03.11.2015

Nové normy - Schindler je připraven

Nové evropské normy pro výtahy EN 81-20 a EN 81-50 zajišťují vyšší úroveň bezpečnosti a lepší jízdní komfort.

Nové evropské normy
Nové evropské normy pro výtahy EN 81-20 a EN 81-50

Evropa udělala krok vpřed směrem k bezpečnosti a lepšímu jízdnímu komfortu zavedením nových výtahových norem EN 81-20 a EN 81-50, které vstoupily v platnost 1.5.2015. Za necelé dva roky už budou tyto normy jako jediné platné. Do 31. srpna 2017 jsou v platnosti paralelně ještě i současné normy EN 81-1 a EN 81-2 a výtahy je možné uvádět do provozu i podle těchto norem.

Včasný přechod na nové evropské normy předejde problémům při předávání nových výtahů do provozu. Od 1. září 2017 musí všechny nové výtahy, včetně výtahů určených k výměně stávajících výtahů, jakož i všechny výtahové komponenty pro modernizace výtahů, splňovat přísnější požadavky nových norem. Rozhodující přitom bude datum uvedení výtahu do provozu: Pokud dojde ke zdržení výstavby resp. rekonstrukce objektu, výtah konstruovaný a vyrobený podle staré normy již nebude možné uvést do provozu - což může zapříčinit nutnost náročné a nákladné přestavby výtahu tak, aby mohl být uveden do provozu. 

Výhody pro pasažéry a servisní techniky

Schindler upravil a přizpůsobil všechny své výtahy pro nové instalace, výměny výtahů, jakož i jednotlivé komponenty pro modernizace výtahů, požadavkům nových norem. Dodatečná bezpečnostní opatření, stejně jako robustnější konstrukce s sebou přinesou nezbytné navýšení nákladů. Toto se dotkne všech dodávaných výtahů a výtahových komponentů. Nové normy přinášejí v první řadě zvýšenou bezpečnost pro pasažéry a servisní techniky, stejně jako zlepšení jízdního komfortu.

Zde jsou některé z nejdůležitějších změn:

  • ­Zvýšená odolnost vůči požáru: Kabiny budou odolnější vůči požáru.
  • Manuální otevření kabinových dveří v případě poruchy: Bude možné pouze v případě, kdy pasažérům nehrozí žádné nebezpečí pádu do výtahové šachty.
  • ­Více bezpečnosti pro servisní techniky: Zvýšení bezpečnosti zajišťují zvětšené bezpečnostní prostory v prohlubni a horní části výtahové šachty, zvýšená intenzita osvětlení šachty a povinný ovládací panel se STOP tlačítkem pro servisní techniky v prohlubni výtahu.
  • ­Robustnější stěny kabiny a dveře: Zvýší bezpečnost a zlepší jízdní komfort.
  • ­Světelná clona na vstupu do kabiny: Větší hustota paprsků světelné clony zabrání zachycení objektů dveřními křídly.
  • ­Zvýšení intenzity osvětlení interiéru výtahové kabiny: Sníží riziko klopýtnutí, především u osob, které mají problémy se zrakem.

Nové evropské normy pro výtahy - video

Nové evropské normy pro výtahy