Systém Enviromentálního Managementu

Environmentální politika

Společnost Schindler má vytvořený Systém Environmentálního Managementu (EMS). Systém je neustále zdokonalován a ovlivněn měnícími se potřebami, konkrétními cíly a projekty, poskytovanými produkty, používanými procesy a zahrnuje všechny činnosti společnosti. Cílem zavedení EMS je plnění legislativních postupů, neustálé zlepšování chování pracovníků a tím snižování negativních dopadů z činnosti společnosti na životní prostředí.