19.06.2015

Obnova Vily Löw-Beer v Brně

V roce 2015 byla po dvou letech dokončena nákladná rekonstrukce historické budovy vily Löw-Beer v Brně. Společnost Schindler se na obnově této památky podílela dodávkou moderního výtahu.

Vila Löw-Beer v Brně

Díky nově zřízenému výtahu firmy Schindler je objekt nyní bezbariérový. Složitým podmínkám
vyhověl výtah S3300 s plynulým a tichým chodem, speciálně navržený tak, aby byl minimalizován
prostor potřebný pro jeho technické vybavení.

Ovládací jednotka se vejde do rámu šachetních dveří a pohon je nainstalován přímo v šachtě. Díky lehké konstrukci, precizní stavbě a úsporným systémům dosáhl tento výtah třídy A energetické náročnosti. Z větší části prosklený výtah je umístěn v prostoru světlíku, ve kterém byla zachována původní okna.

Souběžně s rekonstrukcí hlavního objektu probíhala od jara 2014 i rekonstrukce zahradního domku, tzv. Celnice. Objekt s kavárnou Lev a Medvěd v přízemí a výstavou „Brněnské stopy rodiny Löw-Beerů“ v patře je pro veřejnost otevřen od 27. května 2015. 

Návštěvníci mohou relaxovat i na zahradě, navrácené do podoby, kterou měla ve 30. letech 20. století, s výhledem na vilu Tugendhat. Vila Löw-Beer s expozicí „Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat“ bude pro veřejnost otevřena na podzim roku 2015.


Podle www.vilalowbeer.cz a podkladů společnosti Schindler CZ, a. s. 

Výtah Schindler S3300 ve vile Löw-Beerv Brně