Bezpečný pohyb po budově díky řízení

Schindler rozumí veškerým požadavkům veřejných budov. Tyto budovy musí umožňovat plynulý pohyb, ale zároveň i řízení přístupu. Schindler nabízí podporu ve všech fázích – od výběru technické specifikace až po smlouvu zahrnující servis a údržbu nainstalovaného zařízení.

Kontakt

Pro konkrétní informace o mobilních řešeních Schindler, které jsou určené pro veřejné budovy kontaktujte, prosím, zástupce společnosti ve vaší oblasti:


Dostupné pro všechny

Veřejně přístupné prostory musí být vždy řešeny bezbariérově. Společnost Schindler poskytuje poradenství již během projekční fáze, při výběru a umístění vhodného výtahu či eskalátoru. Společnost Schindler nabízí mobilní řešení, která splňují všechny předpisy a požadavky pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Naše produkty odstraní všechny překážky z cesty.

Bezpečné a spolehlivé

Prostor s omezeným přístupem si žádá efektivní řízení. Toto zohledňujeme od fáze přípravy projektu až po dokončení instalace. Máme bohaté zkušenosti s realizací veřejných projektů v souladu s požadavky oficiálních norem a předpisů. Naše produkty jsou tak vždy bezpečné a spolehlivé.


Reference: Justiční palác Brno