Schindler – Verkkokäyttöehdot

Päivitetty viimeksi toukokuussa 2018

Kiitos vierailustasi (yhdellä) Schindler Holding Ltd.:n ja/tai sen sidosyhtiöiden (“Schindler”) Schindler Group verkkosivustoilla (“Sivustot”) ja kiinnostuksestasi Schindlerin tuotteisiin ja palveluihin.


1. Johdanto

Minkä tahansa Schindlerin Sivustojen käyttöön ja niillä vierailuun sovelletaan seuraavia verkkosivujen käyttöehtoja (“Verkkokäyttöehdot”), Verkkotietosuojakäytäntöämme ja Evästekäytäntöämme sekä kaikkia soveltuvia lakeja.


2. Pääsy ja hyväksyminen

Vierailemalla Sivustoillemme ja selaillessasi niitä hyväksyt rajoituksetta ja ehdoitta nämä Verkkokäyttöehdot. Voit käyttää Sivustoa ja sen palveluita, jos noudatat kaikkia soveltuvia lakeja ja näitä Verkkokäyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä Verkkokäyttöehtoja, älä jatka Sivustojen käyttöä.

Schindler ei takaa, että sen Sivustot tai niillä oleva sisältö ovat aina saatavilla tai vailla keskeytyksiä. Pääsy Sivustoillemme sallitaan tilapäisesti. Voimme keskeyttää, peruuttaa, lakkauttaa tai muuttaa kaikki tai minkä tahansa Sivuston osan ilman erillistä ilmoitusta. Emme ole sinulle vastuussa sinua kohtaan, mikäli Sivustomme eivät mistä tahansa syystä ole saatavilla minä aikana tahansa. Emme voi ottaa vastuuta Sivuston kautta siirretyistä tiedoista, emmekä voi taata, että sähköinen kaupankäynti tai viestintä on täysin turvallista.


3. Sivustojen tarkoitus

Sivustojen sisältö ja niillä julkaistu tieto on tarkoitettu ja annettu tiedoksi kiinnostuneille henkilöille ja niitä voi käyttää ainoastaan informaatiotarkoituksessa. Tiedot tuotteista tai palveluista voivat koskea rajattua maantieteellistä aluetta ja markkinoita. Viittaus tuotteeseen tai palveluun Sivustolla ei tarkoita, että tällainen tuote tai palvelu on, pysyy tai tulee olemaan saatavilla sijainnissasi.


4. Sivustojen käyttösi

Voit käyttää Sivustojamme vain laillisiin tarkoituksiin.

Et voi käyttää Sivustojamme: millään tavalla, joka rikkoo soveltuvia lakeja tai säännöksiä; millään sellaisella tavalla, joka on laiton tai vilpillinen tai jolla on laiton tai vilpillinen tarkoitus tai vaikutus; tarkoituksessa millään tavoin vahingoittaa tai yrittää vahingoittaa alaikäisiä; lähettääksesi, tietoisesti vastaanottaaksesi, siirtääksesi, ladataksesi, käyttääksesi tai uudelleen käyttääksesi materiaalia, joka ei noudata näitä Verkkokäyttöehtoja; siirtääksesi tai hankkiaksesi pyytämättömän tai luvattomat mainonnan tai myynninedistämismateriaalin tai muun samanlaisen kaupittelun (spam) lähettämisen; tietoisesti siirtääksesi tietoja tai lähettääksesi tai siirtääksesi materiaalia, joka sisältää viruksia, troijalaisia, urkintaohjelmia, adware -haittaohjelmia tai muita haitallisia ohjelmia tai samankaltaisia tietokonekoodeja, jotka ovat suunniteltu aiheuttamaan haittaa tai muutoin vaarantamaan jonkin tietokoneohjelmiston tai laitteiston tai Sivustojen toiminnan.

Et saa yrittää hankkia luvatonta pääsyä Sivustoille, palvelimille joissa Sivustojamme säilytetään, tai millekään näihin Sivustoihin liittyvälle muulle palvelimelle, tietokoneelle tai tietokantaan.

Suostut myös olemaan jäljentämättä, tekemättä kaksoiskappaleita, kopioimatta tai jälleenmyymättä mitään Sivustojemme osia näiden Verkkokäyttöehtojen vastaisesti; olemaan valtuutuksetta pääsemättä käsiksi, kajoamatta, vahingoittamatta tai häiritsemättä mitään Sivustojemme osaa, laitteistoa tai verkkoa, jolla Sivustojamme säilytetään, ohjelmistoa, jota käytetään Sivustojemme tarjoamisessa, tai laitteistoa, verkkoa tai ohjelmistoa, jota kolmas osapuoli käyttää tai jonka se omistaa.


5. Ei tarjousta

Minkään Sivustoilla julkaistun sisällön tai tiedon ei katsota muodostavan Schindlerin antamaa tarjousta. Schindler nimenomaisesti varaa oikeuden kieltäytyä Sivuston sisällön Schidlerin tarjouksesta tehdystä pyynnöstä. Tilauksia Schindlerin tuotteista ei voi eikä saa tehdä Sivustojen kautta.


6. Ei vastuuta

Lain täydessä sallimassa laajuudessa, Schindler ei ole vastuussa vahingosta, joka johtuu Sivustoille pääsystä ja/tai käytöstä tai vahingosta, joka on tapahtunut näiden yhteydessä.

Schindler ei missään olosuhteissa ole vastuussa epäsuorista tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksestä, ennakoiduista säästöistä, tietojen häviämisestä, liiketoiminnan keskeytymisestä, tietotaidon häviämisestä, kolmansien osapuolten vaatimuksista, tai viivästyskorvauksista.

Schindler ei etenkään ole vastuussa tai vastaa millään tavoin tappiosta, joka on kärsitty virusten vuoksi tai aiheutunut viruksista, jotka voivat saastuttaa tietokonelaitteistosi tai muun omaisuuden sen vuoksi, että olet käyttänyt, päässyt käsiksi tai ladannut materiaalia Sivustoilta. Jos lataat materiaalia Sivustoilta, teet sen omalla vastuullasi.


7. Ei takuuta

Vaikka Schindler käyttää kohtuullisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että Sivustojen sisältö ja tiedot ovat paikkansapitäviä ja ajantasaisia, ne voivat sisältää virheellisyyksiä tai kirjoitusvirheitä. Sivustolle julkaistu sisältö ja tiedot tarjotaan sinulle sellaisena kuin ne ovat ja siten kuin ne ovat saatavilla ilman minkäänlaisia takuita. Schindler kieltäytyy lain täydessä sallimassa laajuudessa antamasta ja sulkee pois kaikki nimenomaiset tai välilliset, mukaan lukien takuut Sivuston kaupallisesta käyttökelpoisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

Schindler ei etenkään anna mitään nimenomaisia tai välillisiä takuita Sivustoille julkaistun sisällön ja tietojen ajankohtaisuudesta, paikkansapitävyydestä, laadusta, täydellisyydestä tai olemassaolosta.

Schindler ei etenkään anna mitään nimenomaisia tai välillisiä takuita Sivustojen teknisestä käyttökelpoisuudesta, eikä Sivuston käyttöön soveltuvuudesta tai virheettömyydestä.

Schindler ei etenkään anna mitään takuita siitä, että Sivustolle julkaistun sisällön ja tietojen käyttö ei loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia.


8. Immateriaalioikeudet

Sivustojen ja niiden sisällön suojaaminen tekijänoikeuksilla tai muilla laeilla on ja pysyy varattuna. Schindler on kaikkien Sivustoillamme ja niillä julkaistuissa materiaaleissa olevien immateriaalioikeuksien omistaja tai lisenssinsaaja. Sivustoilla esitetyt työt, tavaramerkit, logot, palvelumerkit ja toiminimet ovat rekisteröity ja suojattu tekijänoikeuslaeilla ja sopimuksilla ympäri maailmaa.

Pääsy Sivustoille ei muodosta oikeutta kopioida tai käyttää mitään Schindlerin immateriaalioikeuksia. Sisällön, töiden tai Sivustolle julkaistun tiedon luvaton käyttö ja luvaton toisintaminen, uudelleenlähetys tai muu Sivustojen minkään osan käyttö voi loukata Schindlerin tai kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, yksityisyyttä tai muita oikeuksia, eikä se ole sallittua.

Et saa käyttää mitään osaa Sivustoillamme olevasta sisällöstä kaupallisiin tarkoituksiin hankkimatta siihen lisenssiä Schindleriltä tai lisenssinantajiltamme. Pyynnöt toisintamis- ja uudelleenlähetyslupiin liittyen voi osoittaa schindler.fi@schindler.com.


9. Linkit muille verkkosivustoille

Sivustot voivat sisältää kolmansien osapuolten sisältöä tai linkkejä muille verkkosivustoille. Schindler ei hallitse tällaisia verkkosivustoja ja käytät kolmansien osapuolten verkkosivustoja omalla vastuullasi. Linkit Sivustoilta muille verkkosivustoille annetaan vain tiedoksesi. Schindler ei ole tarkistanut kolmansien osapuolten verkkosivuja tai verkkosivustoja, jotka sisältävät linkkejä Sivustoille. Schindler ei ole vastuussa tällaisista Sivuston ulkopuolisista verkkosivuista tai muista verkkosivustoista, jotka ovat linkattu Sivustoille.

Schindler ei ole vastuussa tällaisten ulkopuolisten verkkosivustojen ja resurssien saatavuudesta eikä kannata tai ole vastuussa sisällöstä, tuotteista tai muusta materiaalista, joka on saatavilla tällaisilta verkkosivustoilta. Sivustojen linkkien upottaminen, syvä-linkittäminen (deep-linking), haravointi yms. ei ole sallittua, eikä Schindler ole vastuussa tällaisista toimista. Saadaksesi lisää tietoja, katso Verkkotietosuojakäytäntömme.


10. Schindlerin Verkkotietosuojakäytäntö

Internet ei ole yleisesti turvallinen ympäristö. Tiedostat sen, että internet on avoin verkko ja kaikki voivat päästä siihen käsiksi. Schindler käsittelee henkilötietoja soveltuvien tietosuojalakien mukaisesti. Saadaksesi lisää tietoja, katso Schindlerin Verkkotietosuojakäytäntö.


11. Schindlerin Evästekäytäntö

Keräämme tietoja Sivustojen käytöstäsi evästeitä käyttämällä. Saadaksesi lisää tietoja evästeistä ja yksityiskohtaiset tiedot valintamahdollisuuksista suostua niiden käyttöön tai estää ne, tutustu Evästekäytäntöömme.


12. Erityiset käyttöehdot

Pääsyyn tietyille sivuille tai Sivuston osiin ja niiden käyttöön voi lisäksi soveltua erityisiä käyttöehtoja. Eri ehdot täydentävät toisiaan. Mikäli ehtojen välillä on ristiriitaa, erityiset käyttöehdot saavat etusijan näihin Verkkokäyttöehtoihin nähden.


13. Muutokset Verkkokäyttöehtoihin

Schindler voi millä tavoin tahansa ja milloin tahansa mistä tahansa syystä ilman etukäteistä ilmoitusta ja omassa harkintavallassaan muuttaa, lisätä tai poistaa tai muutoin päivittää näitä Verkkokäyttöehtoja. Hyväksyt tällaiset muutokset, ja tällaiset muutetut Verkkokäyttöehdot sitovat sinua, kun käytät Sivustoa.


14. Rikkomuksen seuraukset

Jos saamme tiedon siitä, että olet rikkonut näitä Verkkokäyttöehtoja, voimme välittömästi tehdä korjaavia toimenpiteitä, mukaan lukien estää sinua käyttämästä Schindlerin tarjoamia palveluita ja poistaa kaikki Sivustolle laittamasi tiedot, datan ja sisällön milloin tahansa ilman ilmoitusta. Jos olemme kärsineet vahinkoa rikkomuksestasi, voimme yksinomaisen harkintamme mukaan hakea sinulta vahingonkorvauksia.


15. Soveltuva laki ja oikeuspaikka

Pakollisista lainsäännöksistä riippuen, kaikkeen Sivustojen käyttöön ja kaikkiin siitä tai siihen liittyen aiheutuviin oikeudellisiin riitoihin sovelletaan Suomen lakia ja yksinomainen toimivalta niiden ratkaisemiseen on Helsingin käräjäoikeudella. Edellä mainitusta huolimatta Sivustomme käyttäjillä, jotka ovat kuluttajia, on myös oikeus viedä riita kotipaikkansa toimivaltaiseen käräjäoikeuteen.


16. Miten voit ottaa meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien näitä Verkkokäyttöehtoja, ota meihin ystävällisesti yhteyttä osoitteeseen:

Schindler Oy, Spelttitie 8, 00680 Helsinki, Finland
Puhelin: +358 9 756 730
Sähköposti: schindler.fi@schindler.com