21.01.2016

Schindler CZ, a.s. členem Business Leaders Fora

Naše společnost je také v letošním roce členem platformy Business Leaders Forum.

Business Leaders Forum (BLF) sdružuje společensky odpovědné podnikatele, kterým záleží na lidech a prostředí, v němž působí. Společnost Schindler podporuje tuto myšlenku a každoročně se účastní mnoha akcí a iniciativ pořádaných BLF.

BLF pomáhá firmám naplňovat principy společenské odpovědnosti (CSR), pořádá setkání firemních leaderů a inspiruje vysokoškolské studenty.

Více informací o Business Leaders Foru zde.
 

Business Leaders Forum