Stylové výtahy Schindler v hotelu Hilton Prague

08.12.2020

Proslulý hotel Hilton Prague se může pochlubit šesticí transformovaných výtahů umístěných ve skleněném atriu, které je jeho dominantou. Specifické nároky, které měl zadavatel s ohledem na architektonickou výjimečnost celého objektu, byly jen jedním z řady aspektů, díky nimž byla tato zakázka pro Schindler výjimečná.


Atrium, jež dalo legendárnímu hotelu v pražské Pobřežní ulici původní název, patří k nejfrekventovanějším místům v rámci celého objektu. Transformace probíhala za plného provozu hotelu, a tak byl důraz kladen nejen na bezpečnost, která je vždy prvořadá, ale také na pohodlí hostů, k nimž patří i významné státní návštěvy nebo tuzemské a světové celebrity.
Samotné atrium je jedinečné jak z hlediska stavebního, tak pokud jde o design, jemuž bylo výtahy třeba přizpůsobit. Zkrátka, dostát podrobnému zadání klienta vyžadovalo mezinárodní spolupráci. Na technologickém řešení jsme spolupracovali se specializovaným oddělením v Schindler centrále ve švýcarském Ebikonu, některé díly k nám mířily až z výrobního závodu v Šanghaji. „Výtahy jsou totiž zmodernizovány na platformě řady Schindler 7000, která je určena primárně pro výškové budovy, a tak se u nás s výjimkou pár budov na Slovensku nevyužívají,“ vysvětluje za Schindler Ing. Jiří Hoffman, Portfolio manager CZ & SK.

Pohodlně a rychle s PORT Technology

Transformace se týkala veškerých technologií, ale i kabinových dveří, podlah, obkladů, skleněných výplní a celé řady dalších prvků. Z technického hlediska patřil k velkým změnám přechod z konvenčního na cílové řízení Schindler PORT Technology. To spočívá v tom, že cestující zadá cílovou destinaci ještě před nástupem do výtahu. Systém mu pak přidělí kabinu, která jej do dané stanice dopraví nejrychleji a nejefektivněji. Řešení tak přispívá ke zkrácení času přepravy a zvýšení přepravní kapacity až o 35 %. Zásadní je i z hlediska zajištění plynulosti provozu v době přepravních špiček, které ve velkých hotelech nastávají například v době snídaní nebo při odjezdu velkých skupin. Kterýkoliv výtah je zároveň možné kdykoliv vyčlenit a uzamknout pro veřejnost, což představuje jeden z bezpečnostních prvků pro pohyb VIP hostů, například z řad politické reprezentace.

Bezpečnost na prvním místě

Z hlediska bezpečnosti cestujících zmiňme například také 3D světelné závory skenující prostor přede dveřmi. Foto clony mají navíc světelnou signalizaci, a tak svítí zeleně, můžete-li vstoupit, a červeně, když už se dveře zavírají. Bezpečnost byla prvořadá i při práci v hotelu. „Jak už jsme zmínili, transformace probíhala za plného provozu, kdy se v atriu neustále pohybuje spousta lidí. To bylo zásadní hlavně při modernizaci dvou výtahů umístěných v panoramatických do atria směřujících šachtách. Byly proto po celé délce osazeny na míru vyrobenými ocelovými obručemi, na něž byla ve spolupráci s profesionálními horolezci uchycena ochranná síť,“ upřesňuje Jiří Hoffman, který byl hlavním koordinátorem zodpovědným za hladký průběh celého projektu.

Prémiový design na míru

Vše, co se týkalo interiéru a designu výtahů bylo vyrobeno na zakázku přesně dle požadavků klienta. „V kabinách byl například využit materiál dopravený až z USA, protože v Evropě běžně k dostání není,“ popisuje Jiří Hoffman zajímavé detaily.
Do každé kabiny byly nainstalovány dvě obrazovky využívané pro hotelové reklamní kampaně nebo sdílení informací o právě probíhajících akcích. Ve čtyřech výtazích umístěných ve zděných šachtách jsou navíc v zadní části umístěna polopropustná zrcadla, za kterými jsou instalovány televizory, na kterých běží TV program nebo vlastní, hotelem připravený obsah.
Třešničkou na dortu je barevné podsvícení kopulí dvou takzvaně panoramatických výtahů, které mají prosklené kabiny. Celé atrium hotelu se totiž každý večer rozzáří vybranou barvou, a protože jsou výtahy jedním z výrazných prvků, je jejich barevné sladění důležité. Nejčastěji uvidíte Hilton nasvícený do modra, barev na výběr však mají spousty.

Transformace v kostce

K pohodlnému a plynulému pohybu osob v hotelu Hilton Prague slouží celkem 16 výtahů Schindler. Transformace dokončená v květnu 2019 se týkala šesti zařízení umístěných v atriu. Každé z nich má nosnost 1 250 kg, kapacitu 16 osob a pohybuje se maximální rychlostí 1,6 m/s. Zdvih je do 40 metrů a počet nástupišť 11. Čtyři výtahy jsou umístěny ve zděné šachtě, dva v panoramatické.

Kontaktujte nás