Zásady ochrany osobních údajů společnosti Schindler

Poslední aktualizace duben 2021

Děkujeme vám za navštívení (jedné z) webových stránek Skupiny Schindler („Internetové stránky“), Schindler Holding Ltd. a/nebo dceřiných společností („Schindler“) a za váš zájem o produkty a služby společnosti Schindler (Schindler CZ, a.s., IČO: 27127010).


1. Úvod

Ve společnosti Schindler se snažíme respektovat soukromí a bezpečí našich uživatelů, zákazníků, dodavatelů a jejich zástupců v souvislosti se všemi produkty, službami, aplikacemi a webovými stránkami poskytovanými společností Schindler Holding Ltd. a jejími dceřinými společnostmi jednajícími jako správci v souladu s příslušnými pravidly a předpisy pro ochranu osobních údajů. Seznam a kontaktní údaje správních subjektů společnosti Schindler můžete nalézt na této webové adrese: https://www.schindler.com/schindler-in-europe


2. Účel Internetových stránek

Internetové stránky poskytují informace o společnosti Schindler

Internetové stránky poskytují všeobecné informace o společnosti Schindler, jejich produktech, řešeních a službách, volných pracovních pozicích a informace pro investory.

Některé z Internetových stránek obsahují speciální formuláře, pomocí kterých mohou jejich návštěvníci požadovat dodatečné informace o produktech a službách společnosti Schindler.

Informace o zpracovávání údajů souvisejících s portálem pro nábor zaměstnanců společnosti Schindler jsou poskytovány samostatně před registrací. Další informace naleznete na adrese: https://job.schindler.com/.


3. Účel těchto Zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše postupy při nakládání s vašimi osobními údaji

Společnost Schindler nakládá s osobními údaji v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Za tímto účelem jsme vytvořili tyto zásady ochrany osobních údajů („Zásady ochrany osobních údajů“). Zásady popisují, jak shromažďujeme a dále zpracováváme osobní údaje (i), když navštívíte Internetové stránky group.schindler.com nebo nebo (ii) v souvislosti se službami, jež společnost Schindler poskytuje.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují typ osobních údajů, které společnost Schindler shromažďuje, způsob shromažďování a účely, pro které je společnost Schindler užívá, sdílí nebo zveřejňuje.

Termín „osobní údaje“ obsažený v těchto Zásadách ochrany osobních údajů znamená jakékoliv informace, které identifikují nebo mohou důvodně napomoct k identifikaci jakékoliv fyzické osoby.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů neposkytují nutně úplný popis našeho způsobu zpracování údajů. Je možné, že jiná prohlášení o ochraně osobních údajů (nebo Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky účasti či podobné dokumenty) se vztahují na konkrétní situace.

Pokud nám poskytnete osobní údaje jiné osoby

Pokud nám poskytnete osobní údaje jiných osob (jako např. rodinných příslušníků nebo kolegů z práce), je vaší odpovědností zajistit, aby byly příslušné osoby obeznámeny s Prohlášením o ochraně osobních údajů, a poskytnout nám jejich osobní údaje pouze pokud k tomu máte povolení a takové osobní údaje jsou správné.

Přijetí Zásad ochrany osobních údajů

Užíváním Internetových stránek berete na vědomí, že vaše osobní údaje mohou být shromažďovány, užívány a zveřejňovány v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů nesouhlasíte ohledně vašeho používání těchto Internetových stránek, nadále tyto Internetové stránky neužívejte.

4. Jak nás kontaktovat

Máte-li jakékoliv dotazy či připomínky týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, vašich osobních údajů či soukromí údajů ve společnosti Schindler, kontaktuje nás na adrese:

Schindler CZ, a.s., Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5
Telefon: +420 257 293 111
Email: gdpr.cz@schindler.com


5. Jak shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje

Kdy, jak a jaké osobní údaje shromažďujeme

Společnost Schindler nakládá s osobními údaji v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat v průběhu našeho podnikání, a to i prostřednictvím používání našich Internetových stránek.

Některé z Internetových stránek obsahují speciální formuláře, pomocí kterých můžete požadovat dodatečné informace o produktech a službách společnosti Schindler. Pokud takovou žádost podáte nebo elektronicky předáte informace společnosti Schindler (např. prostřednictvím online kontaktního formuláře, e-mailu, vyplněním průzkumu zákazníků či formuláře zpětné vazby, účastí v soutěží apod.), můžete být požádáni, abyste poskytli určité informace, mimo jiné včetně kontaktních údajů jako vašeho jména, titulu, společnosti, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy a předmětu podnikání.

Můžeme shromažďovat údaje o vašem zařízení a účtu

Také nám můžete poskytovat údaje ohledně vašeho zařízení, vašeho zákaznického či dodavatelského účtu atd. Tento typ údajů může být v mnoha situacích považován za osobní údaje podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů. Pokud nám odmítnete poskytnout námi požadované osobní údaje, je možné, že nebudete mít přístup k určitým částem, službám či funkcím Internetových stránek či je používat a my naopak nebudeme schopni odpovědět na vaše dotazy.

Můžeme automaticky zaznamenávat určité technické údaje

Užíváním našich Internetových stránek s námi bude váš počítač automaticky sdílet určité technické a jiné údaje (jako např. síťovou adresu, typ prohlížeče, internetová stránka, která vás odkázala na naše stránky), které se budou zaznamenávat pro provozní a bezpečnostní účely a také proto, abychom lépe porozuměli používání našich internetových stránek. Více informací viz odstavec 15 těchto Zásad ochrany osobních údajů s názvem „Soubory cookie a další způsoby identifikace“.


6. Účel zpracování, kategorie osobních údajů, zákonné důvody

Přečtěte si prosím tabulku níže, abyste viděli, pro jaké účely osobní údaje zpracováváme (užíváme, uchováváme, sdílíme atd.), kategorií osobních údajů, které zpracováváme, a zákonné důvody pro takové zpracovávání.

Účel

Kategorie osobních údajů

Zákonné důvody

Při přihlášení odběru novinek

Námi nashromážděné osobní údaje nám umožňují zasílat vám novinky, které vás informují o našich nových produktech a službách.

Jméno a příjmení, název společnosti, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, informace o produktu nebo službě, kterou jste zakoupili nebo o kterou máte zájem

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu s odběrem našich novinek. Zpracovávání vašich osobních údajů je zákonné, protože nám umožňuje poskytovat vám naše novinky. Z odběru služby se můžete kdykoliv odhlásit.

Při odeslání žádosti o kontakt

Námi nashromážděné osobní údaje nám umožňují zpracovávat vaše konkrétní žádosti a odpovídat na ně.

Kontaktní údaje a informace ve vaší žádosti o kontaktZpracování vašich osobních údajů je zákonné, protože je nutné vaši žádost zpracovat a poskytnout vám příslušnou odpověď.

Při odeslání mediálního dotazu

Námi nashromážděné osobní údaje nám umožňují zpracovávat vaše konkrétní dotazy a odpovídat na ně.

Kontaktní údaje a informace ve vašem mediálním dotazuZpracování vašich osobních údajů je zákonné, protože je nutné váš dotaz zpracovat a poskytnout vám příslušnou odpověď.

Při vytvoření účtu na našich Internetových stránkách

Námi nashromážděné osobní údaje nám umožňují vytvářet a spravovat váš účet na našich Internetových stránkách.

Jméno, příjmení, název společnosti, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a přiřazené číslo účtu a vámi zvolené heslo

Zpracovávání vašich osobních údajů je zákonné, protože nám umožňuje provozovat a spravovat váš účet. Váš účet můžete kdykoliv zrušit.

Při podání žádosti o práci

Námi nashromážděné osobní údaje nám umožňují zpracovat vaše žádosti o práci.

Další informace naleznete na konkrétní internetové stránce o volných pracovních pozicích, která má vlastní zásady ochrany osobních údajů https://job.schindler.com/.

Kontaktní údaje, vaše písemná žádost, životopis a certifikáty/diplomy
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem budoucí pracovní smlouvy. Údaje shromažďujeme na základě kroků nezbytných pro uzavření smlouvy.

Když v nouzové situaci zavoláte na naše zákaznické centrum

Námi nashromážděné osobní údaje nám umožňují s vámi komunikovat v nouzových situacích a přidělit záchrannou službu.

Podrobnosti o rozhovoru můžeme zaznamenat v rozsahu povoleném platnými právními předpisy.

Jméno a příjmení, poloha, telefonní číslo, kontaktní údaje, jiné informace potřebné k tomu, abychom odpověděli na váš telefonát a přidělili záchrannou službu

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonnými požadavky na bezpečnost. Zpracovávání vašich osobních údajů je zákonné, protože nám umožňuje vyhodnotit nouzovou situaci a přidělit záchrannou službu.

Když zavoláte na naše zákaznické centrum se všeobecným dotazem

Námi nashromážděné osobní údaje nám umožňují zpracovávat vaše konkrétní dotazy a odpovídat na ně.

Jméno a příjmení, název společnosti, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, informace o vašem dotazu a o souvisejícím produktu či službě
Zpracování vašich osobních údajů je zákonné, protože je nutné váš dotaz zpracovat a poskytnout vám příslušnou odpověď.

Když se zúčastníte zákaznických průzkumů

Námi nashromážděné osobní údaje nám umožňují obdržet vaši zpětnou vazbu ohledně našich produktů a služeb, posoudit, analyzovat a vylepšovat naše produkty a služby a zaškolit naše zaměstnance.

Jméno a příjmení, název společnosti, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, vaše zpětná vazba ohledně našich produktů nebo služeb.
Zpracovávání vašich osobních údajů je zákonné, protože nám umožňuje řídit náš vztah s vámi a vylepšit naše produkty a služby.

7. Automatizované rozhodování včetně profilování

Nevytváříme žádná automatizovaná rozhodnutí ani profily

Nemáme v úmyslu používat vaše nashromážděné osobní údaje k rozhodování pouze na základě automatizovaného zpracování. Navíc nemáme v úmyslu automatizovaně zpracovávat vaše údaje za účelem vyhodnocení určitých osobních aspektů.


8. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme

Společnost Schindler podniká veškeré možné kroky, aby zajistila, že vaše osobní údaje budou zpracovávány po minimální dobu potřebnou pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu potřebnou

  • pro účely, kvůli kterých jsme je shromáždili,
  • pro splnění našeho smluvního závazku, tj. po dobu trvání celého obchodního či pracovního vztahu (od zahájení, během plnění až po ukončení smlouvy),
  • k dodržení právních povinností a pro jiné účely sledované během zpracování, jakožto i po ukončení zpracování v souladu s právními předpisy a povinností dokumentace.

Osobní údaje mohou být také uchovány

  • po dobu, během níž mohou být uplatněny nároky vůči společnosti Schindler nebo
  • pokud jsme jinak zákonně povinni tak učinit nebo
  • pokud odůvodněné obchodní zájmy vyžadují další uchovávání (např. pro účely evidence a dokumentace).

Jakmile již vaše osobní údaje nebudou potřebné pro výše uvedené účely, budou, pokud možno, vymazány či anonymizovány.


9. Přenos osobních údajů jiným stranám (uvnitř i vně EHP)

Kdo má přístup k vašim osobním údajům

V souladu s platnými právními postupy, jako je příkaz k domovní prohlídce, předvolání nebo soudní/vládní příkaz, můžeme povolit přístup ke všem informacím (včetně těch kategorizovaných jako osobní údaje) poskytnutým společnosti Schindler, abychom tak těmto postupům vyhověli a ochránili práva a majetek. Pokud to bude opodstatněné, můžeme také povolit přístup k těmto informacím v mimořádných situacích, ve kterých je ohrožena fyzická bezpečnost.

Společnost Schindler si dále vyhrazuje právo zveřejnit jakékoliv informace získané od vás či o vás třetím stranám v souvislosti s fúzí, akvizicí, insolvencí či prodejem všech nebo v podstatě všech aktiv společnosti Schindler.

Vaše osobní údaje sdílíme s dalšími subjekty Schindler a s třetími stranami mimo společnost Schindler

Vaše osobní údaje mohou být předány jiným subjektům Schindler a třetím stranám, kterým subjekty Schindler poskytují subdodávky celého zpracování či jeho části. To může například zahrnovat poskytovatele e-marketingových nebo hostingových služeb, technickou podporu a další relevantní funkce.

Tyto osobní údaje zpracovávají pouze pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a také souhlasí, že s nimi budou nakládat v souladu s těmito zásadami. Mohou vaše osobní údaje zpracovávat pouze stejným způsobem, jakým je údaje oprávněna zpracovávat společnost Schindler.

Můžeme vaše osobní údaje přesunout mimo Evropský hospodářský prostor (EHP)

Vzhledem k tomu, že je Schindler globální a celosvětově působící společností, vaše osobní údaje mohou být přenášeny do zemí s jinou úrovní ochrany osobních údajů, než má země, odkud jste osobní údaje odeslali. Pokud jsou osobní údaje přenášeny do země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), společnost Schindler systematicky zajistí implementaci odpovídající úrovně ochrany takových osobních údajů prostřednictvím schválených prostředků (např. implementací standardních smluvních ustanovení ohledně zpracování osobních údajů v souladu se vzorovými doložkami Evropské komise). Další informace o těchto opatřeních (včetně případných kopií) můžete vyžádat u společnosti Schindler pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

Vaše osobní údaje neprodáváme

S výjimkami uvedenými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo v jiných prohlášeních o ochraně osobních údajů platných v konkrétních situacích neprodáváme, nevyměňujeme a nepronajímáme vaše osobní data ani na ně neudělujeme licenci žádným třetím stranám mimo společnost Schindler.

10. Vaše práva

Jak získat přístup k vašim osobním údajům a využít vaše další práva

V souladu s platnými právními předpisy máte některá či veškerá z následujících práv týkajících se vašich osobních údajů. Tato práva můžete uplatnit pomocí odeslání žádosti na gdpr.cz@schindler.com.

Je třeba uvést vaše osobní údaje a také způsob, jak ověřit vaši totožnost (např. kopii průkazu totožnosti či řidičského průkazu). Pokud je žádost podána jinou osobou, bude žádost zamítnuta, pokud nebudou poskytnuty důkazy o tom, že byla žádost oprávněně podána vaším jménem.

Upozorňujeme, že společnost Schindler může zamítnout žádosti, které jsou nepřiměřené či zneužívají příslušné právo.

Upozorňujeme také, že některá z těchto práv jsou omezená, pokud má společnost Schindler hlavní zájem nebo právní závazek pokračovat ve zpracování vašich osobních údajů.

1. Přístupové právo a přenositelnost údajů

Můžete mít právo získat potvrzení o tom, zda společnost Schindler zpracovává vaše osobní data, a pokud ano, získat přístup k jejich kopii. Pokud potřebujete dodatečné kopie, je možné, že vám bude účtován přiměřený poplatek.

U určitých typů údajů můžete také mít právo na jejich přenositelnost.

2. Přesnost údajů: právo na opravu a právo na vymazání

Můžete mít možnost opravit nebo vymazat vaše osobní údaje, pokud jsou splněny platné zákonné požadavky. Právo na vymazání podléhá různým výjimkám, zejména co se týče osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné k podpoře soudních sporů či ke splnění zákonných požadavků o uchovávání.

3. Omezení zpracování: právo na omezení a právo vznášet námitky a odvolat souhlas

Můžete mít právo vznášet námitky proti zpracování vašich osobních údajů a my budeme jednat odpovídajícím způsobem

  • pokud spoléháme na své vlastní oprávněné zájmy či zájmy někoho jiného na zpracování vašich osobních údajů, s výjimkou situace,
  • kdy můžeme prokázat přesvědčivé právní důvody pro zpracování vašich osobních údajů.

U zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete kdykoliv využít právo vznést námitku.

Pokud je zpracovávání založeno na souhlasu, můžete kdykoliv využít právo tento souhlas odvolat (aniž by bylo ovlivněno zpracování před odvoláním tohoto souhlasu).

4. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zvláště pak u úřadu pro ochranu osobních údajů, který je příslušný pro vaše místo bydliště, nebo u hlavního dozorového orgánu společnosti Schindler, a to:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
https://www.uoou.cz/
posta@uoou.cz


11. Jak vaše osobní údaje chráníme

Bezpečnost a důvěrnost vašich osobních údajů

Snažíme se zajistit, aby vaše osobní údaje zůstaly v bezpečí. Zavedli jsme příslušené zásady o bezpečnosti informací, pravidla a technická opatření k zabezpečení vašich osobních údajů, které jsou pod naší kontrolou chráněné proti neoprávněnému přístupu, nesprávnému použití či zveřejnění, neoprávněným změnám a nezákonným zničením či neúmyslné ztrátě.

Všichni naši zaměstnanci, partneři, konzultanti, pracovníci a zpracovatelé dat (tj. ti, kteří zpracovávají vaše osobní údaje naším jménem pro výše uvedené účely), kteří mají přístup ke zpracování vašich osobních údajů a jsou s ním spojováni, jsou povinni respektovat důvěrnost těchto údajů.

12. Osobní údaje dětí

Žádné shromažďování osobních údajů dětí

Společnost Schindler neshromažďuje úmyslně informace od dětí. Pokud společnost Schindler zjistí, že jí dítě poskytlo své osobní údaje, vynaloží přiměřené úsilí k vymazání těchto informací ze svých souborů.


13. Odkazy na jiné webové stránky

Můžeme poskytovat odkazy na webové stránky, které jsou mimo společnost Schindler

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na Internetové stránky, a ne na webové stránky vlastněné třetími stranami. Můžeme nabízet odkazy na jiné webové stránky, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. Vzhledem k povaze internetu však nemůže zaručit úroveň soukromí takovýchto webových stránek ani převzít odpovědnost za obsah stránek jiných než Internetových stránek společnosti Schindler.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nejsou určeny pro odkazované webové stránky, které nejsou společnosti Schindler. Kdykoliv otevřete odkaz na jiné webové stránky, měli byste být opatrní a přečíst si zásady soukromí daných stránek.


14. Používání zásuvných modulů sociálních médií

Jak používat Záložky sociálních sítí (např. Facebook, Twitter, nebo LinkedIn)

Pokud používáte záložky sociálních médií, budete zasílat identifikovatelné informace daným platformám sociálních médií. Jakékoliv připomínky či aktivity osob používajících záložky sociálních médií nejsou kontrolovány či schvalovány společností Schindler a ta za ně tudíž nenese odpovědnost. Osoby, které sdílejí obsah společnosti Schindler prostřednictvím záložek sociálních médií, nejsou oprávněny mluvit jménem společnosti Schindler či ji zastupovat. Jejich názory jsou striktně považovány za jejich vlastní, a ne za názory společnosti Schindler.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nejsou určeny pro odkazované webové stránky, které nejsou společnosti Schindler. Kdykoliv otevřete odkaz na jiné webové stránky, měli byste být opatrní a přečíst si zásady soukromí daných stránek.

Ustanovení v obchodních podmínkách společnosti Schindler a těchto Zásadách ochrany osobních údajů týkajících se odkazů na jiné webové stránky se také vztahují na záložky sociálních médií.

Stránky třetích stran a platformy sociálních médií mohou shromažďovat vaše osobní údaje

Pokud používáte záložky sociálních médií, budete zasílat identifikovatelné informace daným platformám sociálních médií. Jakékoliv připomínky či aktivity osob používajících záložky sociálních médií nejsou kontrolovány či schvalovány společností Schindler a ta za ně tudíž nenese odpovědnost. Osoby, které sdílejí obsah společnosti Schindler prostřednictvím záložek sociálních médií, nejsou oprávněny mluvit jménem společnosti Schindler či ji zastupovat. Jejich názory jsou striktně považovány za jejich vlastní, a ne za názory společnosti Schindler.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nejsou určeny pro odkazované webové stránky, které nejsou společnosti Schindler. Kdykoliv otevřete odkaz na jiné webové stránky, měli byste být opatrní a přečíst si zásady soukromí daných stránek.


15. Soubory cookie a další způsoby identifikace

Co je to soubor cookie

Soubor cookie je malé množství dat, které webová stránka uloží na počítači nebo mobilním zařízení návštěvníka. Jsou hojně využívány za účelem správného nebo efektivnějšího fungování webových stránek a za účelem poskytování informací majitelům webových stránek.

Používání souborů cookie

Naše Internetové stránky používají soubory cookie, webových signálů a dalších způsobů identifikace a místního ukládání (dále jen společně „Soubory cookie“), které vás rozpoznávají od ostatních uživatelů naší Internetové stránky a internetových stránek v naší síti. Umožňuje nám to nabízet vám bezproblémové prohlížení naší Internetové stránky a internetových stránek v naší síti a také vylepšit naše stránky a služby.

Více informací o Souborech cookie užívaných na našich Internetových stránkách naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.


16. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení kdykoliv měnit, upravovat, přidávat, nebo odebírat části těchto Zásad ochrany osobních údajů. Veškeré takovéto změny budou oznámeny v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.