Schindler Diversity

Rozmanitost

Schindler má přes 1000 poboček po celém světě a zaměstnává lidi mnoha různých národností a etnik. Vytvořením kultury, ve které jsou zaměstnanci respektováni a ceněni pro své různorodé dovednosti a nápady, můžeme lépe sloužit našim zákazníkům a dosáhnout našich cílů.


Naším cílem je zajistit pracovní prostředí, ve kterém není místo pro diskriminaci jakéhokoliv druhu. Očekáváme, že naši zaměstnanci budou dodržovat vysoké etické standardy, které zahrnují respektování práv a důstojnosti druhých.

Můžeme nabídnout také flexibilní pracovní úvazky, včetně částečných úvazků a sdílení pracovních míst s cílem maximalizovat potenciál našich zaměstnanců.

Kontakt

Walterovo náměstí 329/3
158 00   Praha 5

Tel.: 257 293 132
Tel.: 844 844 808 (dispečink oprav)
info.cz@schindler.com