Naše hodnoty Jak se chováme a jednáme

Dnešní úspěch společnosti Schindler je poháněn závazkem k tradičním základním hodnotám jako je zákaznický servis, kvalita a bezpečnost, které nám v kombinaci s kreativitou a inovativním přístupem při vytváření inteligentních řešení umožňují reagovat na potřeby našich zákazníků.


Bezpečnost

Více než 58 000 zaměstnanců společnosti Schindler se podílí na tom, že naše výtahy a eskalátory každý den použije více jak jedna miliarda lidí. Bezpečnost je pro každého z našich zákazníků a zaměstnanců na prvním místě. 

Vytváření hodnot pro naše zákazníky

Jsme servisní společnost, proto klademe důraz na prozákaznickou orientaci a optimalizaci interních procesů. Silné zaměření na zákazníka je základem návrhů i dodávek všech výrobků a služeb společnosti Schindler. 

Corporate Values

Závazek k rozvíjení našich lidí

Schindler chce být vnímán jako cenný partner pro své zákazníky. Toho může dosáhnout pouze prostřednictvím nadaných, angažovaných a kvalifikovaných zaměstnanců. Rozvíjíme naše lidi, aby porozuměli potřebám našich zákazníků a byli schopni navrhnout nejúčinnější řešení v rámci našich služeb a produktů tak, aby odpovídaly představám našich zákazníků.

Pomáháme našim lidem na všech úrovních organizace k rozvoji vůdčích dovedností a rozhodovacích schopností, abychom zajistili společnosti úspěšnou budoucnost. Schindler rozvíjí kulturu, kde jsou klíčovými faktory vášeň, ambice a spolupráce.

Integrita a důvěra

Všichni naši zaměstnanci, bez ohledu na svou pozici, funkci nebo umístění, dodržují etický kodex společnosti Schindler. Schindler podporuje otevřené a důvěryhodné vztahy mezi zaměstnanci i se zákazníky. 

Kvalita

Schindler se snaží odrážet skutečnou švýcarskou kvalitu nejen v designu výrobků, ale také v jejich dodávání, servisu a modernizaci. Naše více jak stoleté dědictví a dosavadní výsledky nejsou ničím jiným než důsledkem naší schopnosti dodávat spolehlivá řešení. 

Kontakt

Walterovo náměstí 329/3
158 00   Praha 5

Tel.: 257 293 132
Tel.: 844 844 808 (dispečink oprav)
info.cz@schindler.com