međusobno nadopunjuju. U slučaju sukoba, posebni uvjeti upotrebe imaju prednost nad ovim Uvjetima poslovanja na internetu.


13. Izmjene Uvjeta poslovanja na internetu

Schindler može na svaki način, u svakom trenutku - bez prethodne obavijesti i prema svojoj diskrecijskoj odluci - izmijeniti, dodati ili ukloniti ili na drugi način ažurirati ove Uvjete poslovanja na internetu. Suglasni ste s takvim promjenama i obavezuju vas izmijenjeni Uvjeti poslovanja na internetu kada koristite Stranice.


14. Posljedice povrede

Ako doznamo da ste prekršili ove Uvjete poslovanja na internetu, možemo odmah poduzeti korektivnu aktivnost uključujući spriječiti vas da koristite usluge koje nudi Schindler i uklanjanje svih informacija, podataka i sadržaja koje postavite na Stranice - u svakom trenutku i bez prethodne obavijesti. Ako pretrpimo štetu (štete) uslijed povrede koju počinite, možemo temeljem isključivo naše diskrecijske odluke potraživati naknadu štete od vas.


15. Primjenjivo pravo i mjesto nadležnosti

Temeljem obvezujućih zakonskih odredbi, svako korištenje Stranica i svi pravni sporovi proistekli iz ili u vezi s istim isključivo se reguliraju u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka te Zakonom o zaštiti osobnih podataka i pripada pod isključivu nadležnost Upravnog suda u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, Zagreb, Hrvatska.


16. Kako stupiti u kontakt s nama?

Ako imate ikakvih pitanja ili primjedbi u pogledu ovih Uvjeta poslovanja na internetu, molimo obratite nam se putem:

Schindler Hrvatska d.o.o.
Kovinska 4 a/2
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 3040 630
E-pošta: info.hr@schindler.com