VIDEO: Otevřeli jsme nové Technické operační centrum

19.10.2021

V naší pražské centrále jsme slavnostně zahájili provoz TOC neboli Technického operačního centra. Jde o velmi důležitý krok, který nám umožňuje ještě efektivněji využívat digitalizaci a internet věcí ve prospěch zákazníků. Usnadníme jim správu zařízení a zajistíme plynulý provoz zařízení i rychlejší řešení případných technických problémů. Nové TOC vám představíme v krátkém článku. Pod ním najdete také video, které vám naše nové centrum více přiblíží.


Proč digitalizace a TOC?

Moderní výtahy Schindler jsou vybaveny senzory, které monitorují stav klíčových komponentů. Snímají vibrace, teplotní výkyvy, spotřebu energie a mnoho dalšího. Tím nám poskytují dokonalý přehled o stavu zařízení a včas nás upozorní na možnou komplikaci, třeba v podobě opotřebené součástky. „V rámci takzvané prediktivní údržby pak můžeme řadu potenciálních technických problémů řešit ještě dříve, než ovlivní chod zařízení. Pro zákazníka to kromě mnoha dalších výhod znamená i značné snížení počtu neplánovaných odstávek, tedy situací, kdy je výtah náhle mimo provoz,“ vysvětluje Portfolio Manager Jiří Hoffman, který je za provoz nového centra zodpovědný.
A právě do TOC míří všechny zaznamenané hodnoty, upozornění i cenné statistiky. Specialisté, kteří tu s nimi pracují, díky nim vylepšují konkrétní postupy a procesy tak, aby vedly ke zkvalitňování služeb zákazníkům i ke zefektivnění práce našich kolegů v terénu.

Jak to funguje v praxi?

Řada aktivit v rámci digitálních služeb Schindler Ahead probíhá nezávisle na Technickém operačním centru. Platforma Schindler Ahead totiž z hlediska sdílení informací přímo propojuje zařízení s technikem i vlastníkem či provozovatelem. TOC ale významně rozšiřuje naše možnosti.
Zákazník je ocení například ve chvíli, kdy se na zařízení vyskytne závada, která mu brání v provozu. Dříve to byl až zákazník, kdo tuto závadu zaregistroval, informoval náš dispečink a čekal na příjezd technika. Ten teprve na místě zjistil podrobnosti a často až při další návštěvě mohl závadu odstranit.

„Služba Schindler Ahead Remote Monitoring (neboli vzdálený monitoring) celý proces usnadňuje, zrychluje a zefektivňuje. O závadě všechny zúčastněné informuje sám výtah prostřednictvím upozornění zasílaného například na mobil. Servisní technik má navíc ještě před příjezdem na místo podrobnější informace o závadě, doporučeném řešení i vybavení a dílech, které bude potřebovat. Vše tak probíhá mnohem rychleji. Nyní se posouváme ještě dál, protože kolegové v TOC mohou některé ze závad odstranit sami na dálku,“ upřesňuje Jiří Hoffman.

Seznamte se s TOC

Důležité vybavení tvoří moderní video stěna. Specialisté, kteří v TOC pracují, mají díky ní neustále na očích jak aktuální stav výtahů a s ním spojená upozornění, tak řadu dalších informací a údajů. Jde například o takzvaný Health Check, tedy zprávu o technickém stavu zařízení, která se generuje v předem daných intervalech. K dispozici mají také statistická data, která jim umožňují optimalizovat veškeré kroky a procesy. V praxi je zužitkují například při přípravě konkrétních návodů a postupů, které usnadní práci technikům v terénu. I tím přispívají k zajištění lepších služeb pro zákazníka.


V rámci skupiny Schindler jsou více než dvě desítky Technických operačních center. Nacházejí se například v Americe, Austrálii, na našem kontinentu například ve Švýcarsku nebo Německu. Naše centrum je společné pro Česko i Slovensko. Nahlédnout do něj můžeme díky spotu, který jsme pro vás připravili.

Video: Otevřeli jsme nové Technické operační centrum! Podívejte se, jak zvyšuje úroveň služeb pro zákazníky…

Kontaktujte nás