Servis Schindler

Servis

Firma Schindler CZ, a.s. si vytkla za cíl poskytovat svým zákazníkům vždy co nejkvalitnější služby. Jako největší servisní firma působící v oboru v České republice známe potřeby a přání svých zákazníků a dokážeme je uspokojit.

Cílem servisní činnosti firmy Schindler je poskytovat zákazníkům takové služby, které zajistí preventivní údržbu, koncipovanou tak, aby výtahy a eskalátory spolehlivě fungovaly.


Jsme největší servisní společností v České republice

Přes 150 servisních mechaniků je každý den zákazníkům k dispozici v oblasti pravidelné preventivní údržby a prohlídek i v případě poruch výtahů, eskalátorů a pohyblivých chodníků.

Více než 120 servisních vozidel se denně pohybuje na ulicích a silnicích měst a regionů České republiky. Naši technici jsou přímo spojeni s firemním centrálním dispečinkem v Praze a s jednotlivými centrálami v regionech. Odezva na potřeby zákazníka je okamžitá.

Firma Schindler věří, že investice do školení a zvyšování praktických dovedností pracovníků se vyplatí. Všichni servisní technici v Praze i v jednotlivých regionech absolvují každý rok pravidelná teoretická a praktická školení, jejichž cílem je zvyšovat jejich profesní znalost a prohlubovat jejich kontakt s nejmodernějšími výsledky vývoje v oblasti výtahů, eskalátorů a pohyblivých chodníků.


Prvotřídní kvalita servisu

Důraz klademe především na provádění praktických kroků, které vedou ke zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti zařízení. Zákazník může volit mezi třemi typy servisních smluv odlišných podle úrovně servisu, který odráží typ zařízení a budovy. Počet doporučených návštěv servisního technika vychází ze stáří, typu výtahu a z četnosti jeho používání. U eskalátorů a pohyblivých chodníků provádíme kontrolní provozně preventivní prohlídky každý měsíc.


Dispečink

Dispečink pohotovostní služby je zákazníkům k dispozici 24 hodin denně. Rychlý zásah umožňuje rozsáhlý vozový park a mechanici, kteří mají přímé komunikační spojení s dispečinkem. Daří se tak uspokojovat stále vyšší nároky zákazníků na rychlost reakce servisních pracovníků při ohlášení poruchy. V některých případech jsou servisní technici schopni přijet na místo poruchy i do 15-ti minut.

V případě nouze volejte: 844 844 808 (služba non-stop).

Kontakty

Tel.: 844 844 808 (dispečink)

        257 293 123 (dispečink)

        257 293 132 (recepce centrála Praha)

info.cz@schindler.com

Jsme tu pro Vás!