Zábavné nakupování díky efektivní přepravě osob

Cílem společnosti Schindler je umožnit lidem pohyb. Naše výtahy a eskalátory vás rychle dopraví tam, kam potřebujete, a vy tak máte dostatek času na nakupování.

Kontakt

Pro konkrétní informace o mobilních řešeních Schindler, které jsou určené pro nákupní centra a komerční budovy kontaktujte, prosím, zástupce společnosti ve vaší oblasti:


Rychlé řešení

Realizace časově náročných projektů obchodních center je pro společnost Schindler již tradicí. Dokážeme navrhnout energeticky úsporná řešení přepravních systémů právě pro tyto typy budov. Naše zkušenosti jsou zárukou rychlé a bezproblémové montáže a následného provozu objektu.

Efektivní provoz

Někdy je nejdůležitější právě to, co nevidíte. Výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky Schindler využívají regenerační systémy pohonu a přizpůsobí se tak měnícím se požadavkům na přepravu. Tím se provoz stává daleko více ekonomicky výhodným. Mobilní řešení Schindler jsou vysoce výkonná a zároveň ohleduplná k životnímu prostředí.


Reference: Multifunkční centrum Nová Karolína Ostrava

Multifunkční centrum Nová Karolína Ostrava
Nová instalace výtahu Schindler - Nová Karolína Ostrava.