Luotettavaa kumppanuutta Schindleriltä

Tilaajavastuu

Tilaaja on vastuussa siitä, että toimittajat noudattavat tilaajavastuulakia. Tilaajavastuu.fi koostaa tilaajavastuulain edellyttämät tiedot ja pitää ne Luotettava Kumppani -ohjelman avulla ajan tasalla.

Yhteystiedot

Schindler Oy
Spelttitie 8
00680 Helsinki

(09) 756 730


Tilaajavastuu.fi

Luotettavaa kumppanuutta

Lain mukaan tilaajan täytyy pyytää ja sopimuskumppanin täytyy toimittaa tilaajalle seuraavat, enintään kolme (3) kuukautta vanhat tiedot ja selvitykset. Löydät Schindler Oy:n tiedot palvelusta ilmaiseksi.

Löydät palvelusta seuraavat ajantasaiset tiedot yrityksestämme:

  • Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
  • Kaupparekisteriote.
  • Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.
  • Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.
  • Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä työehdoista.
  • Rakennusalalla lakisääteisen Tapaturmavakuutuksen järjestämisestä