Urakehitys ja osaamisen kehittäminen

Urakehitys ja osaamisen kehittäminen Talent today, leader tomorrow

Haluamme ylläpitää osaamistasi ja varmistaa että kehityt työssäsi. Tarjoamme monipuolisesti koulutusta niin liiketoiminnan kuin teknisen osaamisen näkökulmasta. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuksia hakeutua urakehitysohjelmiin.


Liiketoimintaosaamisen ja esimiestyön vahvistaminen

Liiketoimintaosaamisen ja esimiestyön vahvistaminen

Meillä on mahdollista osallistua monipuolisesti erilaisiin koulutuksiin niin perinteisen koulutuksen kuin etäopiskelun menetelmin. Kiinnitämme huomiota esimiestyöhön ja tarjoamme myös siihen mahdollisuuksia vahvistaa omaa osaamista. Kansainvälinen organisaatiomme tarjoaa runsaasti oppimiskokemuksia ja pääset kehittymään myös työssäsi, sillä uuden oppiminen tapahtuu 70/20/10 periaatteella, jossa työssä oppimisella on suurin paino ja kollegoilta sekä koulutuksissa oppiminen seuraavat mukana.

Tekninen koulutus

Tekninen koulutus

Kenttähenkilöstöllämme on vahva ammattitaito, jota ylläpidetään aktiivisesti, sillä hissien ja liukuportaiden asennusten ja huollon parissa toimiminen edellyttää tietojen päivittämistä. Näin varmistamme laadukkaan asennus-, korjaus- ja huoltotoiminnan. Järjestämme vuosittain useita laite- ja tuotekoulutuksia, käymme läpi prosessejamme sekä jaamme tietoa alan parhaista käytännöistä.

Koulutusorganisaatiomme varmistaa, että osaamisesi on ajan tasalla. Ammattiosaamisen päivittämisessä teoria ja käytännön harjoitukset vuorottelevat. Lisäksi koulutamme alalle uusia osaajia ja tarjoamme harjoittelumahdollisuuksia.

Uralla eteenpäin

Uralla eteenpäin

Tunnetuin urakehitysohjelmamme on Schindler Career Development Program (SCDP), joka valmentaa osaajia tuleviin johtotehtäviin. SCDP-ohjelmassa näkyvät kansainvälisyys ja itsensä haastaminen, liiketoiminnan osaamisen vahvistaminen sekä tavoitteellisuus. Ohjelma on kestoltaan kuusi vuotta ja tarjoaa vaativia projekteja ja harjoitustehtäviä, tehtäväkiertoa, kansainvälisiä tehtäviä sekä uniikkeja kokemuksia verkostoitumisen ja yhteistyön syventämisen osalta. Ohjelmaa toteuttamassa on liiketoimintajohdon ja vaativien asiantuntijatehtävien henkilöt ja konsernijohdolla on myös näkyvyys ohjelman toteutukseen. Ohjelman jälkeen osallistujat pitävät yhteyttä mm. alumnitapahtumissa.

Nordic Talent Elevation - koulutusohjelma

Nordic Talent Elevation - koulutusohjelma

Pohjoismaissa olemme tarjonneet kaikille työntekijöillemme mahdollisuutta hakeutua Nordic Talent Elevation (NTE) ohjelmaan, jossa työntekijöillämme on mahdollista kehittää monipuolisesti liiketoiminnan ja esimiestyön osaamistaan. Ohjelma on kestoltaan 1,5 vuotta ja tarjoaa osaamisen kehittämisen lisäksi ainutlaatuisen mahdollisuuden toimia yhteistyössä pohjoismaiden johtoryhmän, maayhtiöiden johdon sekä kollegojen kanssa erilaisten harjoitusten ja valmennusten parissa.

Tavoite ja kehityskeskustelut

Tavoite- ja kehityskeskustelut

Osana jokavuotista toimintaamme on tavoite- ja kehityskeskustelut, joissa käydään läpi työntekijöidemme tavoitteita, niiden toteutumista sekä kehittymistarpeita ja oppimiskokemuksia. Kehityskeskustelu on erinomainen mahdollisuus tuoda esiin omia kiinnostuksia kasvaa omalla uralla. Omiin tehtäviin ja uraan on mahdollista vaikuttaa oman aktiivisuuden, osaamisen ja tehtäviin sitoutuneisuuden kautta. Urapolkumme tarjoavatkin sinulle runsaasti vaihtoehtoja niin toimihenkilötehtävissä kuin monipuolisissa huolto-, asennus- ja erikoistehtävien parissa.

Getting selected for the Schindler Career Development Program is a multi-step process.

Kansainvälinen ura

Schindler toimii globaalisti yli 100 maassa ja palveluksessamme on yli 65 000 osaajaa. Suuri kansainvälinen organisaatio mahdollistaa monipuolisia uramahdollisuuksia ja työkomennuksia. Tutustu avoimiin tehtäviimme urasivustollamme.