Environmentální politika

Environmentální politika

Kontakt

Řevnická 170/4
155 21 Praha 5

Tel.: 257 293 111
Tel.: 844 844 808 (dispečink oprav)
Fax: 257 221 523
E-mail: info@cz.schindler.com

Společnost Schindler vytvořil Systém Environmentálního Managementu (EMS). Systém je neustále zdokonalován a ovlivňován měnícími se potřebami, konkrétními cíly a projekty, vyrobenými a dodávanými výrobky, používanými procesy a zahrnuje veškeré činnosti společnosti. Cílem zavedení EMS je plnění legislativních požadavků a postupů, neustálé zlepšování komunikace s pracovníkem a tím pádem snižování negativních dopadů z činnosti společnosti na životní prostředí. 

Environmentální politika
EMS