Monimuotoisuus Schindlerillä

Monimuotoisuus

Me olemme sitoutuneet tukemaan monimuotoisuutta.

Yhteystiedot

Schindler Oy
Spelttitie 8
00680 Helsinki

(09) 756 730

Monimuotoisuus tarkoittaa erilaisuutta

Uskomme että molemminpuolinen kunnioitus ja jokaisen yksilön vahvuuksien tunnistaminen auttavat meitä saavuttamaan tavoitteemme Schindlerillä. Pyrimme luomaan ainutlaatuisen työympäristön - joustavat työjärjestelyt ja työajat sekä osa-aikaisen työskentelyn ja työkuorman jakamisen siten, että työntekijöidemme parhaat puolet tulevat mahdollisimman monimuotoisesti huomioiduksi.

Vahva sitoutumisemme monimuotoisuuteen auttaa meitä saavuttamaan strategisen tavoitteemme "johtajuutta palvelun avulla". Se antaa meille kaikille parhaat keinot saavuttaa menestys.

Ketään, joka työskentelee Schindlerillä ei kohdella eriarvoisesti johtuen rodusta, ihonväristä, sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta, uskonnosta, sukupuolisesta suuntautumisesta, vammasta, koulutuksesta tai vakaumuksesta.

Schindlerillä työskentelevien pitää noudattaa korkeita eettisiä standardeja ja kunnioittaa yksilön oikeuksia sekä arvoja, ovatpa he sitten asiakkaita, työtovereita, palveluiden toimittajia, kilpailijoita tai viranomaisia.

Meille monimuotoisuus lisää yhtiömme arvoa.