Schindler 3300 - matalan ylätilan hissimalli

07.03.2018

Arvoisat Schindler Oy:n asiakkaat ja yhteistyökumppanit,  

Hissien suojatila-asia on ollut tavallista enemmän esillä EU-tasolla, kun komissio miettii kantaansa asiaan ja samalla myös sanamuotoja uudistettavaan direktiivin soveltamisohjeeseen.

Tämänseurauksena olemme saaneet asiakastiedusteluja koskien kyseisen hissimallin hissidirektiivinturvallisuusvaatimusten mukaisuutta.Tiedustelimme asian nykytilaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) johtavalta hissialanasiantuntijalta (hissiviranomainen).

Hissiviranomaisen mukaan nykyistä toimintatapaa ei ole tarpeenmuuttaa ainakaan ennen kuin komissio on ottanut kantaa hissidirektiivin suojatilavaatimuksensoveltamiseen. Edelleen hissin EU-tyyppitarkastustodistuksessa todetaan hissin täyttävänhissidirektiivin olennaiset terveys-ja turvallisuusvaatimukset (mukaan lukien kohta 2.2) ja kaksiilmoitettua laitosta (tyyppitarkastuksen tehnyt ja lopputarkastuksen tehnyt) toteavat hissinvaatimustenmukaiseksi.

Ennakkohyväksyntämenettelyä Suomessa ei ole käytössä, vaan ilmoitetunlaitoksen tehtävä on aina arvioida hissin vaatimustenmukaisuus.Edellä mainitut seikat huomioiden jatkamme matalan ylätilan hissimallin myymistä ja asentamista, kuten aikaisemminkin.

Yhteystiedot

Schindler Oy
Spelttitie 8
00680 Helsinki

Puhelin 0203 20500 (hissipäivystys 24h)
Puhelin (09) 756 730 (keskus, avoinna arkisin 8-15)

Sähköposti: schindler.fi@schindler.com