Společnosti Schindler a GE uzavřely strategické partnerství

29.07.2016

Kontaktujte nás

HERGISWIL, Švýcarsko a SAN RAMON, Kalifornie, USA, 6. července 2016

Schindler Holding a GE Digital oznámily uzavření strategického partnerství, jehož cílem bude plně využívat potenciál průmyslového internetu věcí k digitálním inovacím v oblasti výtahů, eskalátorů a inteligentních budov.

Partnerství umožní společnosti Schindler využívat platformu Predix společnosti GE a její bohaté odborné zkušenosti z oboru průmyslové digitalizace v oblasti pokročilé analytiky k dalšímu rozvoji aktivit společnosti Schindler v oblasti internetu věcí, prediktivní analýzy, strojového učení a při poskytování inteligentních digitálních řešení svým uživatelům a zákazníkům. Díky spolupráci s Predix bude společnost Schindler schopna zlepšit své schopnosti monitorovat, analyzovat a využívat údaje získané ze svých výtahů, eskalátorů a technologií PORT připojených k internetu.

Mobilní produkty společnosti Schindler využívá ke své přepravě denně miliarda lidí po celém světě. Včasné a účinné řízení těchto produktů je rozhodující pro bezpečnost a spokojenost zákazníka. Digitální platforma založená na platformě Predix umožní společnosti Schindler prediktivně identifikovat, analyzovat a řešit případné provozní problémy dříve, než k nim dojde a zároveň snížit a eliminovat prostoje.

"Partnerství naší společnosti se společností GE pro nás znamená zásadní změnu – pomůže nám naplňovat naši strategii digitalizace a zároveň potvrdit, že v oblasti inovací zaujímáme v našem oboru vedoucí postavení,“ říká Alfred N. Schindler, předseda představenstva společnosti Schindler.

„Společnosti GE a Schindler mohou díky spolupráci vyvíjet špičková digitální řešení, která jsou motorem městské mobility. Díky využití průmyslového operačního systému Predix se společnost Schindler dostává na vedoucí postavení v oblasti průmyslové digitalizace v oboru výtahů a eskalátorů,“ říká Jeffrey R. Immelt, předseda představenstva a generální ředitel společnosti GE.

Alfred N. Schindler, Jeffrey R. Immelt, Silvio Napoli
Na obrázku zleva doprava: Alfred N. Schindler, prezident, Schindler; Jeffrey R. Immelt, prezident a výkonný ředitel, GE; Silvio Napoli, výkonný člen představenstva, Schindler

Zleva: Alfred N. Schindler, předseda představenstva společnosti Schindler; Jeffrey R. Immelt, předseda představenstva a CEO společnosti GE; Silvio Napoli, člen výboru výkonné rady společnosti Schindler