06.04.2016

Tisková zpráva - Schindler prodává své japonské zastoupení

Společnost Schindler Holding AG se rozhodla, že své japonské zastoupení odprodá společnosti Otis Japan. Díky této transakci společnost Schindler našla silného, renomovaného vlastníka pro své japonské zastoupení, jehož zaměstnanci přejdou do nové vlastnické struktury. Společnost Schindler však v Japonsku zůstane, aby mohla dostát svým právním a společenským závazkům souvisejícím s probíhajícími soudními případy, a podnikne veškeré kroky potřebné k jejich vyřešení.

Toto strategické rozhodnutí vyplynulo z historicky nízkého tržního podílu v Japonsku a ze skutečnosti, že společnost se před 10 lety rozhodla stáhnout z trhu nových instalací. Tato transakce zajišťuje zaměstnancům dlouhodobé zaměstnání a zákazníkům pokračování poskytování služeb. Dlouhodobá přítomnost nového vlastníka na trhu znamená stabilitu pro místní obchodní aktivity a udržení technické odbornosti.

Transakce, jejíž dovršení se očekává v průběhu letošního roku, podléhá obvyklým schvalovacím krokům včetně schválení regulačními orgány v Japonsku. Strany se dohodly, že podmínky transakce zůstanou důvěrné.