Veřejné budovy Bezpečný pohyb po budově díky inteligentnímu řízení

Přeprava osob ve veřejných budovách má svá specifika. Je třeba zajistit plynulou přepravu osob, ale i řízení přístupu. Nabízíme vám podporu ve všech fázích - od zpracování technické specifikace až po smlouvu zahrnující dodání, udržbu a servis nainstalovaného zařízení. Společnost
Schindler nabízí mobilní řešení, která splňují všechny předpisy a požadavky pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Naše produkty odstraní všechny překážky z cesty.


Bezpečné a spolehlivé

Prostor s omezeným přístupem si žádá efektivní řízení. To zohledňujeme od fáze přípravy projektu až po dokončení instalace. Máme bohaté zkušenosti s realizací veřejných projektů v souladu s požadavky oficiálních norem a předpisů. Naše produkty jsou tak vždy bezpečné a spolehlivé.


Reference: Justiční palác Brno


Kontakt

Pro konkrétní informace o mobilních řešeních Schindler, které jsou určené pro veřejné budovy kontaktujte, prosím, zástupce společnosti ve vaší oblasti: