Servisní program Schindler Excellence

Servisní program Schindler Excellence

Když jsme zaváděli náš nový servisní produkt Schindler Excellence, bylo našim cílem nejen splnit potřeby našich zákazníků, ale rovněž je překonat. A s výsledkem budete bezesporu spokojeni i vy.


Zkušení servisní technici na dosah

Zákaznický servis naší společnosti pokrývá celou Českou republiku, v rámci které operuje každý den více než 150 našich servisních techniků. Většina z nich má dlouholeté zkušenosti a dobře znají potřeby zákazníků, technické zvláštnosti jednotlivých zařízení jako i místní specifika a zvyklosti.

Společnost Schindler CZ, a.s. je certifikována podle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 a řídí se standardy evropské normy EN 13015 - Údržba výtahů a pohyblivých schodů.


Bezpečnost, spolehlivost a kompetentnost

Společnost Schindler staví metodiku údržby na nejvyšších bezpečnostních a kvalitativních standardech, jejichž cílem je nejen zajištění absolutní bezpečnosti servisovaných zařízení, ale také eliminování jakýchkoli prostojů v provozu. A to bez ohledu na to, zda jsou způsobeny opravami, údržbou nebo technickými poruchami. Předpokládané opravy provádíme preventivně, respektive je preventivně nabízíme. Naše metodika údržby se soustředí na potřeby uživatelů a představuje důležitý předpoklad pro spolehlivý provoz zařízení.

V rámci služeb Schindler Excellence mimo jiné nabízíme:

  • Kompletní údržbu výtahu, eskalátoru nebo pohyblivého chodníku po celou dobu jeho životnosti.
  • Dostupnost mechanických náhradních dílů po dobu 20 let.
  • Obousměrnou komunikaci s centrálním dispečinkem, který je v provozu 24 hodin denně a údržbu zařízení pro nouzové volání - bez ohledu na to, jaký typ servisní smlouvy z programu Schindler Excellence jste si vybrali.
  • Bezplatné vyprošťování osob z výtahu 24 hodin denně.
  • Po celé České republice jsou k dispozici naše servisní centra se zásahovou službou, která je základem pro rychlou komunikaci a reakci na vaše potřeby.
  • Čištění strojovny, střechy kabiny a prohlubně šachty, ze kterých odstraňujeme nečistoty způsobené provozem zařízení.

Kontakty

Tel.: 844 844 808 (dispečink)

        257 293 123 (dispečink)

        257 293 132 (recepce centrála Praha)

info.cz@schindler.com

Jsme tu pro Vás!