Flotilu služebných vozů Schindler rozšířil hybridní automobil Toyota

30.04.2021

Udržitelnost pro nás není pouhou frází. Vnímáme ji jako jeden z klíčových závazků a učinili jsme z ní součást naší každodenní činnosti i dlouhodobých cílů. V souvislosti s tím se flotila našich služebních vozů rozroste o hybridní automobily. První z nich jsme do užívání převzali 8. dubna a bude sloužit jako sdílený vůz pro kolegy v Praze.


První vlaštovkou se v našem případě stal model Toyota Corolla 1.8 Hybrid Active AT 4d. Věříme, že při jeho použití dokážeme snížit emise CO2 zhruba na čtvrtinu hodnoty, které obvykle dosahují automobily z našeho stávajícího vozového parku. „Ještě letos plánujeme pořízení dalších sedmi až osmi hybridních vozů, do budoucna počítáme také s elektromobily,“ upřesňuje Pavel Zehnálek, finanční ředitel pro ČR a SR.

Zeleně a chytře

Minimalizace škodlivých vlivů naší činnosti na životní prostředí je jen jedním z řady opatření zaměřených na udržitelnost. Ve snaze uspořit vodu a elektřinu, a naopak eliminovat znečištění měříme například ekologickou stopu jednotlivých centrál a usilujeme o meziroční nárůst podílu využívané obnovitelné energie. Velkou roli hraje i zodpovědné nakládání s odpady. Předně se snažíme minimalizovat jejich množství. Většinu vyprodukovaného odpadu pak recyklujeme. Například v roce 2019 bylo 86 % odpadu za celou skupinu Schindler recyklováno nebo spáleno pro energetické využití.

Klíčovým pilířem naší strategie jsou i chytrá produktová řešení. Významný pokrok v tomto směru souvisí s digitalizací. „Příkladů je mnoho, za všechny bych uvedl systém cílového řízení PORT Technology, který značně přispívá k efektivitě přepravy v budovách s vysokým počtem cestujících, ať už jde o administrativní budovy, hotely nebo třeba nemocnice. Zásadní je rovněž platforma Schindler Ahead, která umožňuje vzdálený monitoring a optimální správu výtahu. Minimalizuje tak kromě jiného množství cest servisních techniků,“ vysvětluje Pavel Zehnálek.

Flotilu služebných vozů Schindler rozšířil hybridní automobil Toyota

Kontaktujte nás