Our value

Hodnoty

Schindler navrhuje, instaluje, servisuje a modernizuje transportní systémy pro téměř každý typ budovy a denně přepraví miliardu lidí po celém světě.


Současný úspěch společnosti je dán zejména vyznáváním tradičních hodnot, k nimž patří bezpečnost, kvalita a prvotřídní zákaznický servis. Tyto hodnoty nám v kombinaci s kreativním a inovativním přístupem umožňují vytvářet inteligentní řešení odpovídající vysokým nárokům našich zákazníků.


Bezpečnost

Základní hodnotou je pro nás bezpečnost – cestujících i našich zaměstnanců. Na bezpečnost klademe důraz při vývoji, výrobě, instalaci i servisu všech našich zařízení i při naší každodenní práci.  Za mimořádně důležitou považujeme prevenci a v souladu s legislativou i našimi velmi přísnými interními pravidly usilujeme o co nejvyšší standard bezpečnosti a ochrany zdraví. Bezpečnost jako hlavní hodnotu neustále připomínáme každému z našich zaměstnanců, kteří často vykonávají svou práci samostatně v terénu. Bezpečnost a zdraví chránící pravidla totiž mohou být efektivní pouze tehdy, pokud je přijme a respektuje každý z nás.

Bezpečnost
Klademe důraz na bezpečnost.

Základ jsou prvotřídní produkty.
Základ jsou prvotřídní produkty.

Kvalita

Ctíme pověstnou švýcarskou kvalitu a dbáme na to, abychom jí dosahovali ve všech oblastech našeho působení. Základem jsou prvotřídní produkty vyladěné do posledního detailu, neméně důležité jsou však i precizní montáž a profesionální servis. Pro zákazníky se snažíme být nejen špičkovým dodavatelem, ale také spolehlivým partnerem. I proto jsou naše interní nařízení leckdy přísnější než normy zemí, v nichž působíme. Naším cílem není
očekávání zákazníků naplnit, ale předčít.


Ohleduplnost

Jako jeden z lídrů v oblasti výtahů, eskalátorů a souvisejících služeb podporujeme udržitelnou mobilitu a ohleduplní se tak snažíme být nejen ve vztahu ke kolegům, obchodním partnerům a zákazníkům, ale také k životnímu prostředí. Dlouhodobě investujeme do moderních technologií, díky nimž můžeme nabízet produkty konstruované s ohledem na energetickou úspornost. Podporujeme rovněž využívání obnovitelných zdrojů.
V naší nabídce tak najdete i solární výtah, který jsme instalovali jako první v Evropě. Stali jsme se také partnerem projektu Solar Impulse, v jehož rámci obletěli dva piloti celý svět v elektrickém letadle poháněném výhradně sluneční energií.

Ohleduplnost k životnímu prostředí
Ohleduplnost k životnímu prostředí

Kontaktujte nás