Schindler 7000 - The smartest solution for your high-rise building

Schindler 7000 Nejoptimálnější řešení pro vaše výškové budovy.

 • Schindler Product Facts
  Nosnost kabiny: 2,000 kg
 • Schindler Product Facts
  Nosnost kabiny double-deck: 2x 2,000 kg
 • Schindler Product Facts
  Zdvih: až do 500m
 • Schindler Product Facts
  Rychlost: 10 m/s
 • Schindler Product Facts
  Podpora: Schindler Ahead, PORT Technology

Světová populace se rychle rozrůstá. Urbanizace je na vzestupu tím, jak se se stále více větší množství lidí stěhuje do měst. Tato skutečnost přináší potřebuj budování čím dál vyšších budov s využitím efektivnějších a inovativnějších řešení přepravy.

Chytré řešení - na celý životní cyklus vaší výškové budovy

Návrh, Instalace, Provoz a Údržba

Překovávání výškových rekordů je důkazem Schindler vyspělosti a zkušeností. Můžete se spolehnout na naše odborníky, kteří vám nabízí jedinečnou úroveň služeb a kvality po celou dobu živostnosti vaší budovy. Naše řešení jsou navrhována tak, aby vyhovovala každému stádiu vaší budovy a zde se můžete dozvědět víc. 


Návrh - vyjasnění řešení a uvedení do provozu

Návrh - vyjasnění řešení a uvedení do provozu

Návrh řešení pro výškovou budovu vždy začíná stejně. Naslouchat klientům je filozofií naší společnosti. Tímto způsobem usilujeme o to, aby se každá vize zákazníka mohla stát realitou tím, že společně nejdříve vyjasníme jednoduché a důležité body:

 • Typ budovy
 • Účel, který ve městě bude budova splňovat  Role, kterou bude budova ve městě mít The role that the building plays in the city
 • Statut budovy mezi ostatními budovami ve městě The status the structure will have in the global high-rise market
Instalace - Průkopnický způsob budování

Instalace - Průkopnický způsob budování

 • Bezpečná, efektnivní a nezávislá metodika instalace  Safe, efficient and independent installation methodology
 • Nepřerušená přeprava po dobu výstaby s pomocí zdvihacího zařízení Schindler CLIMB
 • Roky zkušeností a know-how se řízením velkých projektů, podporované programem Schindler Top Range Excellence (TREX)
 • Bezproblémový pracovní proces na pracovišti
Provoz - Optimalizace přepravy osob a nákladu

Provoz - Optimalizace přepravy osob a nákladu

 • Zhodnocení vaší výškové budovy jako celku a připrava adekvátního řešení pro efektivní a plynulý pohyb osob a nákladu
 • Poskytnutí efektivního a ekologicky optimalizovaného řešení
 • Nabídka špičkového systému řízení přepravy v budově Transit Intelligence System, ‘PORT Technology’
 • Zajištění bezpečného a pohodlného pohybu uživatelů výtahových systémů
Maintain - Revolutionizing performance with intelligent engineering

Údržba - Revoluční výkon s inteligentním řešením

Uržení spokojenosti našich zákazníků je jedním ze základních cílu společnosti Schindler. To realizujeme soustavnou péčí o instalovaná zařízení. 

Naší prioritou je každodenní péče o miliardu lidí na světě, kteří používají produkty společnosti Schindler, a to prostřednictvím našeho non-stop dispečinku (24/7) nebo pomocí technologie vzdáleného monitoringu stavu zařízení.

Kontakt

Pro více informací, prosím, kontaktujte zástupce ve vaší oblasti: