Udržitelnost rozvoje We Elevate... Náš svět

„Ve společnosti Schindler jsme přesvedčení, že udržitelnost má smysl. Je to o tom, co děláme a přebíráme odpovědnost - vůči akcionářům, firmě a jejím zaměstnancům. Udržitelnost je náš závazek vůči společnosti, naší planetě a budoucím generacím.“
Silvio Napoli, předseda představenstva.


Schindler přepraví více než 1,5 miliardy lidí denně. A nejen vertikálně spojujeme lidi mnoha způsoby. Přispíváme k mobilitě ve městech a ulehčujeme každodenní život. S našimi výrobky a službami náme prst přímo na ovládači a formujeme způsob, jakým lidé dnes žijí a bude v budoucnosti žít. 

Schindler se snaží minimalizovat využívání přírodních zdrojů, investovat do lidí a v konečném důsledku pozitivně přispívá společnosti. Chceme vytvářet hodnotu pro lidi a neustále zlepšovat kvalitu živost ve městech. Na dosažení těchto cílů se naše stragie trvalé udržitelnosti zaměřuje na šest priorit s cílem dosáhnouto co největšího vlivu.

Našich 6 priorit

  1. Enhance safety
  2. Attract diverse talents
  3. Create value in communities
  4. Pioneer smart urban mobility
  5. Lower vehicle fleet emissions
  6. Increase sustainability performance of suppliers

Kontakt

Walterovo nám. 329/3
158 00 Praha 5

Recepce: + 420 257 293 132
Dispečink: + 420 257 293 123
info.cz@schindler.com