29.01.2013

Změny ve vedení společnosti

Představenstvo Schindler Holding Ltd. rozhodlo, že od 1. dubna 2013 budou posíleny stávající struktury zóny, což s sebou přináší také změny ve skladbě vedení společnosti Schindler Group.

Změny ve společnosti
Od 1.dubna 2013 nastaly ve společnosti změny.

Asie a Tichomoří, Indie a především Čína dnes představují více než dvě třetiny celosvětové poptávky po nových zařízeních v oblasti obchodu s výtahy a eskalátory. Představenstvo společnosti si plně uvědomuje, že dochází k posunu tohoto trhu, a že si významné investice skupiny především v Číně vyžadují podporu na úrovni vrcholového managementu. Vedením regionu Čína proto bude pověřen jeden z angažovaných členů výkonného výboru skupiny Schindler Group.

Pan Thomas Oetterli, v současné době zastávající pozici ředitele pro Severní Evropu, se ujme nové pozice ředitele pro region Čína s celkovou odpovědností za všechny operace skupiny v Číně. Pan Thomas Oetterli bude přímo podřízen Silvio Napolimu, řediteli pro region Asie a Tichomoří, který zůstane na své současné pozici.

Pan Oswald Schmid, v současné době ředitel Schindler Německo, nahradí pana Thomase Oetterliho jako ředitel pro oblast Severní Evropy.

V důsledku toho se bude výkonný výbor skupiny s platností od 1. dubna 2013 skládat z těchto členů: Jürgen Tinggren, CEO, Erich Ammann, David Clymo, Didier Gaudoux, Albert Haffert, Silvio Napoli, Thomas Oetterli, Miguel A. Rodriguez, Oswald Schmid a Jakob Züger.