Schindlers databeskyttelsespolitik

Senest opdateret i april 2021

Tak fordi du besøger (en af) Schindler-koncernens/Schindler Holding Ltd.’s og/eller dertil knyttede selskabers (”Schindlers”) hjemmesider (”Hjemmesider”) og for din interesse i Schindlers produkter og services.


1. Introduktion

I Schindler bestræber vi os på at beskytte vores brugeres, kunders og leverandørers samt deres repræsentanters oplysninger og sikkerhed i relation til alle produkter, services, applikationer og hjemmesider, der leveres af Schindler Holding Ltd. eller dertil knyttede selskaber som dataansvarlig i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du kan finde en liste over Schindlers dataansvarlige enheder og deres kontaktoplysninger på følgende side: https://www.schindler.com/schindler-in-europe


2. Formålet med Hjemmesiderne

Hjemmesiderne giver oplysninger om Schindler

Hjemmesiderne giver generelle oplysninger om Schindler og virksomhedens produkter, løsninger og services, karrieremuligheder og information til investorer.

Nogle af Hjemmesiderne indeholder særlige formularer, som interesserede kan bruge til at anmode om yderligere information om Schindlers produkter og services.

Før registrering får du en særskilt oversigt over behandlingsaktiviteter, der vedrører Schindlers rekrutteringsportal. For yderligere oplysninger klik her: https://job.schindler.com


3. Formålet med Schindlers databeskyttelsespolitik

Denne databeskyttelsespolitik gør nærmere rede for, hvordan vi håndterer og behandler dine oplysninger

Schindler behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Til dette formål har vi udarbejdet denne databeskyttelsespolitik (”Databeskyttelsespolitik”). Den beskriver, hvordan vi indsamler og behandler personoplysninger (i), når du registrerer dig på eller besøger Hjemmesiderne group.schindler.com eller dertil knyttede Hjemmesider eller (ii) i forbindelse med de services, som Schindler tilbyder.

Denne databeskyttelsespolitik beskriver, hvilken type personoplysninger Schindler indsamler, hvordan indsamlingen sker og til hvilke formål Schindler kan bruge, dele eller videregive sådanne personoplysninger.

Ordet ”personoplysninger” skal i denne databeskyttelsespolitik forstås som oplysninger, der identificerer eller med rimelighed vurderes at kunne identificere en fysisk person.
Denne databeskyttelsespolitik er ikke nødvendigvis en udtømmende beskrivelse af vores databehandling. Det er muligt, at der i særlige tilfælde gælder andre erklæringer om databeskyttelse (eller almindelige betingelser, betingelser for deltagelse eller lignende dokumenter).

Hvis du giver os personoplysninger om andre

Hvis du giver os personoplysninger om andre som fx familiemedlemmer eller arbejdskollegaer, er det dit ansvar at sikre, at de pågældende personer er opmærksomme på denne databeskyttelsespolitik, og at du kun giver os deres oplysninger, hvis du har tilladelse til det, og at de pågældende personoplysninger er korrekte.

Accept af denne databeskyttelsespolitik

Når du bruger Hjemmesiderne, accepterer du automatisk, at dine personoplysninger kan indsamles, bruges og videregives i overensstemmelse med denne databeskyttelsespolitik. Hvis du ikke kan acceptere betingelserne i databeskyttelsespolitikken vedrørende brug af Hjemmesiderne, skal du ikke fortsætte med at bruge Hjemmesiderne.


4. Sådan kan du kontakte os

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne databeskyttelsespolitik, dine personoplysninger eller beskyttelse af privatlivets fred hos Schindler, kan du kontakte os på:

Industriparken 16
2750 Ballerup
Telefon: +45 70131060
E-mail: GDPR.dk@schindler.com


5. Sådan indsamler og behandler vi personoplysninger

Hvornår og hvordan indsamler vi personoplysninger, og hvilke personoplysninger indsamler vi?

Schindler behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Vi kan indsamle personoplysninger som led i vores virksomhed, herunder i forbindelse med din brug af vores Hjemmesider.

Nogle af Hjemmesiderne indeholder særlige formularer, som du kan bruge, hvis du ønsker yderligere information om Schindlers produkter og services. Når du sender en anmodning om yderligere information eller elektronisk videregiver oplysninger til Schindler, fx i en online kontaktformular, pr. e-mail, ved at udfylde en kundeundersøgelse eller en feedback-formular, ved at deltage i en konkurrence mv., kan du blive bedt om at give visse oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, kontaktoplysninger så som dit navn, stillingsbetegnelse, virksomhed, adresse, telefonnummer, e-mailadresse eller branche.

Vi kan indsamle oplysninger om din computer, mobil eller tablet og din konto

Du kan også give os oplysninger vedrørende din computer, mobil eller tablet, din klient- eller leverandørkonto mv. Denne type oplysninger anses i mange tilfælde for personoplysninger ifølge gældende databeskyttelseslovgivning. Hvis du vælger ikke at give personoplysninger, som vi anmoder om, kan du muligvis ikke få adgang til eller bruge visse dele af eller visse services eller funktioner på Hjemmesiderne, og vi kan muligvis ikke besvare din forespørgsel.

Vi kan automatisk logge visse tekniske oplysninger

Når du bruger vores Hjemmesider, videregives visse tekniske og andre oplysninger automatisk fra din computer til os og logges af os (som fx netværksadresse, hvilken browser du bruger, hvilken hjemmeside, der førte dig videre til vores hjemmeside) med henblik på at sikre drift og sikkerhed og for at opnå en bedre forståelse af brugen af vores hjemmesider. Se også pkt. 15 i denne databeskyttelsespolitik vedrørende cookies og andre former for identifikation.


6. Formål med behandlingen, kategorier af personoplysninger, retligt grundlag

Se eventuelt skemaet nedenfor, hvor du kan læse mere om, til hvilke formål vi behandler (bruger, lagrer, deler mv.) personoplysninger, hvilke kategorier af personoplysninger, der behandles samt det retlige grundlag for behandlingen.

Formål

Kategorier af personoplysninger

Retligt grundlag

Når du abonnerer på et nyhedsbrev

De personoplysninger, som vi indhenter, gør det muligt for os at sende nyhedsbreve til dig, så du er løbende orienteres om vores produkter og services.

For- og efternavn, firmanavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, oplysninger om det produkt eller de services, du køber eller er interesseret i.

Vi behandler personoplysninger på basis af samtykke til at modtage nyhedsbreve. Behandlingen af personoplysninger er lovlig, da den er nødvendig for, at vi kan sende nyhedsbreve. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet.

Når du sender en forespørgsel

De personoplysninger, som vi indhenter, gør det muligt for os at behandle din forespørgsel og vores svar på din forespørgsel.

Kontaktoplysninger og information om din forespørgselBehandlingen af personoplysninger er lovlig, da den er nødvendig for at, vi kan administrere din forespørgsel og give dig et passende svar.

Når du sender en medieforespørgsel

De personoplysninger, som vi indhenter, gør det muligt for os at behandle din medieforespørgsel og vores svar på din forespørgsel.

Kontaktoplysninger og information om din medieforespørgselBehandlingen af personoplysninger er lovlig, da den er nødvendig for at, vi kan administrere din forespørgsel og give dig et passende svar.

Når du opretter en konto på vores Hjemmesider

De personoplysninger, vi indhenter og behandler, giver os mulighed for at oprette og opretholde en konto til dig på vores Hjemmesider.

For- og efternavn, firmanavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer samt det kontonummer, du får tildelt, og den adgangskode, du vælger

Behandlingen af personoplysninger er lovlig, da den er nødvendig for at, vi kan drive og opretholde din konto. Du kan til enhver tid vælge at lukke din konto.

Når du søger job

De personoplysninger, vi indhenter, gør det muligt for os at behandle jobansøgninger.

Du kan få yderligere oplysninger på vores særlige side om karrieremuligheder, hvor der er en særskilt databeskyttelsespolitik https://job.schindler.com.

Kontaktoplysninger, skriftlig ansøgning, CV og attester/eksamensbeviser/diplomerVi behandler dine personoplysninger i forventning om, at der indgås en ansættelseskontrakt. Vi gør dette med udgangspunkt i de foranstaltninger, der er nødvendige for at indgå en kontrakt.

Når du ringer til vores kundecenter i nødsituationer

De personoplysninger, vi indhenter, gør det muligt for os at kommunikere med dig i nødsituationer og sende en redningstjeneste ud.

Vi kan optage samtalen i det omfang, det er tilladt ifølge gældende lovgivning.

For- og efternavn, sted, telefonnummer, kontaktoplysninger, øvrige oplysninger, der er nødvendige for at kunne besvare dit opkald og sende en redningstjeneste ud

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne overholde sikkerhedsmæssige lovkrav. Behandlingen af personoplysninger er lovlig, da den er nødvendig for at, vi kan vurdere nødsituationen og sende en redningstjeneste ud.

Når du ringer til vores kundecenter med generelle forespørgsler

De personoplysninger, som vi indhenter, gør det muligt for os at behandle din forespørgsel og vores svar på din forespørgsel.

For- og efternavn, firmanavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, oplysninger om din forespørgsel og om det produkt eller den service, forespørgslen vedrører

Behandlingen af personoplysninger er lovlig, da den er nødvendig for at, vi kan administrere din forespørgsel og give dig et passende svar.

Når du deltager i kundeundersøgelser

De personoplysninger, som vi indhenter, gør det muligt for os at modtage din tilbagemelding på vores produkter og services, vurdere, analysere og forbedre vores produkter og services samt uddanne vores medarbejdere.

For- og efternavn, firmanavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, din tilbagemelding på vores produkter eller services.

Behandlingen af personoplysninger er lovlig, da den er nødvendig for at, vi kan administrere kunde-forholdet og forbedre vores produkter og services.

Når vi bruger dine personoplysninger til markedsføringsformål

De personoplysninger, som vi indhenter, gør det muligt for os at tilbyde vores produkter og services samt relaterede aktiviteter, f.eks. indbydelser til begivenheder, til dig pr. telefon, e-mail eller på anden vis.

For- og efternavn, firmanavn, stilling, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, eventuelt yderligere oplysninger, der er nødvendige af markedføringsårsager.Behandlingen af personoplysninger er lovlig, da den er nødvendig for, at vi kan tilbyde dig vores produkter og services.

7. Automatiske afgørelser og profilering

Vi foretager ikke automatiske afgørelser eller profilering

Vi har ikke til hensigt at bruge personoplysninger, vi indhenter fra dig, til at foretage afgørelser, der udelukkende er baseret på automatisk behandling. Det er ej heller vores hensigt at behandle dine oplysninger automatisk med henblik på at vurdere visse personlige forhold.


8. Så længe opbevarer vi dine personoplysninger

Så længe opbevarer vi dine personoplysninger

Schindler træffer alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at personoplysninger ikke behandles i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt for at opfylde de formål, der fremgår af denne databeskyttelsespolitik. Vi behandler og opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt

 • til de formål, hvortil vi har indhentet dem
 • for at kunne opfylde vores kontraktlige forpligtelser, dvs. så længe forretnings- eller ansættelsesforholdet varer (fra kontrakten indgås, mens kontrakten opfyldes, og indtil den ophører)
 • for at overholde juridiske forpligtelser eller andre formål, der forfølges med behandlingen samt ud over denne periode i overensstemmelse med lovbestemte forpligtelser til at opbevare oplysninger og dokumentation.

Personoplysninger må tillige opbevares

 • i den periode, hvor der kan rejses krav over for Schindler, eller
 • i det omfang, at vi i øvrigt er juridisk forpligtede dertil, eller
 • hvis legitime forretningsmæssige interesser kræver, at oplysningerne opbevares i længere tid fx til bevis- og dokumentationsmæssige formål.

Så snart dine personoplysninger ikke længere er nødvendige til førnævnte formål, slettes eller anonymiseres de, i det omfang det er muligt.


9. Overførsel af personoplysninger til andre parter (i og uden for EØS)

Hvem har adgang til dine personoplysninger

Hvis der foreligger et gyldigt retligt grundlag så som en ransagningskendelse, vidneindkaldelse eller domstols- eller myndighedsafgørelse, kan vi give adgang til oplysninger, herunder kategorier af personoplysninger, der er givet til Schindler for at imødekomme det pågældende grundlag og beskytte vores rettigheder og ejendom. Hvis det er påkrævet, kan vi tillige give adgang til disse oplysninger i særlige nødsituationer, hvor fysisk sikkerhed er i fare.

Schindler forbeholder sig desuden ret til at videregive oplysninger, der indhentes fra eller om dig til tredjeparter i forbindelse med virksomhedsoverdragelse, konkurs eller salg af samtlige aktiver i Schindler eller en væsentlig del deraf.

Vi deler personoplysninger med andre virksomheder i Schindlerkoncernen og tredjeparter uden for Schindlerkoncernen

Dine personoplysninger kan overføres til andre virksomheder i Schindlerkoncernen samt tredjeparter, hvortil den pågældende virksomhed i Schindlerkoncernen helt eller delvist udliciterer denne behandling. Dette kan for eksempel omfatte leverandører af e-marketing, hosting-leverandører, teknisk support og andre relevante aktører.

De behandler udelukkende personoplysninger til de formål, der er anført i denne databeskyttelsespolitik og forpligter sig til at behandle personoplysningerne i overensstemmelse med denne politik. De må kun behandle dine personoplysninger på samme måde, som Schindler må behandle dem.

Vi kan overføre personoplysninger uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)

Da Schindler er en global og verdensomspændende virksomhed, kan dine personoplysninger overføres til lande med et andet databeskyttelsesniveau end det land, hvorfra du har givet personoplysningerne. I tilfælde af overførsel af personoplysninger uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) sikrer Schindler, at der systematisk anvendes et passende beskyttelsesniveau i forhold til de pågældende personoplysninger ved hjælp af godkendte metoder, f.eks. gennem indarbejdelse af standardkontraktbestemmelser vedrørende behandling af personoplysninger i overensstemmelse med EU-Kommissionens modelklausuler. Du kan anmode om yderligere information om disse metoder, herunder kopi deraf, hvis det er relevant, ved at kontakte Schindler, jf. nedenstående kontaktoplysninger.

Vi sælger ikke dine personoplysninger

Medmindre andet fremgår af denne databeskyttelsespolitik eller andre erklæringer om databeskyttelse, der gælder i særlige tilfælde, foretager vi ikke salg af, handel med eller udlejning af dine personoplysninger til tredjeparter uden for Schindlerkoncernen og giver ej heller licens til dine personoplysninger til tredjeparter uden for Schindlerkoncernen.

10. Dine rettigheder

Hvordan får du adgang til personoplysninger og gør øvrige rettigheder gældende

Under forbehold af gældende lovgivning har du nogle af eller alle følgende rettigheder i forhold til dine personoplysninger. Du kan gøre disse rettigheder gældende ved at sende en anmodning til GDPR.dk@schindler.com.

Såfremt der i anmodningen hersker tvivl om din identitet, skal dokumentation, der kan bekræfte din identitet, fx kopi af ID eller kørekort medsendes. Hvis anmodningen fremsættes af andre end dig uden dokumentation for, at anmodningen retmæssigt fremsættes på dine vegne, afvises anmodningen.

Det skal bemærkes, at Schindler kan afvise anmodninger, der er for vidtgående eller udgør misbrug af den pågældende rettighed

Det skal ligeledes bemærkes, at nogle af disse rettigheder kan begrænses, hvis Schindler har en legitim interesse i eller juridisk forpligtelse til fortsat at behandle personoplysningerne.

1. Adgang til oplysninger og dataportabilitet

Du har ret til at få at vide, om Schindler behandler personoplysninger om dig, og i så fald har du ret til at få kopi af sådanne oplysninger. Hvis du har brug for yderligere kopier, er vi muligvis nødt til at opkræve et rimeligt gebyr.

For visse typer oplysninger har du eventuelt også ret til dataportabilitet.

2. Oplysningernes rigtighed: ret til at få rettet og slettet oplysninger

Du har mulighed for at få rettet og slettet dine personoplysninger, hvis gældende lovkrav er opfyldt. Der gælder forskellige undtagelser for retten til at få slettet oplysninger, især for så vidt angår personoplysninger, hvor det er nødvendigt, at de behandles i forbindelse med retssager eller overholdelse af lovkrav til opbevaring af personoplysninger.

3. Begrænsninger i behandling: ret til at begrænse behandling, gøre indsigelse og trække samtykke tilbage

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, og vi vil standse behandlingen

 • hvis vi gør egne eller andres legitime interesser gældende for at behandle dine personoplysninger, medmindre
 • hvis vi kan påvise vægtige retlige grunde til behandlingen af dine personoplysninger.
  Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.
  Når behandlingen er baseret på samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, uden af dette påvirker den behandling, der er gået forud for tilbagetrækningen af samtykket.

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Når behandlingen er baseret på samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, uden af dette påvirker den behandling, der er gået forud for tilbagetrækningen af samtykket.

4. Ret til at indgive klage ved tilsynsmyndighederne

Du har ret til at indgive klage ved tilsynsmyndighederne, især Datatilsynet, der er den kompetente myndighed det sted, hvor du har bopæl, eller den primære tilsynsmyndighed for Schindler, nemlig:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 Copenhagen K
Tel. +45 33 1932 00
Fax +45 33 19 32 18
e-mail: dt@datatilsynet.dk
Website: http://www.datatilsynet.dk/


11. Sådan beskytter vi dine personoplysninger

Sikkerhed og hemmeligholdelse af dine personoplysninger

Vi gør vores yderste for at opbevare dine personoplysninger sikkert, og vi har implementeret passende politikker, regler og foranstaltninger for informationssikkerhed med henblik på at beskytte de personoplysninger, vi råder over, mod uberettiget adgang, misbrug eller uretmæssig videregivelse, uberettigede ændringer og ulovlig tilintetgørelse eller hændelig undergang.

Alle vores medarbejdere, samarbejdspartnere, konsulenter, arbejdere og databehandlere (dvs. de, der behandler dine personoplysninger på vores vegne til ovennævnte formål), der har adgang til og er tilknyttet behandlingen af dine personoplysninger, er forpligtede til at respektere oplysningernes fortrolige karakter.


12. Børns personoplysninger

Indsamling af personoplysninger fra børn

Schindler indsamler ikke bevidst oplysninger fra børn. Hvis Schindler får kendskab til, at et barn har givet personoplysninger til Schindler, vil Schindler gøre sig rimelige anstrengelser for at fjerne oplysningerne fra vores filer.


13. Links til andre hjemmesider

Vi linker til andre hjemmesider

Denne databeskyttelsespolitik gælder kun for Hjemmesiderne og ikke for hjemmesider, der ejes af tredjeparter. Vi linker til andre hjemmesider, som vi mener kan være interessante for dig. Som følge af internettets karakter kan vi dog ikke garantere for principperne for databeskyttelse på sådanne hjemmesider eller påtage os ansvar for indholdet af hjemmesider, der ikke er Schindlers Hjemmesider.

Det er ikke hensigten, at denne databeskyttelsespolitik skal gælde for hjemmesider, der linkes til.

Når du klikker på et link til andre hjemmesider, bør du være forsigtig og læse politikken for databeskyttelse på den pågældende hjemmeside.


14. Brug af sociale plugins

Sådan bruger vi sociale bogmærker (fx Facebook, Twitter, Google+ eller LinkedIn)

Hvis du bruger sociale bogmærker, sender du identificerbar information til de respektive sociale mediers platform. Kommentarer eller aktivitet, der kommer fra personer, der bruger sociale bogmærker, kontrolleres eller godkendes ikke af Schindler, og Schindler er ikke ansvarlig for disse. Personer, der deler Schindlers indhold via sociale bogmærker, kan ikke udtale sig på vegne af eller repræsentere Schindler. Deres synspunkter og meninger må udelukkende anses for deres egne og ikke Schindlers.

Det er ikke hensigten, at denne databeskyttelsespolitik skal gælde for hjemmesider, der linkes til

Når du klikker på et link til andre hjemmesider, bør du være forsigtig og læse politikken for databeskyttelse på den pågældende hjemmeside.

Bestemmelserne i Schindlers almindelige betingelser og denne databeskyttelsespolitik vedrørende links til andre hjemmesider gælder også for sociale bogmærker.

Tredjeparters hjemmesider og sociale mediers platforme kan indsamle dine personoplysninger

Hvis du bruger sociale bogmærker, sender du identificerbar information til de respektive sociale mediers platform. Kommentarer eller aktivitet, der kommer fra personer, der bruger sociale bogmærker, kontrolleres eller godkendes ikke af Schindler, og Schindler er ikke ansvarlig for disse. Personer, der deler Schindlers indhold via sociale bogmærker, kan ikke udtale sig på vegne af eller repræsentere Schindler. Deres synspunkter og meninger må udelukkende anses for deres egne og ikke Schindlers.

Det er ikke hensigten, at denne databeskyttelsespolitik skal gælde for hjemmesider, der linkes til

Når du klikker på et link til andre hjemmesider, bør du være forsigtig og læse politikken for databeskyttelse på den pågældende hjemmeside.


15. Cookies og andre former for identifikation

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille datafil, som en hjemmeside lagrer på den besøgendes computer, mobil eller tablet. De bruges i vidt omfang til at få hjemmesider til at fungere eller fungere mere effektivt samt til at give information til ejerne af hjemmesiden.

Vores brug af cookies

Vores hjemmesider bruger cookies, pixel tags og andre former for identifikation og lokal lagring (i det følgende samlet kaldet ”Cookies”) for at skelne dig fra andre brugere af vores hjemmeside og af hjemmesider i vores netværk. Dette hjælper os med at give dig en god oplevelse, når du kigger på vores hjemmesider og hjemmesider i vores netværk og giver os tillige mulighed for at forbedre hjemmesiderne og vores services.

Du kan få mere information om de cookies, vi bruger på vores Hjemmesider ved at læse vores Cookiepolitik.


16. Ændringer i denne databeskyttelsespolitik

Vi forbeholder os ret til til enhver tid at ændre, modificere, tilføje eller fjerne dele af denne databeskyttelsespolitik efter eget skøn. Vi giver meddelelse om ændringer i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.