Schindler Hrvatska

Schindler Hrvatska

Schindler Hrvatska d.o.o je dio grupacije Schindler sa sjedištem u Ebikonu u Švicarskoj, na čiju se dugogodišnju svjetsku tradiciju i iskustvo uspješno nastavljamo.

Kvaliteta i sigurnost

Kupcu pružamo kvalitetna i cijenom prihvatljiva rješenja vertikalnog, kosog i horizontalnog transporta prema specifičnim zahtjevima objekata. Usluga održavanja dizala, pokretnih stuba i traka je na iznimno visokom nivou, usklađena sa strogim zahtjevima grupe te zakonima i propisima Republike Hrvatske. Naša je vizija "Schindler, Vaš prvi izbor".


Mobilnost (Engleska verzija)


Subjekt je upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080536849 s temeljnim kapitalom 9.100.800,00 kn.

Poslovni račun otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, broj računa: 2484008-1103741600, IBAN: 8224840081103741600

Članovi Uprave: M. Amidžić, K. Findrik, J. Ramos, A. Resnik

Kontakt

Schindler Hrvatska d.o.o.
Kovinska 4A / II. kat
10090 Zagreb
Hrvatska

tel. +385 1 30 40 630
fax. +385 1 38 43 234

info.hr@schindler.com